hadde det vært mulig å få til en kjøring med pølse borte på Gjermestad før de begynner gravingen ?