PDA

View Full Version : Lisenser og teknisk regelverkHAH
04-20-2008, 22:19
All kjøretrening på Grenland Motorsportsenter (bedre kjent som Flittig Thefinger) skal foregå i hht. NBF's regelverk. Dette betyr at vi må ha både papirene og bilene i orden før kjøring. :smokin:

For å ta det enkleste først: Førerlisens. Det finnes 3 aktuelle førerlisenser for offroadere. Det er Terreng Touring (TT), Biltrial og Offroad Racing. Lisens for TT koster kr. 425 og gjelder kun TT. Lisens for Biltrial koster kr. 575 og er gyldig for både Biltrial og TT. Offroad Racing lisens koster kr. 925 og er gyldig for alle offroad-grener inkl. Formula.

For de fleste vil valget stå mellom TT lisens og Biltrial lisens. Selv om man "kun" har en TT-bil så bør man likevel vurdere en Biltrial lisens. Da kan man også prøvekjøre biltrial-biler i biltrial løyper uten å måtte løse engangslisens.

Møter du opp med en bil med skilt og uten førerlisens så kan man løse engangs førerlisens på stedet for kr. 50 (biler med skilt som skal kjøre TT trenger ikke vognlisens). Du er da klar for å kjøre TT dersom bilen tilfredsstiller de tekniske kravene. Disse kravene er ikke strengere enn de bilen må tilfredsstille for å være registrert.... MEN dere som har biler uten ståltak (f. eks. Suzuki SJ og Volvo feltvogn) må være OBS på at bilen SKAL ha montert en enkel veltebøyle for å få lov til å brukes i TT. nono

Møter du opp med en bil uten skilt og uten å ha førerlisens så koster det 250 kr. for en engangs fører- og vognlisens. Det sier seg selv at hvis man har tenkt å kjøre mer enn et par ganger så lønner det seg å skaffe seg både fører- og vognlisens. Har du en uregistrert bil som skal brukes i TT, så skal denne ha vognlisens for Biltrial. Vognlisenser koster kr. 250.

Lisenser er gyldige frem til 31.12 det året de er utstedt. Ytterligere informasjon om lisenser finnes på http://bilsport.no/ Her finnes også teknisk reglement og konkurransereglement. Bla. detaljerte instruksjoner for bygging av veltebur.

Bergum
10-16-2008, 22:03
Disse kravene er ikke strengere enn de bilen må tilfredsstille for å være registrert.... MEN dere som har biler uten ståltak (f. eks. Suzuki SJ og Volvo feltvogn) må være OBS på at bilen SKAL ha montert en enkel veltebøyle for å få lov til å brukes i TT. nono


Spørsmål.

En SJ med veltebøyle vil ikke være lovlig å bruke på vei.
Dermed tilfredstiller den enten ikke krav til veltebøyle, eller kravet til at den skal være registrert.
Hvordan er dette tenkt løst?

Terje J
10-16-2008, 22:22
Spørsmål.

En SJ med veltebøyle vil ikke være lovlig å bruke på vei.
Dermed tilfredstiller den enten ikke krav til veltebøyle, eller kravet til at den skal være registrert.
Hvordan er dette tenkt løst?

Vi i KNA Telemark forholder oss til punkt 4 i reglement for terrengtouring
Dersom kjøretøyet ikke har tak av metall, skal veltebøyle være montert. Bøylen skal være utført i stålrør av minimum 45x2,5mm og bestå av minimum tverrgående bøyle og 2 bakoverstrevere. Ikke bøyle=tilskuer:grinpimp:

HAH
10-16-2008, 22:27
Spørsmål.

En SJ med veltebøyle vil ikke være lovlig å bruke på vei.
Dermed tilfredstiller den enten ikke krav til veltebøyle, eller kravet til at den skal være registrert.
Hvordan er dette tenkt løst?

Det er ikke et krav om at biler som kjører Terreng Touring (TT) skal ha skilter. Man kan benytte uregistrerte biler, men da skal de ha vognlisens. Evt. kan engangs vognlisens kjøpes på stedet. Vi i KNA Telemark har kjøpt blokker med engangslisenser som vi selger til folk som dukker opp på treningsdagene våre og ikke har årslisensene sine i orden :smile:

Følgende står skrevet i reglement for TT: Dersom kjøretøyet ikke har tak av metall, skal veltebøyle være montert. Bøylen skal være utført i stålrør av minimum 45x2,5mm og bestå av minimum tverrgående bøyle og 2 bakoverstrevere.

Dersom man ikke får skilter på en åpen SJ med slik veltebøyle som nevnt over, så betyr det i praksis at registrerte eksemplarer av denne biltypen ikke er tillatt brukt til TT

Denne paragrafen i TT regelverket ble endret i år, og jeg vet ikke om den problemstillingen du beskriver ble vurdert under utformingen. Spm. ang. regelverket kan stilles til Arne Johannessen eller Janne Bronndal.