hva og hvilken typer rørbøyere bruker dere? Å hva ligger de på sånn ca i pris?