PDA

View Full Version : Regelverk for challange.....GMC4X4
05-26-2008, 21:29
Challengereglement Trøndercup 2008
(erstattning for pkt 9.1 konkuranse reglement challenge)

Klasseinndeling.
• Foreløpig bare klasse for registrerte kjøretøy med tidsriktig oblat.

Poengberegning.
• Maksimalt oppnåelig poengsum pr. spesialprøve er 40 Poeng.
• 6 porter à 5 Poeng. (hele bilen må ha passert porten for å oppnå poeng)
• Bonus for gjennomført spesialprøve 10 Poeng.
• Berøring av port eller merkebånd -10 Poeng.
• Bruk av vinsj, sandstige, jekk eller andre hjelpemidler man ikke finner naturlig i skogen – 10 Poeng.
• Co-pilot har anledning til å hjelpe kjøretøyets fremdrift uten poengtrekk, men må utføres på en sikker måte.
• Skade av trær med minimum diameter 7.5 cm -10 Poeng.
• Du bryter spesialprøven dersom du river port eller merkebånd.
• Du Bryter spesialprøven dersom Fører eller Co-Pilot tar av hjelm under seksjonen.
• Du bryter spesialprøven dersom fører eller Co-pilot tar av sikkerhetsbeltet når kjøretøyet er i bevegelse.
• Ved brutt seksjon pga overskredet maksimaltid eller riving av port beholder man de poeng man har opptjent frem til det punktet man bryter.
• Ved brutt seksjon pga at man har brutt sikkerhetsregler faller alle poeng fra seksjonen bort.
• Man vil aldri i løpet av en seksjon kunne ha negativ poengsum.

Tillegg til punkt 9.3 i teknisk reglement.
• Vinsj på kjøretøy er ikke et krav.
• Men dersom vinsj finns, skal innfesting og bruk følge det tekniske reglementet.

Praktisk gjennomføring.
• Spesialprøven skal overvåkes/bedømmes av minst 2 faktadommere.
• Portene i spesialprøven skal være minst 5 meter brede og 1 meter høye.
• Ved start skal fører og co-pilot ha sikkerhetsbelte på. Alt medbrakt utstyr skal sitte fast på plass slik det gjorde på teknisk kontroll.
• Fører skal til enhver tid ha sikkerhetsbeltet på.
• Co-pilot skal ha sikkerhetsbelte på når han sitter i kjøretøyet og det er i bevegelse.
• Laget blir startet av en funksjonær når laget er klart med hjelm og sikkerhetsbelter på.
• Co-pilot skal være i bilen og ha sikkerhetsbelte på for å få godkjent målgang.
• Medbrakt hjelpeutstyr skal også være på plass og fastspent for å få godkjent målgang.
• KUN medbrakt utsyr på/i bil kan benyttes, samt alle naturlige hjelpemidler som stein, røtter, trær og lignende.
• Det er ikke tillat å supplere med tekniske hjelpemidler fra depot eller andre deltageres biler under seksjonen.
Maksimaltid.
• Maksimaltid settes etter løypas vanskelighetsgrad, maksimalt 5 minutter.


Poeng for plasseringer ved endt konkuranse.
1. plass 10 poeng
2. plass 8 poeng
3. plass 6 poeng
4. plass 5 poeng
5. plass 4 poeng
6. plass 3 poeng
7. plass 2 poeng
8. plass 1 poeng

Dersom to eller flere førere har lik sum etter endt cup vil flest antall 1. plasser, 2. plasser osv legges til grunn for plasseringene. Dersom det fremdeles er likhet, vil resultat i siste runde telle, deretter nest siste runde osv.