PDA

View Full Version : Eurotrial regelverk part IV, "Structure of sections and valuation"HAH
07-20-2008, 11:55
Jeg har lest gjennom den engelske originalversjonen av Eurotrial reglene, og det er en del punkter som ikke er helt klare, også i forhold til det vi har gjennomgått på dommerkursene.

Det er vel uansett den engelske versjonen som er offisiell, så derfor kan det være greit å rydde opp i disse uklarhetene ASAP.

I kapittel 4.2.3 står det følgende:

In the year 2008 it is allowed to use/to pass gates of another class. The organizer has to publish at the ET-Meeting if the gates of an other class can be used, then penalty points are valued as listed. (System Finland 2006)

Kapittel 4.6.2: If there are different gates/sectors for the several classes, it is only allowed to use gates / sectors of the relevant class. An Exception to this is Point 4.2.3. If a gate /sector of an other class is passed partially or a gate/sector of an other class is touched the section is immediately terminated and scored as not completed.

Dersom det er lov til å passere porter tilhørende en annen klasse så burde kapittel 4.6.2 fjernes. Eller er det slik at arrangøren kan bestemme om dette skal være lov eller ikke? Under årets mesterskap har jeg forstått at det ER lov å bruke porter tilhørende andre klasser, men det gis straffepoeng dersom man berører eller kjører ned portmarkørene. Korrekt?


Kapittel 4.3.2: Between the gates is no limitation of the attempts. There is only a limitation of time, of 3, 4 or 5 minutes.

En deltaker kan altså stå på samme sted og spinne helt til tiden er ute. Dommerne kan ikke avbryte vedkommende på grunn av dette. Det er ikke noen åpnig i regelverket for å avbryte en deltaker på grunn av at han ødelegger banen unødig.

Var det slik at alle seksjoner er begrenset til 4 minutter under årets mesterskap, eller er det noen avvik?


Kapittel 4.3.4: Passed gates must not be entered or driven through again (neither forwards nor backwards). The gate is measured as an imaginary line between the two posts. If a passed gate is entered again, even with just a part of the vehicle, then, the section is terminated immediately and scored as not completed.

Kapittel 4.6.10: A gate is passed when the imaginary line between the two gates has been passed with a minimum of one front wheel of the vehicle and with the gate number on the left hand side of the driving direction.

Kap. 4.3.4 er for såvidt OK, men jeg sliter litt med definisjonen i kap. 4.6.10 av når en port er passert. Der står det at en port er passert når minimum ett av forhjulene er forbi linjen mellom portstolpene. Man trenger altså ikke ha hele bilen gjennom porten for å få en godkjent passering.

Tenkt situasjon 1: En port står på toppen av en bakke. Bilen kommer så langt opp at begge forhjulene passerer linja mellom portstolpene før han rygger ned igjen. I følge kap. 4.6.10 er dette en godkjent passering av porten.

Tenkt situasjon 2: Samme port og samme bakke som i situasjonen over, men nå kommer han så langt opp at HELE bilen passerer linja mellom portstolpene før han rygger ned igjen gjennom porten. Dermed har han rygget inn i en allerede passert port og seksjonen er brutt.

Jeg får ikke dette til å stemme.


Kapittel 4.6.5: It is only permitted to have one co-driver in the sections. During the driving of the section the co-driver can perform different operations, except steering.

Dette betyr vel også at co-driver ikke kan operere bakhjulsstyringen på biler som har dette. En vanskelig regel å håndheve dersom bakhjulene styres med en joystick på midtkonsollen, pedaler i gulvet, el.l.