PDA

View Full Version : Veivhusventilasjon ved velt?Paja
06-08-2008, 20:34
I reglene står det: Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt.

Hvordan gjøres dette enklest? på rekkemotor og v-motor.

Arne
06-08-2008, 21:05
I reglene står det: Veivhusventilasjon skal være lagt opp slik at det ikke er fare for oljesøl ved velt.

Hvordan gjøres dette enklest? på rekkemotor og v-motor.

Avhengig av hvor utluftingen er legges slanger i kryss og ned, slik at oljen vil kunne renne ut uansett hvilken vei bilen ligger.
Sitter åndeslangen langt fram må slangen munne ut lavt bak på motsatt side.
Sitter slangen langt bak på men trekkes diagonalt fram og ned.

Går selvfølgelig an å bruke "catch can", men denne må jo da romme hele motorens oljevolum.

Paja
06-08-2008, 21:36
Avhengig av hvor utluftingen er legges slanger i kryss og ned, slik at oljen vil kunne renne ut uansett hvilken vei bilen ligger.
Sitter åndeslangen langt fram må slangen munne ut lavt bak på motsatt side.
Sitter slangen langt bak på men trekkes diagonalt fram og ned.

Går selvfølgelig an å bruke "catch can", men denne må jo da romme hele motorens oljevolum.

utlufting kan ellers gå i friluft, sålenge at øvre/nedre punkt på slangen er over oljenivået på motor uansett hvordan bilen ligger?

Hva med en catch-tank med rulleventil da? vil det fungere? eller vil det bli problematisk hvis bilen ligger på siden, men ikke på taket?