Styremøte 15. desember 2013
Sted:Terje Ingvaldsen, Gjerstad


Til stede: Monica H, Bjørnar H, TommyOlsen, Terje I, Nina G, Jørgen P,Tore J F.


Ikke møtt: Martin J, Tore H, RonnyAslaksen


Sak 1. Styreverv ble fordelt slik: Styremedlemmer: Tommy Olsen
Tore Hansen og Frode Elshaug
Varamedlemmer; MartinJohannessen
og Bjørnar Hovatn


Sak 2. Styret må søke om godkjenningav Røedsåsenområdet og Haugreid før løp i 2014.
Ansvar: Jørgen .


Sak 3. Alle i styret må anskaffe hversin politiattest, da vi driver med barne og ungdomsrelatertrekruttering og annet arbeid. Ansvar: hver og en i styret.


Sak 4. Melde inn ny kontaktadresse ogny styresammensetning til NMK og KNB, samt søknadsskjema tilBrønnøysundregisteret. Ansvar: Nina.


Sak. 5 Målsetninger for klubben2014: • Doble antall medlemmer fra ca 30 pr i dag til 60, og gjøre det enklere å bli medlem. Godt tilgjengelige blanketter og gode medlemsfordeler. Lage en god oversikt over medlemsfordelene. Ansvar Terje og Monica
 • Bli årets arrangør i NC 2014. Ansvar alle
 • 30 deltakere i NC m/sosialt arrangement på kvelden. Tidlig annonsering for publikum og en egen seksjon på Brokelandsheia v/ Statoil. Skaffe egne sponsorer til løpet. Ansvar Tommy.
 • Overskudd på alle arrangementer. Ansvar alle
 • Lage budsjetter for løp. Ansvar Tommy og Monica
 • Arrangere minst 10 frikjøringer. Ansvar Tommy
 • Bli mere synlige lokalt og nasjonalt. Ansvar Jørgen
 • Lage egen aktivitetskalender, som inneholder alt fra treff/løp, frikjøring, styremøter, arrangementer etc (Ferdig senest 1. Feb). Ansvar Tommy.
 • Gjøre oss synlig i på treff og i pressen. Delta på andre arrangementer med egne stander. Ansvar Jørgen/Tommy.
 • Kartlegge søkemuligheter for penger til klubben, som NBF, NMK, tippemidler, KNB, Gjensidige og ulike fond/stiftelser. Styret ønsker å søke om penger til bla Lavvo på Brokelandsheia, Dusjbu (oppgradering), Speakeranlegg, Rekruttering, benker bord til «kafe/kioskdrift og generell klubbdrift. Ansvar Nina og Monica
 • Nytt navn på tidligere Sørlandscup = «Offroadcup», med 5 løp og ulikt innhold og variasjon i hvert løp. Enklere regelverk, mer trefflignende arrangement, nytt poengsystem sammenlagt, Stille med eget speakeranlegg (søkes på penger til dette). Viktig med egen speaker på arrangementene. Ansvar alle.

Sak 6. Skaffe egen kioskansvarlig.Ansvar Terje.


Sak 7. Juletrefest i Martins nyegarasje 25. januar kl 19.00.

Ikke medlemsmøte ellerfrikjøring i Januar


Styremøte kl 17.00 førsammenkomst 25.januar.


For styret
Nina Glastad