PDA

View Full Version : pinsetreff!holter
04-30-2008, 15:42
da er det godkjent,det blir pinsetreff/trophy på rena,
mere info kommer:smile:

holter
05-01-2008, 17:23
Da blir det trophy på lørdag,
trening søndag og mandag.
Førermøte på Østre Æra camping kl11.00 lørdag.

Rambalder
05-07-2008, 12:02
TILLEGGSREGLER/ SIKKERHETSFORSKRIFT WOLFROAD 4X4, ÅMOT

Påmelding: Østre Æra Camping, fredag kl 1800-2100 og lørdag 0800-1030 ved hytte nr 11.

Førermøte: Parkeringsplassen utenfor Østre Æra Camping, lørdag 1100.

Teknisk Kontroll: Parkeringsplassen utenfor Østre Æra Camping fra 0900-1100.

Start: Ved angitt kartreferanse i kjørefeltet kl 1200. Funksjonærer vil sjekke at alle startende har vært igjennom teknisk kontroll.

Målgang: Kiosken i sandtaket. Alle deltakere må levere startnummer/ resultatskjema før 1600.

Påmeldingsavgift: Medlemmer i ORH 350kr, Ikke medlemmer 500kr. Gyldig medlemskort må fremvises ved påmelding.

Annet: Kartreferanse for startplassering oppgis på førermøte. Deltakerne starter i stigende rekkefølge.
1. Alle som skal kjøre i feltet plikter å sette seg inn i områdets ytre begrensning og løypenettet. Ingen kjøring utenfor løypene på kartet aksepteres.
2. Alle kjøretøyer skal medbringe min. 2 kg pulverapparat og en minst 2 meter lang fiberstropp.
3. Det skal benyttes sikkerhetsbelte under all kjøring i området.
4. Samtlige kjøretøyer skal medbringe "Åmotkoppen" for oppsamling av evt. spill.
5. Verktøy, jekker og annet løsøre skal stroppes forsvarlig fast i bilen.
6. Ved vinsjing skal det brukes stropp rundt trestammer.
7. Unngå å lage kø i kjøreløypene – hvis uhell eller havari skjer – kjør/ vinsj/ dytt kjøretøyet til siden slik at andre kommer forbi. Parkering foregår i sandtaket.
8. Maksimum hastighet i og rundt kjøreområdet er 30 km/t.
9. Det benyttes cb-radio i området. Nødkanal er kanal 16.
10. Det er ikke lov å benytte åpen ild i kjøreområde uten grunneiers skriftelige tillatelse.
11. Overtredelse av overnevnte regler medfører bortvisning fra området, eller anmeldelse hvis det fremkommer straffbare handlinger.

Muzaki
05-07-2008, 12:15
Gleder meg:smokin:


2. Alle kjøretøyer skal medbringe min. 2 kg pulverapparat og en minst 2 meter lang fiberstropp.

Teller det at stroppen min henger ved Madsenmyra siden sist? (Hvis ingen har "lånt" den med seg da.)Thefinger

Absolut Offroad
05-08-2008, 16:19
HUSK AT BILENE MÅ HA SKILTER!!!!!! Røde, hvite eller grønne.

Noe jeg plutselig fant utThefinger