PDA

View Full Version : Bur i ETOve
07-14-2008, 14:37
Har pratet med flere , og det er nesten like mange meninger .....

Er det et krav til skråstiver i taket i ET ?
Og nå spør jeg om regelen , ikke hva som er anbefalt ....

Og er det et krav , er det da lov til å lage en V , der spissen er i bakre hovedbøyle ?

.

Jørgen
07-14-2008, 17:27
i et så kjører vi som er norske førere på norskt sikkerhets regelverk. det med skrå stivere var noe ungaren hadde som en tillegsregel i 2005. det som er kommet som sikkerhets krav fra i år er at alle biler uten fast tak. skal ha minimum en fire punkts bøyle i org å std. men viss ditt lands sikkerhets regler er strengere skal disse følges...