PDA

View Full Version : Hva dekker/dekker ikke NBF-lisensene?ZukiJack
03-05-2008, 08:58
Jeg sitter og kikker på NBF-lisensene vi bruker i TT'ene våre.
Når man ser bak på lisens-slippen står det:

"Du er gjennom llisensen kollektivt ulykkes-forsikret for skade du eventuellt pådrar deg i forbindelse med konkurranse."

Dette står bak på både førerlisens og vognlisensen.

*Når man kjører registrert bil og bare har førerlisens..
Hvordan dekkes da det du evnt. skader av annenmanns eiendom eller annen person,
da det bare står skrevet om skade på deg selv på lisensen...???
Er det da bilens vanlige ansvarsforsikring som brukes, eller funker heller ikke den under noen omstendighet under slik kjøring?

*Dekkes under noen omstendighet bilen din oppe i dette?
En vanlig kaskoforsikring gjelder vel ikke under slik kjøring?*Hva mer dekker vogn-lisensen enn bare fører-lisensen?
Jeg vet at fører-lisens er inkludert i vogn-lisensen, men siden det står det samme bak på både fører-. og vogn-lisens hva er da foskjellen på de foruten prisen?

*Er jeg på noen måte forsikret gjennom NBF-brikken min for løpsleder og teknisk kontrollant?

*Ut i fra vår klubbs tolkning av reglene nå i 2008 trenger man ikke lenger å løse lisens for passasjer/co driver. Det holder med en fører-lisens pr. bil.
Stemmer dette?

*Finnes det noen helårs fører-lisens? Hva koster i såfall denne?

*Hva er den utvidede førerlisens jeg har fått giro på i posten nå? Koster 420,-
Er det et tilbud på et tillegg til en helårs fører-lisens eller engangs fører-lisens, eller erstatter den en vanlig fører-lisensen?

Hva koster en helårs vogn-lisens?

Blei mange spørsmål på en gang, men håper det er mulig å få noen klare svar på dette.....


MVH
Terje Normann
Sekretær i NAF Motorsport Romerike Off Roaders.

Arne
03-05-2008, 18:33
Jeg sitter og kikker på NBF-lisensene vi bruker i TT'ene våre.
Når man ser bak på lisens-slippen står det:

"Du er gjennom llisensen kollektivt ulykkes-forsikret for skade du eventuellt pådrar deg i forbindelse med konkurranse."

Dette står bak på både førerlisens og vognlisensen.

*Når man kjører registrert bil og bare har førerlisens..
Hvordan dekkes da det du evnt. skader av annenmanns eiendom eller annen person,
da det bare står skrevet om skade på deg selv på lisensen...???
Er det da bilens vanlige ansvarsforsikring som brukes, eller funker heller ikke den under noen omstendighet under slik kjøring?

*Dekkes under noen omstendighet bilen din oppe i dette?
En vanlig kaskoforsikring gjelder vel ikke under slik kjøring?*Hva mer dekker vogn-lisensen enn bare fører-lisensen?
Jeg vet at fører-lisens er inkludert i vogn-lisensen, men siden det står det samme bak på både fører-. og vogn-lisens hva er da foskjellen på de foruten prisen?

*Er jeg på noen måte forsikret gjennom NBF-brikken min for løpsleder og teknisk kontrollant?

*Ut i fra vår klubbs tolkning av reglene nå i 2008 trenger man ikke lenger å løse lisens for passasjer/co driver. Det holder med en fører-lisens pr. bil.
Stemmer dette?

*Finnes det noen helårs fører-lisens? Hva koster i såfall denne?

*Hva er den utvidede førerlisens jeg har fått giro på i posten nå? Koster 420,-
Er det et tilbud på et tillegg til en helårs fører-lisens eller engangs fører-lisens, eller erstatter den en vanlig fører-lisensen?

Hva koster en helårs vogn-lisens?

Blei mange spørsmål på en gang, men håper det er mulig å få noen klare svar på dette.....


MVH
Terje Normann
Sekretær i NAF Motorsport Romerike Off Roaders.

Mye av dette burde være kjent for dere som har gått kurs som løpsleder/teknisk kontrollant, men her kommer en liten oppfriskning.
(Mulig Janne supplerer, hun overtar gradvis ansvaret for TT, Biltrial og mer til :))

Engangslisensene, som jeg regner med du sitter å leser på, erstatter årslisens og kan utstedes for fører eller en bil/fører kombinasjon. Det stilles da ikke krav til medlemskap i en NBF tilsluttet klubb.

Forsikring av Bilsport er tredelt, personulykke for utøvere ligger i førerlisensen, skade på 3. part ligger dels i vognlisensen og dels i arrangørforsikringen.
I Terrengtouring, slik reglene nå er, dekker ansvarforsikringen på registrerte biler det vognlisensens forsikring ellers dekker.
Noen form for kasko finnes ikke i Bilsport og de fleste selskaper har klare unntat for motorsport og terrengkjøring.

Lisensierte funksjonærer (årslisens kr. 200,-) har tilsvarende forsikringsdekning som utøvere. Hvis du leser folderen som fulgte med lisensen din, ser du hva som inngår og hva du kan oppgradere til ved å betale kr. 420,- pr. år. De som både er utøvere og funksjonærer betaler selvfølgelig bare inn dette en gang. På side 21 i Bilsportboka kan du lese mer om NBFs forsikringer.

For registerte biler i TT er det kun fører som behøver lisens, risikoen for uhell skal med de nye reglene være lik null. Skader som måtte oppstå vil dekkes av arrangørforsikringen.

Helårs førerlisens for TT koster i år kr. 425,- mot kr. 575,- for Biltrial og kr. 925,- for Offroad Racing. Se side 5 i Offroadboken.
Offroad Racing dekker alle offroad grener, mens Biltrial dekker BT,TT og Offroad Challenge.
Vi har ikke egne vognlisenser for TT da det forventes at de fleste biler er registrert. Her benyttes BT lisens til kr. 250,- pr år, Offroad Racing er kr. 650,-.

Håper dette ga svar på det meste du/dere lurer på?

Arne Johannessen
NBFs Ferdighetsseksjon

shortlux
03-06-2008, 12:07
Slenger inn to sjappe spørmål jeg.
Nr 1: Kan jeg kjøre tt med biltrial førerlisens?
Nr 2: Kan jeg være co driver i biltrial med tt førerlisens?

Arne
03-06-2008, 13:22
Nr 1: Kan jeg kjøre tt med biltrial førerlisens?
Ja, alle NBF førerlisenser er gyldig for TT


Nr 2: Kan jeg være co driver i biltrial med tt førerlisens?
Nei, du må ha Biltrial lisens

Anbefalingen til alle som vuderer mer enne TT i løpet av sesongen er å løse Biltrial lisenser istedet.

shortlux
03-07-2008, 08:52
Ok. takker for svar. Da blir det en biltrial lisens.