PDA

View Full Version : Bergums 2ports garasje er solgt....Bergum
04-09-2007, 21:46
Her er min garasje:

http://www.freefoto.com/images/21/19/21_19_18---Road-Closed-Sign_web.jpg

EDIT.
Helvetes byggningskjerring syntes ikke at jeg skulle få bygge garagen min slik.
Måtte klare meg med en enkel en.

Det blir ingen garage der. Det er helt sikkert.....

Bergum
04-09-2007, 21:51
La meg begynne med Vinsj.
Alle gutter som ikke har sperre, elsker vinsjer....
Tok av fangeren og målte litt.

Bergum
04-09-2007, 21:54
Dette så jo bra ut, så da var det i gang med noe tegning, og vips hadde vi et feste....

http://home.no.net/bergum/Vinsjfeste_iso.pdf

Litt kapping og banking på org fanger, ga et mnja, OK resultat:

Bergum
04-09-2007, 22:02
Foredløbig resultat:

Bergum
04-09-2007, 22:04
Men, som dere vet, så skal bare vinsjfestet tilfredstille:

For at vi skal kunne godkjenne nevnte vinsjfeste, må skriftlig dokumenteres at den tilfredstiler krave til fortale beskyttelser § 14-3 som er gjengitt nedenfor. Mvh Rs kjøretøyteknisk


§ 14-3. Frontale beskyttelsessystemer

1. Kravnivå: Direktiv 2005/66/EF og vedtak 2006/368/EF.

2. Virkeområde: Kjøretøy i gruppe M1 og N1.

Gjelder både for frontale beskyttelsessystemer som:

- Leveres påmontert eller med kjøretøyet, eller
- fremstår som en separat teknisk enhet (ettermontering).

3. Alternativ standard: Ingen.

4. Godkjenning: Dersom et kjøretøy er utstyrt med frontalt beskyttelsessystem skal det fremlegges dokumentasjon/bevitnelse/garanti fra fabrikant/kompetent uavhengig laboratorium for at kjøretøy og/eller det separate frontale beskyttelsessystemet er i tråd med direktiv 2005/66/EF og testet etter vedtak 2006/368/EF. Ved ettermontering av frontalt beskyttelsessystem skal kjøretøyet fremvises for regionvegkontoret til ny godkjenning, jf. § 7-2 nr. 3.1.

5. Ikrafttreden:

- 25. november 2006 for typegodkjenning av nye kjøretøytyper med integrerte frontale beskyttelsessystemer.
- 25. mai 2007 for registreringer av kjøretøy med integrerte frontale beskyttelsessystemer og for ettermontering av frontale beskyttelsessystemer.

6. For kjøretøy som ikke omfattes av ovennevnte gjelder følgende:

Anordning av for eksempel rør- eller platekonstruksjon, originalmontert eller ettermontert, for beskyttelse av bil, for eksempel ved kollisjon med dyr, tillates bare dersom bilen med anordning tilfredsstiller enten:

a) direktiv 74/483/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 79/488/EØF, ECE-reg. nr. 26, serie 01, rettelse 1 eller
c) direktiv 92/114/EØF.
0 Tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1548.
---------------

Og der står jeg nå, og venter på at Biltilsynet i Kristiansand skal komme til en enighet med seg selv om det er greit eller ikke....

Bergum
04-09-2007, 22:13
Uansett, skal man være tøff i trynet, bør man ha vinsj i ræva:

Bergum
04-12-2007, 00:04
Svar fra Simonsen i vegvesenet.
Dette er sendt CC til en hel gjeng i vegvesenet, så noe har jeg rørt rundt i... :-/

-------------------------

Godkjennelse av kufangere,vinsjer etc. før 25.mai 2007

Bilag I
Dette direktivet inneholder de tekniske krav som må oppfylles ved godkjennelse av frontale beskyttelsessystemer, som enten er original montert på kjøretøyet eller består av en separat teknisk enhet.
Etter avtale med den kompetente godkjenningsmyndighet kan kravene i bilag I, pkt. 3 imidlertid anses for å være overholdt helt eller delvis ved en tilsvarende testning utført på systemer til frontal beskyttelse i henhold til et annet typegodkjenningsdirektiv.

Kort oppsummering av gjeldende krav i bilag I, pkt. 2:


Følgende krav gjelder for frontale beskyttelsessystemer som enten er originalutstyrt på kjøretøyet eller som består av en separat teknisk enhet.

Komponentene i systemer til frontal beskyttelse skal være utformet slik at alle stive overflater, som kan komme i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, har en krumningsradius på minimum 5 mm.

Den totale masse av et frontalt beskyttelsessystem, må inklusive alle beslag og feste anordninger, ikke overstige 1,2 % av massen som kjøretøyet er konstruert for, i tillegg til en maks vekt på 18 kg.

Systemet til frontal beskyttelse må ikke:
- være høyere enn 50 mm over panserkantens referanselinje.
- øke bredden av kjøretøy:
Hvis beskyttelsessystemets samlede bredde er større end 75 % av kjøretøyets bredde, skal endene av systemet vende inn mot kjøretøyets overflate. Dette krav anses for å være oppfylt, hvis systemet til frontal beskyttelse enten er forsenket eller innbygget i karosseriet, eller hvis enden av systemet er bøyd innover. Enden av systemet må heller ikke komme i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, og mellomrommet mellom enden av systemet og overflaten av karosseriet må ikke overstige 20 mm.

- Mellomrommet mellom komponentene av systemet til frontal beskyttelse og kjøretøyets overflate må ikke overstige 80 mm. Unntak som ikke tas med i denne beregningen er åpninger i gitre, luftinntak mv.

- For å bevare fordelene ved kjøretøyets støtfanger må avstanden i lengderetningen mellom støtfangerens forreste del og den forreste del av systemet til frontal beskyttelse ikke overstige kjøretøyets bredde med mer enn 50 mm.

- Systemet til frontal beskyttelse må ikke vesentlig nedsette virkningen av støtfangeren. Dette krav anses for oppfylt, hvis høyst to vertikale og ingen horisontale komponenter av systemet til frontal beskyttelse overlappes med støtfangeren.

- Systemet til frontal beskyttelse må ikke ha en helling forover i forhold til det vertikale planet. Den øverste delen av systemet til frontal beskyttelse må ikke overskride verken oppover eller bakover (mot frontruten) panserforkantens referanselinje som fastlagt i punkt 1.8, når systemet til frontal beskyttelse er fjernet, med mer enn 50 mm. Alle målinger foretas i kjøretøyets langsgående vertikalplan.

Lengdekrav
Alle frontale konstruksjoner (frontalt beskyttelsessystem, vinsjer, frontbøyler med/uten påmonterte lykter med mer), skal tas med i lengden, med alt det innebærer av endringer i vognkort mm. Utstyr skal tilfredsstille kravene i gjeldende forskrifter, og det må fremvises dokumentasjon på dette. All dokumentasjon skal være utstedt på kjøretøyets understellsnummer eller merke/type/variant/versjon, i kombinasjon med merke/type/variant/versjon av det påmonterte utstyret. Dokumentasjon kan komme fra produsent/fabrikant av kjøretøyet eller uavhengige, godkjente laboratorier.

I henhold til kjøretøyforskriften regnes ikke lykter/reflekser med i lengdeberegningen for biler unntatt kategori M1, jf. merknad til kapittel 2. Unntak for bestemmelsen er festemekanismer som små braketter, klips og lignende, skal ikke tas med i definisjonen lyktebøyler og andre festeanordninger, og dermed ikke tas med i lengdeberegningen. For biler i kategori M1 skal lykter også tas med i lengdeberegningen.

Overnevnte bestemmelser er fremdeles gjeldende.

Bergum
04-12-2007, 12:29
Hmmmmm
-----

Det må dokumenteres at vinsjfestet er lagd i tråd med EU-direktiv 92/114/EF. Frontale konstruksjoner/lysbøyler skal være testet og tilfredsstille kravene i gjeldende forskrifter, dir. 74/483 /EØF, eventuelt oppdatert til dir. 79/488/EØF, for N-kjøretøyer dir. 92/114/EØF. Dokumentasjonen skal henvise til merke/type/variant/versjon av den påmonterte frontalbeskytter/lysbøyle/vinsj. Dessuten er det lang ventetid for å få time til visning og godkjenning.


-----

Hvor pokker finner jeg dette hen?

Bergum
04-18-2007, 12:25
Endelig EØS direktivene...
http://eur-lex.europa.eu/SuiteLegislation.do?T1=V112&T2=V1&T3=V1&RechType=RECH_legislation&Submit=Search

92/114/EF - Fant en http://www.4x4butikken.no/doc/EU-dir92L0114.doc
74/483/EØF Fant to http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/e...5en00210023.pdf (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_075/l_07520070315en00210023.pdf)
79/488/EØF Fant tre http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...79L0488:EN:HTML (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0488:EN:HTML)
92/114/EØF Og siste http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...92L0114:EN:HTML (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0114:EN:HTML)

Harald
04-21-2007, 17:53
Dette var jo veldig opplysende!
Den første regelen inneholder ca 5 ganger så mange ord som de ti bud
Lenge leve byråkratiet
nono nono nono nono nono nono nono newburn crossboned :eek:

Bergum
04-27-2007, 07:51
Det var 12 feil på eu...
Handbrekk :)
Forlys :)
Fjernlys :)
Bakbremser :)
Ratt
Baklys
Skilt :)
Batteri :)
CO
Blinklys

Bergum
05-09-2007, 05:37
Nå er det av gårde til garasje II til tommy. Biltilsynet i Arendal for å se om jeg har mulighet til å få godkjent vinsjfestet mitt

Bergum
05-09-2007, 11:50
Tommys garasje var bra, bilen hans bedre, men best av alt
VINSJFESTET BLE GODKJENT!!!!!!!!!!!

jan terje
05-18-2007, 07:11
Kjøres det kun rundt i gledesrus over godkjenning og att du overgikk byråkratiet, eller holder du på med noe annet på bilen?

Bergum
06-08-2007, 06:47
Sol Sommer og Sørland.
Akkurat nå sparer jeg penger til ARB....

Tommy
06-08-2007, 06:56
Det ramlet nettopp inn Sperrere til både foran og bak her som skal i trialbilen på Jamboreen... ta lodd...ThefingerThefingerThefinger

Bergum
06-08-2007, 07:31
ÅÅÅååååå Så feig du er.
Hvor mye måtte du ut med da?

Tommy
06-08-2007, 07:41
Alt vi skal bruke for å bygge trialbilen er sponsede saker....
Pengene vi får inn på Loddsalget går uavkortet til BU leiren på Hove i Arendal..
Det er KUN 100 lodd Bergum...crossbonedcrossbonedcrossboned

Bergum
06-22-2007, 14:36
Da var vinsj innført i vognkortet.

Endelig ferdug med det prosjektet.
Nå må jeg bare få ferdig EU kontrollen....

suzuki sj410
09-04-2007, 19:54
kult du har hakkespett på siden av din bil!
har tengt og ha de på siedøra av min suzuki og

Bergum
02-04-2008, 15:14
På tide å tenke på veltebur, ehh. Takgrind. Det er forbudt med veltebur på grunn av kolisjonssoner???!!!!

Tror dette klan bli bra. Søknad sendt.

Bergum
02-04-2008, 15:15
Må bare nevne Nöcke
http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=86757&st=40
En sann bror i ånden :-)

Bergum
02-16-2008, 17:24
Ok. Vinsfestet i ramme MÅ ha mer en 4 festepunkter.
2.5Ton var det som skulle til å trekke vinsjen av ramma....

status
02-16-2008, 17:28
ja... det er noe galt med vinsjen din ja.

Bergum
02-23-2008, 10:25
Sånn høres det ut når et styrestag på en Opel Frontera ryker, og lyden av et vinsjfeste som gir etter.....


OOloF-BXTgw

ZukiJack
02-23-2008, 14:21
Og den vinsjen er nettopp godkjent på den bilen???

Da kan man begynne å lure på kompetansen til den som godkjente kanskje...!!!??? hehe

Tommy
02-23-2008, 16:44
godkjenningen går vel ikke på hvordan vinsjen en festet, mer hvordan vinsjen står i forhold til krasj og slike ting...

Bergum
02-24-2008, 01:06
Arendal trafikkstasjon har godkjent den Thefinger

Nå sitter den fast igjen....

Bergum
03-03-2008, 10:04
Faenskapet holdt :-)

20 min i elva så den fikk sudd seg skikkelig godt fast.
En bil trakk med winsj, og fikk meg ikke løs, Når neste vinsj kom på, så gikk det.

Bergum
03-05-2008, 12:18
Og sånn satt jeg fast på veien hjem igjen fra DK, tror jeg må få sjakler bak og....

ShuDuck
03-05-2008, 13:02
Fått på noen andre dekk nå? det var på tide :p

Bergum
03-05-2008, 13:48
Jeg pleier å ha disse dekkene på når ejg er på tur. til og fra Jobb. er det andre dekk som sitter på :-)

Bergum
03-07-2008, 08:19
Da var dekka, til shus store irritasjon, av og på med symaskindekk igjen..
Fant tu at jeg skulle ta ut dritten(sanda) av bremsene før jeg begynte å bruke bilen igjen...
På første forbremse, så finner jeg nye klosser, som var helt bra. Her var det bare å gjøre rent, og sette sammen igjen.
På andre fordekk, få finner jeg delvis nedslitte bremsklosser.
Disse skifter jeg.
Så snur jeg bilen, og begynner på bakbremsene.
På første dekk finner jeg delvis nedslitte bremseband, disse skifter jeg med noen ejghadde liggende i garagen.
På neste dekket finner jeg, eller, jeg finner svært lite bremseband i det heletatt, mere stål mot et bremsebandsfilm...
Grunnen er at det ene stempelet hadde satt seg fast. Her var det bare frem med hona, og begynne å slipe.
Fikser dette, og setter inn de gamle båndene fra andre side...... hva er det som ligger på andre siden av bilen?????
FANKEN.....
Feste til bremsebåndene.
Rundt på andre siden, og demontere for å sette de på, og montere igjen.

Nå er det bare de savnede 20 hestene som forsvant i DK....

ShuDuck
03-07-2008, 12:37
Da var dekka, til shus store irritasjon, av og på med symaskindekk igjen..
...

hehe :D skjønner ikke at du gidder å bytte dekk hele tiden, det må jo være det kjedligste å skru på en bil :) funker ikke wrangler-dekka godt på vei?

Bergum
03-07-2008, 13:26
De stikker litt lengre ut en det politiet likte...
Må få bygget ut skjermen litt, og det på en litt mere permanent måte en de er i dag...

Bergum
05-17-2008, 21:33
Jajja, en ulykke kommer skjeldent alene.
Skifta simring på veiva forran oljepumpa, og og fikk tett motor igjen.
Bilen står 2 dager, og så renner all olja ut av venstre bakhjul....
Enda en simring å skifte....

ShuDuck
05-17-2008, 22:37
ja er det ikke moro :shaking:

Bergum
09-03-2008, 21:42
Da skjer det endelig noe igjen.
Har kjøpt meg motor....
Suzuki Vitara 1,6i
1991 modell
92000 km

Tror faktisk ikke at det blir noen særlig overhaling på denne, før jeg setter den i.
Planene videre er Samuraiaxler og Megasquirt....

ShuDuck
09-04-2008, 10:53
Skal du gjøre som sven da, og borre opp plass til dyser? for ellers blir det vanskelig med megasquirt på 8v :smile:

Bergum
09-04-2008, 11:40
FAEN. Har jeg bomma?
Trodde det var 16v jeg....

Amund
09-04-2008, 11:41
Hva skal du med megasquirt, når den har innsprut fra før? Sette turbo på?

Bergum
09-04-2008, 12:04
Vet ikke egentlig.
Er det stor forskjell på 8v og 16v motorene?

Mikael
09-04-2008, 13:51
Tja, du har jo 8 ventiler ekstra Thefinger

Hehe, dvs. annet innsug, annen eksos, annen topp etc..

Bergum
09-04-2008, 13:55
Men, det er kreftene i motoren vi snakker om....

ShuDuck
09-04-2008, 14:43
ganske stor forskjell i futt ja

var ikke FIn på den motoren syk?

Bergum
09-04-2008, 14:55
Det har jeg funnet ut i ettertid.
Vi får se hva vi kan fikse..

ShuDuck
09-04-2008, 15:04
i verstefall så kan du ta FI fra swift som det er plenty av på huggerene :wink_animate: men det kan nok fikses ganske enkelt

Bergum
09-05-2008, 08:12
Motor på vei ut av bilen..

Bergum
09-05-2008, 19:10
Her er motoren på vei....

ShuDuck
09-05-2008, 20:25
ikke dårlig, det vil jeg kalle full pakke

Bergum
09-05-2008, 20:40
Eneste jeg lurer på, er om det skal være en sensor på speeden og?????

Bergum
09-06-2008, 18:24
Chassinr:2S3TA01C9M6500109
Nei. Det er til donorbilen. Må bare ha det et sted...

Bergum
09-08-2008, 07:59
Da var motoren lastet på lastebil.
Nå er det bare å håpe at den er på riktig lastebil, for jeg har en misstanke om at det er feil bil den er på.... :shaking:

Bergum
09-08-2008, 13:48
Oljefilteradapter

http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=14575

Bergum
09-12-2008, 07:14
Da ble det "garasje" på meg..... :smokin:
tte ha meg et "hefteapparat" og....

http://www.netthandelen.no/prodbilder/large/BX1-100B2.jpg

Bergum
09-24-2008, 18:17
Da er søknaden min om Samuraiaksler godkjent :-)
1290mm på forakselen og 1300mm på bakakselen i bredde.

sandviper
09-24-2008, 21:48
Grattis, hvor mye breiere er det du har nå?

Bergum
09-25-2008, 07:01
80mm bredere...

ShuDuck
09-25-2008, 12:24
Gratulerer :beer: Innebærer det å få det sveiset av godkjent sveiser osv?


Fått motoren?

Bergum
09-25-2008, 15:00
Nei. Det står ikke noe om dette.
Kun at det må være fagmessig utført....

ShuDuck
09-25-2008, 16:07
nice :) da må jeg kanskje få mine i vognkortet. Får Gunnar igjennom større dekk også så er jo alt tilrettelagt for gromme zukier med skilt

Bergum
10-22-2008, 19:45
Problemtråden:

http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=18222

Da har jeg gjort følgende.
Bytta Coil
Bytta vacumklokke på fordeleren
Bytta vacumslange
Ruset opp motoren, og holdt hånda over innsuget for å suge den ren for dritt.
Fjernet luftfilter
Sjekka tenningspunktet til ca 10 grader. Endrer seg (til ca 20) ved gasspådrag.
Målt at alle cyl har samme kopresjonen.
Sjekket at registerreima sitter riktig
Bytta plugger

Morgendagen.
Bytte bensinfilter
Sjekke bensinpumpe (Tips???)
Blåse luft tilbake gjennom vacumslangen til forgasseren (Lurt???)
Blåse luft tilbake gjennom bensinslangen.
Bytte Rotor
Bytte Fordelerlokk.

Hva annet kan jeg gjøre?

Motoren sviver som ei klokke på tomgang, og opp til rundt 2-2500 rpm
Etter dette må jeg ha nedoverbakke for å oppnå større hastighet.

Bergum
11-08-2008, 23:37
Kom med tips til personlige ting en bør ha med.

Utstyrs/Innkjøpsliste:

Mygghatt
Sovepose med komfortempratur -10 grader
Vadebukse

Personlig myggnett
Ordentlig myggolje, Kjøp i Finnland OG Russland
Liggeunderlag
Pute.

knixen
11-09-2008, 00:39
Kom med tips til personlige ting en bør ha med.

Utstyrs/Innkjøpsliste:

Mygghatt
Sovepose med komfortempratur -10 grader
Vadebukse

Personlig myggnett
Ordentlig myggolje

Ta med noe myggolje, men sånt kan være greit å kjøpe i området da det sikkert er greier som funker bedre enn hva som er lovlig i norge... Sverige har MYE bra, Finland også... og du passerer jo igjennom på tur nordover! :wink_animate:

Liggeunderlag bør du vel også ha, og pute da!

Myggen i Finland i sommer var ikke sulten, det var JÆVLIG mye av den... men den stakk ikke!

Bergum
11-09-2008, 09:30
Nå er jeg av den typen som sitter rundt et bål om sommeren, og folk snur seg og lurer på hvorfor jeg har en SVÆR sverm av mygg over meg.....
Takker for tipset om å kjøpe myggolje i utlandet :-)

Har 2 typer liggeunderlag. En av den male typen tykk gummi du blåser opp, og en selvoppblåsende tynn sak. Vurderer begge...

Svein54
11-09-2008, 12:12
Hei Bergum,
da har jeg også fått r-- va i gir og fått meldt meg inn på pirat.
Liggeunderlag trenger du ikke der oppe, myrene er veldig myke.:smile:
Ser ut som jeg ikke trenger myggolje hvs du tiltrekker deg alle.:smokin:

Rocker
11-09-2008, 12:28
Hva koster en sånn "garasje" da Bergum?

Bergum
11-09-2008, 13:01
Hvilken av dem?
Den jeg ikke får bygge, eller den i plast som jeg bare har satt opp? (2000kr)

Rocker
11-09-2008, 13:56
Den du bare har satt opp :)
2000?
Det var billig...tåler den litt vær da?
Vurderer en sånn jeg :smokin:

Bergum
11-09-2008, 14:27
Kjøp den lastebilhallen da....

Bergum
11-12-2008, 18:10
Da ble det "garasje" på meg..... :smokin:
tte ha meg et "hefteapparat" og....Du, Den blei for liten...
Men, Nå har jeg kjøpt ny....

Bergum
11-13-2008, 18:07
Da var den gamle garasjen (teltet) solgt.
Nå er det bare å vente på det nye.....
Må bare hive en båt i hjørnet:

http://www.be.no/beweb/regler/veil/sakveil03/02sakveil.html

"b. Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt Plassering av campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom er unntatt fra byggesaksbehandling. Unntaket sier i seg selv intet om størrelse på campingvognen eller fritidsbåten."

Bergum
11-30-2008, 14:53
Da har retraksjonen av motoren i Bølle begynt.
Når den er ute, så begynner tilpassingen av 1.6literen i den...

Bergum
12-30-2008, 23:11
Julepresang fra meg til meg....

rogerbakken
12-30-2008, 23:21
det var en fin jule presang ja:smile:

Bergum
01-01-2009, 20:40
Bare litt statusbilder....
Litt rusk og rask fra garasjen...
Eller


Dette som skal inn i bilene

Geared
01-01-2009, 21:54
Har du ikke dytta i den motoren enda?

Hva er planen for den GTI motoren? Selges?

Bergum
01-01-2009, 23:12
Den gti motoren skal i en 410....

KJELLIS
01-01-2009, 23:26
Big block??

Bergum
01-02-2009, 15:59
Vet ikke....

Bergum
01-08-2009, 17:57
Meg på jobb, når vi tester utstyr....

sN3bvC1zDms

Bergum
03-26-2009, 23:12
Da var denne garasjen gått over til de evige jaktmarker, og dette sted står igjen som en bauta over en svunnen tid.
Lørdag, midt på natta, sånn i 6 tida om morgenen, så kommer Zuki og Bølles nye eiere og henter dem.

Jaja, Det var gøy så lenge det varte.....

Garasje stengt!

ShuDuck
03-26-2009, 23:29
Hva er planen nå ?

Bergum
03-27-2009, 06:39
Gi kyllingen den etterlengtede 1.3gti motoren, sette inn 413 aksler med ARB sperrer, og dytte inn YelloWtop batteriet..
Skifte til bremsekraftforsterker...

Bergum
03-31-2009, 11:40
Epilog:

t'Zuki savnet meg slik, at den gråt dekk på vei til Oslo...
Litt søtt, men håper at den nye eieren vil ta godt vare på den, så den føler seg hjemme.....

ShuDuck
03-31-2009, 12:06
wow.. det er første gang jeg har sett slikt hende med en suzuki... lageret må gått i oppløsning, eller så er det gjort noe feil :confused:

Bergum
03-31-2009, 12:41
TUSEN FORBANNA TAKK!!!!!! Thefinger

Det var klemringen som var sprukket.
Dermed var det fritt frem for akslen å trille ut.

ShuDuck
03-31-2009, 12:45
værsågod Thefinger klemringen sprakk... imponerende for å si det mildt :smile:

cath
03-31-2009, 15:34
wow.. det er første gang jeg har sett slikt hende med en suzuki... lageret må gått i oppløsning, eller så er det gjort noe feil :confused:

Vel... jeg sa jeg kunne hjelpe han med den jobben....... :shaking::shaking:
:smile::smile:

Bergum
03-31-2009, 20:45
Ja, kjære. Du har helt rett. Thefinger