PDA

View Full Version : Setter vi nok pris på "de frivillige"?jan terje
06-06-2008, 09:48
Først:
Får åpne med att det kan synes rart att jeg tar opp spørsmålet, men det er ment på generelt grunnlag. Derfor er jeg ikke ute etter diskusjon om enkelt personer eller episoder, det selv om enkeltpersoner eller episoder blir brukt som eksempler. Dette håper jeg eventuelle debatanter også tar hensyn til.

Innledning:
For oss med bil interesse er selvsagt høydepunktene når en kan delta på treff og/eller løp. Og fellesnevneren for slikt er att en har klubber som er heldige og har i tillegg til dem som alltid stiller opp noen ildskjeler som gir det lille ekstra som skal til for å realisere prosjektene.

Saken:
Jeg holder meg til Biltrial, men vil tro dette gjelder det meste.
I Biltrial i Norge har vi per i dag en NorgesCup i tillegg til flere lokale cuper og noen enkeltstående løp.

Tenker "brukeren" over hva som kreves for att "brukeren" skal kunne komme til dekket bord?
Hvor stort er det frivillige apparatet som i dag kreves for å holde cupene og løpene i gang?
Jeg kommer her med en liste:
NBF;
Her sitter flere frivillige for å jobbe med regelspørsmål og ivareta sporten.
Arrangør;
Her sitter ett klubbstyre, løpsledelse og de fleste frivillige. Det er disse som skaffer tilveie alt som trengs. Bergning, dommere, kiosk, sanitet og andre funksjonærer som kreves for ett velykket arrangement.
Grovt sett like mange frivillige som deltakerre.

Disse frivillige kan grovt deles opp i 2 grupper:
Hardcore ildsjelene;
de kjennetegnes ved å være de som gir litt ekstra, puffer på og får med seg "alle".
Resten;
De stiller opp bla. fordi;
de synes det er gøy, de kjenner noen som skal kjøre, de er med i klubben, de vil bidra for att noe skal foregå lokalt, osv.
Begge grupper like viktige-uten tvil.

Dessverre er det slik att ingen kan gjøre alle til lags. Samles 30 til 50 team, skulle det bare mangle att alle skulle være like fornøyde. Og det vil alltid være nye mål som kan settes både som frivillig og som arrangør.

Problemet er når kritikken kommer. Hvordan legger en kritikken frem for den frivillige eller arrangør?
Kritikk er i utgangspunktet bra, den vil gi den som får det en pekepinn på hva kritikeren synes burde forbedres ved den frivillige eller klubb/arrangement til neste gang.
Problemet er om kritikken blir overlevert på en måte som virker drepende på lysten til å fortsette det frivillige arbeidet.
Eksempel:
AOK sliter nå med berging. Hvorfor? Dette er jo en gammel og erfaren klubb med god rutine og ett stort og ikke minst svært erfarent frivillighets korps.
Svar: Noen førere har vært misfornøyde med den frivillige bergningsmanns frivillige helge jobb og i tydelig ordelag latt personen/e fått vite dette.
Dette er ett godt eksempel. Bergning må vi ha, og ved fx. ett velt er jobb nr. 1 etter sanitet er ferdig å få løpsbil ut av seksjon så løp kan fortsette.
Oppnådde kritikeren/e noe godt med dette? Kansje der og da, kritikeren/e fikk i den seksjon berget sin bil etter som han/hun selv mente var det beste. Men resultatet rammer alle, uten bergning intet løp.

Ildsjelene; de som gir det der lille ekstra, de rammes ofte av kritikk. Og det er forståelig. Ildsjelene har stort sett en mening om hvordan ting bør gjøres, det er jo det som gjør dem til ildsjeler.
Likevel kritiseres de små feil, i stedet for å se helhetlig på alt det positive ildsjelene klarer å dra med seg folk på. Til slutt får de nok. Mange klubber, også i andre miljøer, har dessverre mistet sitt eksistens grunlag når ildsjelene er utbrente eller ikke gidder mere. En ildsjels funksjon kan aldri overtas av andre enn en ny ildsjel, ildsjelene er "drivstoffet" i klubber og arrangementer. Og det på tross av att (selvsagt) ikke de heller klarer å tilfredstille alles ønsker.

Ett annet eksempel er kritikken jeg fikk som speaker. (igjen KUN ett eksempel, les øverst) I snart 3 år har min funksjon på løp vært den funksjonen. Tilbakemeldingene har vært positive. Det trenger ikke å være for att jeg har gjort en god jobb, eller utført jobben slik alle syntes den burde utføres. Folk skryter kansje mest pga. jeg utfyller en funksjon på løp som er ønsket, og nesten godt nok er bedre enn ingenting. Så kommer kritikken i full offentlighet. Og det var ikke kritikken som var ny, det var måten den ble lagt frem på og kringkastet på. For kritikk skal en tåle og bruke som retningslinjer og nye mål, og stort sett ingenting i kritikken var nytt. Men det var fremførelsen.
Jeg i min funksjon og bergeren i sin funksjon (som alle frivillige) har det til felles att vi har gjort dette så godt vi kan, selvsagt inforstått med att ting kan forandres eller forbedres.

Nå har jeg brukt min og en bergningsmanns erfaring som eksempler, (igjen les øverst-debatt om min funksjon finnes i egen tråd) men resultatet er det samme. Vi gidder, som mange før oss, ikke mere. Og jeg vil tro att andre frivillige som har mistet interesse har opplevd lignende ting, enkelt personer som ikke vil se en helhet men som mener den frivillige skal som utgangspunkt tilfredstille personens personlige oppfatning om hvordan ting skal utføres.
Og resultatet blir igjen att arrangører mister frivillige til enkelte funksjoner og må ut å lete etter erstattere, og det i tillegg i en tid der folk stort sett har nok med jobb og familie om de ikke i tillegg skal stille opp på dugnad.

Jeg har også kritisert og kungjort mine meninger om mangt, så selvsagt kan det synes som om "start debatanten" her sitter i glasshus.
Det det ville vært interesangt å lese synspunkter på er hvordan andre oppfatter klubber og frivilliges insats for felles hygge og mål, verdsettes det nok? Ser en faren for att sport og hobby her kan bli skadelidende i sin helhet om de frivillige faller fra?

Blom
06-06-2008, 10:15
Man trenger frivillige og man trenger frivillige med kompetanse !

Mange av de funksjonene som funksjonærene gjør kan faktisk bety liv eller død i værste fall. Kanskje ikke i biltrail, men ikke minst i litt mer hastighetsfylte sportsgrener. Det er således meget viktig at f.eks. flaggvakter vet hva de skal gjøre og at de er voksen nok for oppgaven. Feil flagging kan bety svært mye.

Om en dommer dømmer feil, går ikke det ut over annet enn plassering, Viktigere å tenke på hva som kans skje med liv og helse. Funksjonærer som begynner å rive og slite i deg mens du ligger opp/ned er kanskje ikke alltid bra det heller. Kompetanse på redning, først og fremst å sikre deltageres helse etter uhell er viktig. Å sikre verdier og ikke ødelegge bil mer enn nødvendig under redning er selvfølgelig noe lavere prioritert.

For min egen del, så valgte jeg bevisst bort å delta i Modalen, for å kunne stille som funksjonær. Ikke at jeg har ambisjoner om å delta i norgescupen, men det hadde jo vært gøy å kjøre når det er i nærheten. Men vissheten om at vi trengte alle de vi kunne få tak i, gjorde at jeg veldig tidlig bestemte meg for at her trengs man mer som funksjonær enn som fører.

Sønnen min på drøye 8 år kjører motocross og når han kjører VM (vestlandsmesterskap), og vår egen klubb arrangerer dette, så blir det for meg naturlig å stille som funksjonær den dagen han ikke kjører. For min del ble det da nesten 8 timer på en forblåst fjelltopp som flaggvakt, egentlig en drittjobb. MEN - når gutten min kjører, så er det andre som er flaggvakt for ham. Da kan jeg være flaggvakt for noen andre som gjenytelse.Dette er noe som både førere og Co-piloter kanskje burde ta med seg, være med å skaffe funksjonærer, ikke minst der egen klubb arrangerer.

Videre at man har i bakhodet at det er mange frivillige som kanskje ikke har den samme gløden for dette som deg selv, men som likevel gjør en innsats, enten det er som dugnad for egen klubb, som innleid dugnadshjelp. Å behandle disse både med respekt og folkeskikk burde være naturlig.

supersvein
06-06-2008, 11:15
Respekten for den frivillige innsats er definitivt ikke god nok.
...kanskje mest av alt fordi flertallet av deltakerne rett og slett ikke vet hvor mye jobb som legges ned for at et arrangement skal kunne avvkles.

Jeg bruker gjerne meg selv som eksempel - jeg fikk en seriøs aha-opplevelse når jeg havnet i styret i AOK. Jeg har fått en enorm respekt for de som i flere år har lagt dette til rette for oss!

Om noen har tilbakemeldinger til funksjonærer eller detailjer ved et arrangement, bør dette kunne gjøres til løpsledelsen (gjerne skriftlig). For all del IKKE direkte til enkeltpersoner. Hvorfor??
1) fordi halvparten av slik kritikk kommer i affekt av en hendelse/avgjørelse, og ikke er spesielt gjennomtenkt.
2) fordi det er løpsledelsen som skal vurdere om funksjonær har gjort en tilfredsstillende jobb eller ikke. Løpsledelsen/arrangementskomitèen velger om "Ola Norbagg" er kvalifisert for en jobb - og tilbyr isåfall funksjonen (eller ikke) ved senere anledning.

Gjøres det ikke som over - så vil en funksjonær gjerne velge å ikke stille opp flere ganger fordi 1 fører kalte ham for en drittsekk. ...Selv om 15 andre førere synes (og kanskje fortalte) at han gjorde en god jobb. Resultatet blir at vi har mistet en fører for mye !!

Min oppfordring:
Meld dere som funsjonær til et løp og gjør noen erfaringer selv om hva som må gjøres før/under/etter et arrangement.
1) Dere vil lære noe
2) Noen vil bli glad for at dere har avlastet noen som allerede har nok å ta seg av.

jan terje
06-06-2008, 11:26
En konsekvens kan bli att arrangør må ut og leie inn folk/utstyr/kompetanse for å gjennomføre ett løp.
Og da vil en fort få en kjedereaksjon. Om en traktor står på bil løp og skal ha 350kr + moms- kan en da forvente att ikke den andre vil ha samme vilkår?
Per i dag er det for de fleste klubber nermest 0 i overskudd på ett stevne, øker kostnadene så er det ferdig kjørt.

Vier
06-06-2008, 22:07
Jeg er redd mange som meg er litt tilbakeholdne med å stille opp som frivillig på arrangementer fordi vi kjører selv, og skal konkurrere med mange av utøverne av og til.
Og det kan umulig være morro å være dommer når eksempelvis en fører sitter og vrenger av seg (skriker) alle bannord han kan fordi løypen er for tøff eller bilen ikke virker som den skal... Jeg har sett det, og er ikke imponert.
Husk at det skal være gøy for alle, ikke bare for oss bak rattet.

Tom K
06-06-2008, 23:32
Man trenger frivillige....om det så er guttunger som plukker flasker eller jentunger som selger brus og pølser, gi de ros og ta vare på de, de er gull verdt