PDA

View Full Version : Godkjenning av Vinsjfeste FØR 25 mai -07Bergum
04-12-2007, 08:24
Svar fra Simonsen i vegvesenet.
Dette er sendt CC til en hel gjeng i vegvesenet, så noe har jeg rørt rundt i... :-/

-------------------------


Godkjennelse av kufangere,vinsjer etc. før 25.mai 2007

Bilag I
Dette direktivet inneholder de tekniske krav som må oppfylles ved godkjennelse av frontale beskyttelsessystemer, som enten er original montert på kjøretøyet eller består av en separat teknisk enhet.
Etter avtale med den kompetente godkjenningsmyndighet kan kravene i bilag I, pkt. 3 imidlertid anses for å være overholdt helt eller delvis ved en tilsvarende testning utført på systemer til frontal beskyttelse i henhold til et annet typegodkjenningsdirektiv.

Kort oppsummering av gjeldende krav i bilag I, pkt. 2:


Følgende krav gjelder for frontale beskyttelsessystemer som enten er originalutstyrt på kjøretøyet eller som består av en separat teknisk enhet.

Komponentene i systemer til frontal beskyttelse skal være utformet slik at alle stive overflater, som kan komme i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, har en krumningsradius på minimum 5 mm.

Den totale masse av et frontalt beskyttelsessystem, må inklusive alle beslag og feste anordninger, ikke overstige 1,2 % av massen som kjøretøyet er konstruert for, i tillegg til en maks vekt på 18 kg.

Systemet til frontal beskyttelse må ikke:
- være høyere enn 50 mm over panserkantens referanselinje.
- øke bredden av kjøretøy:
Hvis beskyttelsessystemets samlede bredde er større end 75 % av kjøretøyets bredde, skal endene av systemet vende inn mot kjøretøyets overflate. Dette krav anses for å være oppfylt, hvis systemet til frontal beskyttelse enten er forsenket eller innbygget i karosseriet, eller hvis enden av systemet er bøyd innover. Enden av systemet må heller ikke komme i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, og mellomrommet mellom enden av systemet og overflaten av karosseriet må ikke overstige 20 mm.

- Mellomrommet mellom komponentene av systemet til frontal beskyttelse og kjøretøyets overflate må ikke overstige 80 mm. Unntak som ikke tas med i denne beregningen er åpninger i gitre, luftinntak mv.

- For å bevare fordelene ved kjøretøyets støtfanger må avstanden i lengderetningen mellom støtfangerens forreste del og den forreste del av systemet til frontal beskyttelse ikke overstige kjøretøyets bredde med mer enn 50 mm.

- Systemet til frontal beskyttelse må ikke vesentlig nedsette virkningen av støtfangeren. Dette krav anses for oppfylt, hvis høyst to vertikale og ingen horisontale komponenter av systemet til frontal beskyttelse overlappes med støtfangeren.

- Systemet til frontal beskyttelse må ikke ha en helling forover i forhold til det vertikale planet. Den øverste delen av systemet til frontal beskyttelse må ikke overskride verken oppover eller bakover (mot frontruten) panserforkantens referanselinje som fastlagt i punkt 1.8, når systemet til frontal beskyttelse er fjernet, med mer enn 50 mm. Alle målinger foretas i kjøretøyets langsgående vertikalplan.

Lengdekrav
Alle frontale konstruksjoner (frontalt beskyttelsessystem, vinsjer, frontbøyler med/uten påmonterte lykter med mer), skal tas med i lengden, med alt det innebærer av endringer i vognkort mm. Utstyr skal tilfredsstille kravene i gjeldende forskrifter, og det må fremvises dokumentasjon på dette. All dokumentasjon skal være utstedt på kjøretøyets understellsnummer eller merke/type/variant/versjon, i kombinasjon med merke/type/variant/versjon av det påmonterte utstyret. Dokumentasjon kan komme fra produsent/fabrikant av kjøretøyet eller uavhengige, godkjente laboratorier.

I henhold til kjøretøyforskriften regnes ikke lykter/reflekser med i lengdeberegningen for biler unntatt kategori M1, jf. merknad til kapittel 2. Unntak for bestemmelsen er festemekanismer som små braketter, klips og lignende, skal ikke tas med i definisjonen lyktebøyler og andre festeanordninger, og dermed ikke tas med i lengdeberegningen. For biler i kategori M1 skal lykter også tas med i lengdeberegningen.

Overnevnte bestemmelser er fremdeles gjeldende.

Chevy-LPG
04-12-2007, 09:58
Svar fra Simonsen i vegvesenet.
Dette er sendt CC til en hel gjeng i vegvesenet, så noe har jeg rørt rundt i... :-/

-------------------------

Dette direktivet gjelder ”frontale beskyttelsessystemer” og tar ikke for seg vinsjfester, snøploger eller annet frontmontert utstyr."

Dette har vært nevnt en annen gang. Har de gått bort fra de nå kanskje?

Bergum
04-12-2007, 11:40
Noen som har link til følgende direktiver?

92/114/EF. Frontale konstruksjoner/lysbøyler
74/483 /EØF
79/488/EØF
92/114/EØF

----
Ev forklar meg hvordan jeg finner dette på lovdata.no

Bakgrunn:

Det må dokumenteres at vinsjfestet er lagd i tråd med EU-direktiv 92/114/EF. Frontale konstruksjoner/lysbøyler skal være testet og tilfredsstille kravene i gjeldende forskrifter, dir. 74/483 /EØF, eventuelt oppdatert til dir. 79/488/EØF, for N-kjøretøyer dir. 92/114/EØF. Dokumentasjonen skal henvise til merke/type/variant/versjon av den påmonterte frontalbeskytter/lysbøyle/vinsj. Dessuten er det lang ventetid for å få time til visning og godkjenning.

Muzaki
04-12-2007, 13:46
Dokumentasjon kan komme fra produsent/fabrikant av kjøretøyet eller uavhengige, godkjente laboratorier.

Hvis jeg påstår at min hjemmelagede er etter div retningslinjer er det vel da OK?Thefinger

Bergum
04-12-2007, 13:52
Det er der jeg er, må vite hva jeg snakker om, før jeg kan komme å si at den er i henhold til direktiver....
Hvor er direktivenen hen?

Muzaki
04-12-2007, 13:55
Når jeg søkte om min (var mer en støtfanger det da) så måtte jeg ha kollisjonstest hos uavhengig lab papirer.... Prøvde å finne slike direktiver jeg og, men det er håpløst å begynne å lete for alt henviser til mye annet...

Skal du komme noen vei, tror jeg du må få tak i noen der du spør etter direktiv ditt og datt og får det tilsendt.

Husk at på ett vinsjfeste må du også ha papirer fra bilprodusent på at bilen tåler de ekstra påkjenningene

Øystein
04-12-2007, 18:58
Hva skjer etter 25. mai?