PDA

View Full Version : INFO/ADVARSEL FRA NBFs FERDIGHETSSEKSJONArne
05-29-2008, 12:35
På grunn av rykter og tildels ufine kommentarer som har fremkommet etter NC #2 i Modalen, ser vi oss nødt til å kommentere dette på nettet.

Bakgrunn:
Enkelte førere satt med som co-driver for en annen fører under konkurransen og vi har fått flere spørsmål om dette virkelig er tillatt. Det blir hevdet at noen har protestert, dette er ikke riktig.

Konkurransereglementet er imidlertid klinkende klart på dette punktet og dette er et brudd på regelementet. Ettersom det ligger billedbevis ute på forskjellige nettsider, har vi vært i kontakt med flere involverte og fått klarhet i saken.
Vi velger å tro at det er ren ubetenksomhet som ligger til grunn og ikke et forsøk på juks. De involverte førere har beklaget forholdet, men vil likevel få en skriftlig "korreks" fra NBF hvor det påpekes at slike forhold kan føre til utelukkelse ved gjentagelse.

Det er kun stevnets jury og NBFs domsutvalg som kan tildele straff i slike saker. Dersom det haddde blitt levert en protest på dette, eller juryen selv hadde grepet inn, kunne dette fått store konsekvenser både for resultatet i Norgescup og også uttagelsen til Eurotrial.

Vi har fått forståelse at dette har vært praktisert også tidligere og velger derfor å gå ut med en generell advarsel om hvilke konsekvenser et slikt brudd på reglene kan få.

I blant annet Sørlandscupen har det vært tillatt å være både fører co-driver i samme konkurranse, men dette skal da tydelig fremkomme i tilleggsreglene. For Norgescupen er dette helt uaktuelt.

Tråden er låst, har du kommentarer tar jeg gjerne disse på PM.

For NBFs Ferdighetsseksjon
Arne Johannessen