PDA

View Full Version : DK turen -> PiratfrokostBergum
01-28-2008, 22:12
Hvem kunne tenke seg en skikkelig piratfrokost på veien ned?
Vi reiser med 08:00 båten den 29.02.08
Dere som kunne tenke dere det, legg et innlegg med hvor mange personer.
Pris ca 100kr pr person.
Jeg legger dere til i lista etterhvert som dere legger dere til.
Vi må vite ca antall før vi bestiller.
Siste frist for av/påmelding er 22 februar (22.02.08)
Invitasjon er også sendt Arendal Offroad Klubb

Angina
Bergum
Status
Statusbabe
Truls T
M/Følge
Linda
Morten
Toresailor
M/Følge
Jalla
MiniMette
Nico
M/Gina
Tom Ivar "darkblue"
M/Følge
Kriss
M/Jenny
M/Palle4x4
Knud
M/Marilynn
M/Jarle


Tot 22 stykker rundt frokostbordet.

Bare spør etter bordet til Kristiansand offroad klubb når dere kommer ombord.

truls t
01-28-2008, 23:06
jeg og fruen blir med på frokosten..

norwegian redneck
01-29-2008, 08:05
Kriss med følge

linda marie
01-29-2008, 11:09
Linda & Morten

toresailor
01-31-2008, 00:02
Hei, takker for invitasjon på klubbsida. Jeg og kona skal også nedover med den ferga, og blir veldig gjerne med på den frokosten.

Sonja og Tore J.
:cool::cool:

status
02-04-2008, 02:33
Noen flere?

norwegian redneck
02-04-2008, 12:04
sist så bestilte vi mat når vi kjøpte bilettene så ordnet dere bare fellesbord. bestiller dere maten også denne gangen??

Bergum
02-04-2008, 12:17
Jeg bare reserverer antall plasser

norwegian redneck
02-04-2008, 13:59
den er god, da legger jeg til buffe på biletten min som vanlig!! :)

Bergum
02-04-2008, 15:08
Kriss m/følge, eller skal hun/han bare stå utenfor å sulte?

norwegian redneck
02-04-2008, 20:39
ok sorry glemte han/hun. Han/hun skal seff også få mat!!

status
02-18-2008, 08:01
4 dager til påmeldings fristen går ut!!!

norwegian redneck
02-18-2008, 09:30
Kriss
M/hun/hann

Må endres til Hun Og Hann!! hehe

Bergum
02-18-2008, 10:10
Bord til 15 er FORSØKT bestilt.

status
02-18-2008, 10:39
Bord til 15 er FORSØKT bestilt.


hva mener du med det ! FORSØKT?

Bergum
02-19-2008, 09:44
90 kr pro pers.
Må betales på forhånd.
Mail / sms / Pm meg for kontonummer, eller ved personlig oppmøte.....

norwegian redneck
02-21-2008, 13:47
hvis noen har frokost forhåndsbetalt og bestilt på biletten sin så forsvinner dette fra biletten når en bli ombokket til Quarten fra Supersped!! Husk å minne de på å sette opp dette på nye biletten også!!

grnpirate

Bergum
02-21-2008, 13:50
Har 15 biletter til frokosten.
Dvs minst 4 ekstra....

Bergum
02-22-2008, 11:30
Har 2 biletter igjen....

status
02-22-2008, 12:08
Tom Ivar "darkblue" skal ha 1.

Bergum
02-22-2008, 12:33
1 bilett igjen...

Bergum
02-26-2008, 11:19
Da er piratbordet klart, med alle havets delikatesser.
Vi serverer, Hummer, Krabber (ja, dere kan mate krabbene, men over rekka)...


Fairytale Buffét restaurant

Fairytale Buffét Restaurant ligger på dekk 6 og tilbyr et stort og velfylt koldtbord. Buffeten har et stort og variert utvalg i varme og kalde retter, og står dekket til frokost - lunsj- og kveldsservering. Koldbordet er meget populæt blant skipets gjester og det kan derfor være lurt å forhåndsreservere plass. Barn under 16 år spiser til halv pris. Restauranten er røykfri.


Sikkerhet ombord:Thefinger
Color Line legger stor vekt på sikkerheten om bord. For at du skal føle deg komfortabel og trygg når du reiser med Color Lines skip, ber vi deg bruke litt tid til å gjøre deg kjent om bord og å lese denne informasjonen.

Dette skal du gjøre:newburn

1. Studer nøye den FLUKT-PLAN/ALARM INSTRUKS som er slått opp i din lugar.
2. Merk deg HOVEDFLUKTVEI og ALTERNATIV FLUKTVEI fra din lugar og prøvegå disse.
3. Merk deg hvordan skiltene som markerer fluktveien til samlingsstasjonene ser ut.
4. Gjør det til en vane å observere all sikkerhetsmessig skilting om bord på skipet der du i øyeblikket befinner deg.


PROSEDYRER::)

Alarm signal:
I en nødsituasjon, vil alle om bord bli varslet med kraftige lydsignaler over hele skipet.
Alarmsignal 7 korte og 1 langt lydsignal betyr at du straks skal begi deg til samlingsstasjon. Lytt til informasjoner som blir gitt over høyttaleranlegg. Følg besetningens veiledning.

Alarmsignal/fluktplan::(
Finnes oppslått i alle lugarer. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du gjør deg kjent med denne så snart du har kommet om bord. Den forteller hvordan du skal forholde deg i en nødsituasjon, og angir fluktveiene fra din lugar til samlingsstasjonene/redningsstasjonene.

Bildekk::mad:
Det er ikke tillatt å oppholde seg på bildekk under reisen og dørene er låst. Bildekkene er overvåket med hjelp av kameraer, med TV-monitorer på broen og i kontrollrommet.

Brannsoner:newburn
Skipet er inndelt i brannsoner for å kunne isolere en eventuell brann innenfor et begrenset område. Åpninger i skottene (veggene) mellom brannsonene er utstyrt med branndører. Av praktiske grunner står mange av disse dørene åpne. Dørene kan lukkes fra kommandosentral på broen. De kan også lukkes lokalt ved å trykke på en bryter merket «Fire door release» ved siden av døren. Skipets besetning foretar stenging av dørene også lokalt. Noen branndører er hengslet som vanlige dører og andre er skyvedører som vanligvis er innfelt i veggen. Alle branndørene kan åpnes manuelt for å komme igjennom. Døren lukkes igjen når du slipper den. Hvordan døren åpnes er merket på eller ved døren. Bildekket er isolert fra resten av skipet som egen brannsone.

Vanntett inndeling:
For å forhindre at skipet skal få for stor krenging eller synke hvis det oppstår en stor skade på grunn av kollisjon eller grunnstøting, er skipet delt opp i mange vanntette avdelinger under hovedbildekket. Disse avdelingene er også brannsoner. Forbindelse mellom avdelingene skjer gjennom vanntette dører. De fleste av disse dørene er i områder av skipet hvor kun skipets besetning har adgang. Disse dørene kan opereres (lukkes/åpnes) fra flere sentrale steder på skipet, samt lokalt ved døren. Når dørene opereres trer kraftige ringeklokker i funksjon for å varsle at man ikke må komme nær døren når den er i bevegelse.

Stabilitet:
For å forhindre at skipet skal kantre eller få for stor krenging om det skulle komme vann på hovedbildekket er også dette dekket delt opp i vanntette avdelinger. Skipet har enten mobile skott tvers over bildekket, som er lukket når skipet er underveis, eller rom på hver side av bildekket som er oppdelt i vanntette avdelinger. Noen skip har kombinasjon av begge deler.

Brannhemmende materialer:
Alle innredningsmaterialer (tak, veggpaneler, dører, trapper etc.) er av ikke-brennbart materiale. Møbler, gardiner, madrasser etc. er laget av brannhemmende materialer.

Brannmeldere/varsling:
På strategiske steder i hele skipet er det plassert manuelle brannmeldere. Hvis du oppdager brann, eller tilløp til brann skal du umiddelbart varsle dette ved å trykke på alarmen, eller ved henvendelse til besetningen. Alarmknappene er små røde bokser merket «Brann/Fire».

Brannvarsling:
Skipet er utstyrt med avansert, automatisk brannoppdagelsessystem. Det er røykdetektorer i alle rom over hele skipet, inkludert lugarer, korridorer, oppholdsrom, lagerrom, lintøyrom, bildekk og maskinrom. Detektorene utløser alarm til alarmsentraler på broen og i maskinkontrollrom. Detektorene varsler ved meget liten røykutvikling og angir nøyaktig hvor på skipet det er røykutvikling.

Brannlag:
Utpekte mannskaper danner brannlag som har bestemte oppgaver og plikter når brannalarm inntreffer. Alle som er utpekt til å delta i brannlag er spesialutdannet som røykdykkere.

Brannslukningsutstyr:
Ombord i skipet finnes flere komplett utstyrte brannstasjoner. Vann for brannslukking er tilgjengelig over hele skipet fra en brannledning som har tilkoplede brannslanger.
Bærbare slokkingsapparater i stort antall er tilgjengelig i korridorer, oppholdsrom, på bildekk og i maskinrom.

Fastmontert slukkeanlegg:
Vannoverrislingsanlegg med dyser tilkoplet separate brannpumpesystem, er installert på bildekkene. Maskinromsområdet er utstyrt med skum eller CO2 brannslukninganlegg. I tillegg er det også HiFog sekundæranlegg.

Brann/Sikkerhetsvakt:
Om natten blir skipet kontinuerlig gjennomgått av en brannvakt som har radiokontakt med broen og kontrollrom. Brannvaktens bevegelser blir nøyaktig registrert og kontrollert på datautskrift.

TV-overvåkning:
Bildekkene, maskinrommene og andre tekniske rom, porter (baugporter) er TV-overvåket.

Brannberedskap:
Skipets offiserer og besetning har opplæring i å slukke branner om bord i skipet. Det øves regelmessig på å evakuere/ veilede passasjerer ut av brannområdet til sikker samlingsstasjon, og å bekjempe ulike branner om bord.

Brannstasjoner:
Det er flere brannstasjoner ombord som er utstyrt med brannmannsutstyr, verktøy og røykdykkerutstyr samt kommunikasjonsutstyr.

Søk:
Bestemte medlemmer av besetningen har i en alarmsituasjon til oppgave å gjennomføre søk gjennom skipet for å forsikre seg om at ingen personer er etterlatt i lugarer, korridorer eller oppholdsrom.

Røyk::confused:
Ved sterk røykutvikling fra brann anbefales det å holde et fuktig klede foran munn og nese. Kryp langs gulvet da det er minst røyk lavt nede.

Samlingsstasjon:
Samlingsstasjoner er steder på skipet hvor passasjerene skal samles i en nødsituasjon eller når det blir gitt ordre om å gå til samlingsstasjon. Disse er plassert på de øvre dekk i nærheten av redningsstasjonene. Når alarmsignalet høres eller det blir beordret av besetningen, skal du straks gå til nærmeste samlingsstasjon. Skipets besetning vil gi opplysninger om situasjonen og hva som videre skal skje.

Nødutgang:
Disse er spesielt merket og fører til redningsstasjonene. Merk deg hvordan skiltene for nødutganger ser ut og hvor de er plassert der du i øyeblikket oppholder deg ombord.

Redningsvester:
Ved redningsstasjonene finnes redningsvester i kasser/skap som er merket «Redningsvester» (se alarminstruks). Besetningen vil gi beskjed når vestene skal tas på og vil være behjelpelig med dette. Redningsvester for barn oppbevares også ved redningsstasjonene på alle skip og vil bli utlevert av besetningen.

Redningsstasjon:
I en nødsituasjon vil besetningen være behjelpelig med å rettlede passasjerene til redningsstasjonene hvor livbåter og redningsflåter befinner seg. Ansvarshavende offiser vil fordele passasjerene på de forskjellige
redningsstasjoner. Ombordstigning skjer kun på ordre.

MES stasjoner/livbåter/redningsflåter:
Disse er plassert på båtdekk. Den totale kapasitet i livbåtene og redningsflåtene tilsvarer 25 % mer enn det totale antall personer det er tillatt å ha om bord.

Øvelser:
Alle besetningsmedlemmer deltar i ukentlige øvelser. Det trenes og instrueres i brann- og havaribekjempelse, søksplan, nødutganger, nødkommunikasjon samt bruk av alle redningsredskaper.
En gang per måned blir det avholdt en hovedredningsøvelse hvor alt sikkerhets-utstyr blir testet med bl.a. utsetting av livbåter/redningsflåter.
Skipets røykdykkere blir trenet av brannteknisk fagpersonell under realistiske forhold ved øvingsfasiliteter på land. I tillegg er offiserene og et stort antall av mannskapene utdannet i førstehjelpsbehandling.

Miljø:
Color Line har en målrettet miljøpolitikk og arbeider aktivt med å bekjempe forurensning ved bl.a. å bruke olje med meget lavt svovelinnhold, og kildesortering av avfall som blir sendt til videre behandling på land. Vi anmoder våre passasjerer om å ikke kaste noe avfall over bord, men i avfallsbeholdere, slik at vi kan levere dette til mottak på land.

Røykeforbud:
Det er absolutt forbud mot å røyke på lugarene. Vær ellers omhyggelig med å slukke sigaretter kun i dertil egnet askebeger.

Røykfrie soner:
Skipet er inndelt i røykfrie soner. Vis hensyn til ikke røykende ved å avstå fra å røyke i røykfrie soner.

Heiser:
I en alarmsituasjon vil alle heiser om bord normalt settes ut av funksjon. Trappeoppganger må da benyttes. Funksjonshemmede vil i en slik situasjon bli spesielt tatt vare på av besetningen.

Hærverk:
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at det ifølge norsk lov er straffbart å utøve hærverk på sikkerhetsutstyret om bord. Det vil bli krevet erstatning for ødelagt utstyr. Hærverk medfører politianmeldelse.

Språk:
Alle offiserene på Color Lines skip er norske. Den øvrige besetning er hovedsakelig norsk. Alle behersker norsk og engelsk språk.

status
02-27-2008, 02:47
1 bilett igjen...

Det er nå borte!!!!

linda marie
02-27-2008, 07:59
Bergum:"Sikkerhet ombord:Thefinger
Color Line legger stor vekt på sikkerheten om bord. For at du skal føle deg komfortabel og trygg når du reiser med Color Lines skip, ber vi deg bruke litt tid til å gjøre deg kjent om bord og å lese denne informasjonen.

Dette skal du gjøre:newburn" så kommer reglene...

Linda: Ikkje få panikk, ikkje få panikk!!!:rolleyes: Hehe, neida.

Nå er hvertfall Kristiansand Offroadklubb forberedt på ferjeturen! Bracrossboned

status
02-29-2008, 05:50
JEG ER SULTEN

er det snart noe mat eller?