PDA

View Full Version : Rundskriv fra TollvesenetKHD
07-11-2008, 18:19
Rundskriv:
Eurotrial 2008 på Brokelandsheia, Aust-Agder

Oppdatert: [11.07.2008] Gyldig fra 11.07.2008

Saksnummer: 2008/01802

I forbindelse med at det skal arrangeres Eurotrial på Brokelandsheia, Aust-Agder 25. – 27. juli 2008, vil det kunne ankomme en god del utstyr til både arrangøren og de deltagende lagene.
Toll- og avgiftsdirektoratet vil informere om at de samme rutiner som ble benyttet under Rally VM 2007 skal benyttes. (Rundskriv 2005/01408)Utstyr som innføres i arrangørens navn:

- Midlertidig innførsel:
Kan f.eks dreie seg om tidtagerutstyr. Dette skal deklareres på vanlig måte i TVINN. Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at utstyret eies av person eller firma hjemmehørende i utlandet, innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf tolltariffens innledende bestemmelser (tib) §14 nr 1.
Hvis utstyres innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret, må fortolling foretas.
Gjenutførsel skal foretas gjennom Tollvesenet etter gjeldende bestemmelser.

- Ordinær innførsel:
Utstyr som innføres med formål å bli forbrukt under arrangementet eller skal forbli i landet. Dette skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.

Utstyr som innføres i de utenlandske deltagerlagenes navn:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)

- Bilene og deler/utstyr til disse, samt verktøy:
Kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt uten at det utstedes tolldeklarasjon eller kreves depositum for toll og avgifter, jf. tib § 14 nr. 3, forskrift nr. 12 § 4 første og andre ledd og tollovforskriften 5.1.11. Det forutsettes imidlertid at det ved grensepassering presenteres lister over verktøy, deler og utstyr overfor Tollvesenet. Listene skal fremlegges i 2 eksemplarer som attesteres av Tollvesenet hvorav den ene beholdes på innpasseringstollstedet.
Ved gjenutførsel skal attestert liste forevises Tollvesenet ved utpasseringstollstedet.

- Drivstoff:
Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen. Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tib § 14 nr. 3, jf. reisegodsforskriften av 10. januar 2003 § 4 fjerde ledd.

Restriksjonsbelagte varer:
I forbindelse med at det gis lettelser i deklarasjonsplikten, forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
Nyttige kontaktpunkter:
Mattilsynet
Tlf.: (00 47) 06 040

Post- og teletilsynet
Tlf.: (00 47) 22 82 46 40
E-post: firmapost@npt.no (firmapost@npt.no)

Utstyr som innføres av andre enn arrangør eller deltagere (sponsorer osv):
Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.

Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:
Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende. Se www.toll.no (http://www.toll.no/)

Tollkontroll:
Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at selv om det er gitt lettelser i deklarasjonsplikten, er ikke utstyr og deltagere unntatt for kontroll.


Link til rundskriv: http://www.toll.no/templates_TAD/CircularLetter.aspx?id=148834&epslanguage=NO

backup
07-11-2008, 20:01
Heia Gnore :beer::beer::beer:

Tom K
07-11-2008, 20:06
Sånn er det over hele europa egentlig, ikke spesiellt for Norge dette

Chevy-Sheriff
07-11-2008, 21:22
Sånn er det over hele europa egentlig, ikke spesiellt for Norge dette


Også i EU...?

Er det rart vi trenger byråkrater....:shaking::smokin::beer:

Tom K
07-11-2008, 21:29
Var i hvertfall sånn før, måtte skrive opp hver eneste mutter og fastnøkkel på dokumentene, drivstoff regelen har jo vært lenge før eu ble oppfunnet, 200 liter var maks på lastebil, fikk noen bøter inn i tyskland på slutten av 80 tallet ja....ikke alltid like populært å bli stoppet i tollen med 300 liter for mye på tanken :wink_animate:

Tommy
07-11-2008, 21:58
Vi har de siste årene bare kjørt, det har aldri vært noe problem...

Tom K
07-11-2008, 22:01
Er nok sjelden de sjekker ja,

Amund
07-11-2008, 23:08
Dette er vel gladmelding, siste jeg hørte var at folk måtte betale moms på ALT, og så (kanskje) få det igjen på vei ut....

Tom K
07-11-2008, 23:12
Tror man slipper det momsdritten hvis man fyller ut et "midlertidig innførsel" skjema