PDA

View Full Version : Egen Offroadseksjon under NBF?Arne
06-25-2008, 11:52
Vi har påbegynt arbeidet med å danne en egen Offroadseksjon under NBF og derved skille lag med Ferdighetsseksjonen.

For at dette skal ha noe for seg, er vi avhengige av å få inn personer med stor interesse for sporten og samtidig er villig til å etterleve de regler som finnes.

Vi er ute etter både faste medlemmer av seksjonen og ressurspersoner for hver enkelt gren. Forslag på aktuelle kandidater mottas gjerne på PM - og ikke vær redd for å melde deg dersom du mener å være rett person.

Saken kommer opp i september og vi bør da ha klart hvem vi ønsker skal lede seksjonen og hvem som skal være ansvarlig for de forskjellige grener.

For NBFs Ferdighetsseksjon
Arne Johannessen

Arne
10-14-2008, 11:50
Offroadseksjonen er dannet for 2009.

Offroad Challenge vil sortere under Janne Bronndal og Svein Døsrønningen.
Det jobbes for tiden med å utvikle reglementet, kom gjerne med innspill.