Er det noke kjøring dar nere på Valen?
Savner ei terminliste.