PDA

View Full Version : Bilsportkonferansen 10.-12. oktober 2008Arne
09-06-2008, 14:34
Det er nå lagt ut offisiell invitasjon og påmeldingsskjema til Bilsportkonferansen på www.bilsport.no

Scroll nedover invitasjonen, programmet står på de neste sidene. For vår del vil vi komme tilbake med detaljert program når vi ser respnsen fra offroadfolket.
OBS: Bindende påmelding direkte til NBF senest 25. september.

Direkte link:
http://bilsport.no/uploads/invitasjon-og-program.pdf
http://bilsport.no/uploads/pameldingsskjema.pdf

Vårt hovedprogrammet vil være mellom 14 og 18 lørdag, mens vi sannsynligvis samler representanter fra NC arrangører søndag mellom 10 og 13. Det kan også være mulig å få til gruppemøter fredag kveld, hvis noen har ønske om dette.

Send meg gjerne noen ord hvis det er spesielle saker DU vil ta opp under konferansen. Kan du ikke møte, er dette din mulighet til å likevel bli hørt.

for NBFs Ferdighetsseksjon
Arne Johannessen
tlf 90845664
mail arne@lightfoot.no

Janne Bronndal
10-20-2008, 07:15
Bilsportkonferansen 10-12 oktober 2008 Lillehammer

Referat

Lørdag 11/10-08.

Konferansen åpnet i plenum av Generalsekretær Arild Antonsen.
Det som i hovedsak angår Ferdighetsseksjonen og Offroadseksjonen er at Antidoping Norge har inngått samarbeide med NBF. Dette betyr at utøvere av motorsport må innrette seg etter generelle regler for doping og vil kunne bli pålagt dopingtest og alkotester når som helst i forbindelse med løp.. Se mer info på www.antidoping.no¨

Stein Hardeng, leder av Ferdighetsseksjonen presenterte seg selv og seksjonen.
Videre informerte han om at Ferdighetsseksjonen nå deles i to.
Den nye seksjonen er ”Offroadseksjonen”
Bakgrunnen for deling av seksjonen er at offroad nå har blitt så stort at det er naturlig at den blir en selvstendig seksjon.
I Ferdighetsseksjonen kommer Jan Egil Jensen inn som nestleder/sekretær.

Trond Bakkom, organisasjonsansvarlig i NBF holdt en gjennomgang av NSR.

Ferdighetsseksjonen gikk til eget grupperom og Offroadseksjonen startet sin konferanse.
Arne Johannesen begynte innledningsvis med å la alle deltagere som var tilstede på konferansen få presentere seg selv og litt om deres bakgrunn.
Vera Bakke Andresen introduserte seg selv og fortalte litt om oppbyggingen av NBF’s seksjoner. Nestleder/sekretær skal være ansatt i forbundet og hun har fått tildelt Offroadseksjonen. Fra før har hun også ansvaret for den største seksjonen; Bilcross.
Deretter ble Svein Døsrønningen presentert som nytt seksjonsmedlem og ble møtt med applaus fra salen.

Offroadseksjonen 2009 består dermed av: Leder Arne Johannessen
Nestleder Vera Bakke Andresen
Medlem Janne Bronndal Medlem Svein Døsrønningen

Janne informerte kort om hvordan seksjonen er tenkt fordelt arbeidsmessig_

Offroad Racing : Arne Johannessen

Biltrial / Terreng Touring / Offroad Challenge Janne Bronndal.
Regelspørsmål, opplæring/kurs
og oppfølging av arrangørene

Biltrial / Terreng Touring / Offroad Challenge
Teknisk regelverk Svein Døsrønningen

NSR
Arne gikk dypere inn i NSR regelverket, informerte om ureglementerte konkurranser og konsekvenser dette kan få hvis man deltar og innehar en NBF lisens. Dette gjelder både utøvere med lisens og funksjonærer med lisens / brikke. Oppfordringen er at man skal passe på hva man deltar på.

Påminnelse til deltagerne om at påmelding er bindende og er an avtale mellom utøver og arrangør.
Når du signerer en påmelding påtar du deg en del ansvar og plikter.
Jury
Denne skal ikke inneha andre funksjoner under et stevne. Dette fordi den skal være 100% nøytral.

Sportskomitè
Denne skal bestå av 3 personer. Løpsleder og løpssekretær bør være med i sportskomiteen.
Disse personene har hovedansvaret for stevnet.

Norgesmesterskap i Biltrial
Dersom det skal søkes å arrangere et Norgesmesterskap i 2010 minnes det om at fristen for en innmelding av et Norgesmesterskap er 1. Juli 2009. Tildeling vil skje på bakgrunn av de fasiliteter arrangøren kan tilby; kjøreområde – depot – toaletter – kiosk – overnatting m.m.

Nordic Trial og NEZ
Nordic Trial er et uoffisielt stevne, kun et nasjonalt stevne og har ingen status pr. i dag.
Det ble en kort briefing om NEZ (North European Zone) Championship.
NEZ landene består av Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Latvia, Litauen og Estland. NEZ kan kjøres på vanlige nasjonale lisenser men et felles regelverk må foreligge for at dette skal kunne gjennomføres. Det kreves samtidig deltagere fra minst 4 land i NEZ.
Dette vil det bli informert mer om dette når man ser hva som blir resultatet etter Formula Offroad’s møte 25. oktober om sitt NEZ Championship. Det er de forskjellige landenes Bilsportforbund som
fatter beslutninger.
FIA har delt Europa inn i soner, NEZ – North European Zone og SEZ – South European Zone.

Det ble luftet løst at NEZ Championship kanskje er noe som kan være aktuelt for trialmiljøet å tenke på sesongen 2010. Mer info vil bli utgitt slik at arrangørene kan få all info og deretter ta en vurdering neste konferanse.

Eurotrial I
Janne informerte om Eurotrial, bl.a. at dette stevnet neppe vil inkludere de nordiske landene som arrangører etter hvert. Dette er pga manglende sikkerhet. Sverige som egentlig skulle arrangere Eurotrial 2010 får ikke dispensasjon fra Svenske Bilsportforbundet og må avlyse.

Eurotrialreglementet II
Det har kommet inn mange forslag på om konkurranse reglementet skal endres tilnærmet til ET reglementet. Dette ble enstemmig vedtatt at dette er ønskelig. Både Sverige og Finland går også mot dette reglementet og det vil bli et samarbeide mellom Bilsportforbundene i de forskjellige landene.
Janne og Svein går i gang med å sette opp regelutkast mot ET regler.

Terreng Touring:
Dessverre hadde Land Rover klubben som har innmeldt hele 11 Terreng Touring løp for 2009 ikke anledning til å stille på konferansen pga de hadde sitt årsmøte denne helgen.

Offroad Challenge:
Utkanten Offroaders NAF har arrangert etter dette reglementet i år og kommer med en redegjørelse om hvordan dette har fungert. Det har også forslag til regelendringer og kommer tilbake til dette.

Terminliste Biltrial NC
Det er her innmeldt 6 løp. Hvorav de 5 beste rundene blir tellende.
Det er her en kollisjon på datoen 9. mai, 3 klubber har søkt på denne datoen. Dette må løses snarest.

Terminliste Formula Offroad
Det er her innmeldt 2 enkeltløp og 3 dobbeltløp.
Det er 2 løp som kolliderer, også her må dette løses.

Konklusjon: Det blir Norgescuprunder i både Biltrial og Formula Offroad.

NC Biltrial
Endringer som vil bli innført er:
Kun norske NBF lisensierte utøvere får poeng. Utenlandske førere kan delta men vil ikke få tildelt poeng.
Man må ha årslisens for å komme med i den offisielle poengberegningen, men vil få poeng i sitt første løp med engangslisens dersom denne oppgraderes til årslisens senere i sesongen.
Alle deltagere i NC skal komme med på NBF’s offisielle resultatliste i www.bilsport.no
Poengsystemet som ble innført i fjor blir stående som det er.
Dette ble grundig gjennomdiskutert av konferansedeltagerne og det ble bestemt at denne poengberegningens skulle videreføres som den er. Bakgrunnen er at det gamle poengsystemet, ved liten deltagelse, belønnet oppmøte høyt i forhold til prestasjon.

Juniorer
En liten men viktig endring; man kan delta som junior fra det året man fyller 16 år i stedet for etter fylte 16 år som i dag.

Konkurransereglementet
Endringer vil bli foretatt på følgende punkter

7.1 Førstehjelp
Det skal alltid være minst ett førstehjelpsteam tilstede bestående av minimum 2 personer fortrinnsvis 4 personer. De skal inneha kompetansebevis for medisinsk / kvalifisert som førstehjelper og ha direkte kontakt/avtale om ambulanse med førstelinjen til AMK. Alternativt skal det være medisinsk ansvarlig med ambulanse tilstede under hele stevnet. Bårebil skal være tilgjengelig kontinuerlig under stevnet. Førstehjelpteamet skal godkjenne bårebilen før stevnet starter, og deretter disponere bårebilen under hele stevnet. Kommunikasjon skal finnes mellom førstehjelpsteamet, sekretariatet og faktadommer i den enkelte seksjon.

7.2 Brannsikkerhet
I hver seksjon skal en funksjonær utplasseres med ansvar for brannsikkerheten. Vedkommende skal være utstyrt med minimum 1 stk 6 kg brannslukkingsapparat, kniv, boltsaks / brekkjern.

10 Prøvekjøring
Et avsperret område for prøvekjøring skal finnes. Deltagere skal ved prøvekjøring alltid benytte sikkerhetsbelte og personlig sikkerhetsutstyr. Det skal bare være en bil i dette området om gangen. Det skal også være en funksjonær med brannslukker, brekkjern/boltsaks og kniv tilstede.


15 Personlig sikkerhetsutstyr
Hjelm av god kvalitet, beregnet for motorsykkel eller konkurransekjøring med bil.
Kjøredress skal være SFI eller FIA godkjent..
Armstraps skal benyttes dersom kjøretøyet ikke har lukket sidevindu eller vindusnett.
Ved korrekt bruk festes armstraps rett under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet.Alle underpunkter er ikke ferdig utformet. Det vil her komme endringer mot ET regelverket.

Når forslaget er ferdig utarbeidet av Janne og Svein vil dette bli samkjørt mot det svenske og finske regelverket. Prikkbelastningen på de forskjellige feilene man pådrar seg prikker for vil bli justert og tilpasset til en NC cup.
Regelutkast ET regler for Norge
Når ferdig regelendringsforslag er klart vil dette sendes inn til NBF for en evnt. godkjenning.


Deltagere i seksjonen
Dette var et tema som ble diskutert, det er en gjennomgående oppfattelse blant arrangørene at dette er et problem.
Faktadommer bestemmer hvorvidt det tillates folk inne i seksjonen eller ikke.
Utøvere som nekter å etterfølge faktadommers beskjeder og anvisninger vil risikere utelukkelse fra konkurransen. Dette vil bli definert nøyere når reglene nå skal gjennomarbeides.
Arrangørene kan i tilleggsreglene forlange helt eller delvis førerfrie seksjoner.

Velt
Biler som har gått rundt på taket, eller med skade på bur, skal på teknisk kontroll – uten unntak. Det er førers ansvar å oppsøke teknikker

Trær som velter
Det ble besluttet at trær som velter inne i seksjonen heretter skal fjernes før neste deltager.

Seksjoner / Sikkerhet
Søndag ble problematikken rundt sikkerhet biler / seksjoner diskutert. Det er strenge krav til sikkerhet på både bur og konstruksjon, men er dette nok?

Det finnes et vevet nett (ref nascar) som vil kunne holde stubber, steiner etc. ute ved en velt og beskytte fører og co-drivers hode. Bør dette bli obligatorisk?
Gjennom de 2 siste årenes stadige tøffere seksjoner opplever man at faren for at det en dag vil inntreffe en alvorlig ulykke stadig kommer nærmere. Biltrial er til tider nesten en Formula light utgave med tanke på seksjoner som er bygget slik at man skal kjøre høyt opp et fjell deretter helst måtte ha inn begge sperrene og dra på 2 hjul bortover mens det på nedsiden er store kampesteiner, stubber m.m
Hva skjer den dagen hvor en bil ikke greier balanseringen og velter slik at stein eller stubbe kommer inn og treffer hodet til sjåføren?.......
Konklusjonen blant samtlige arrangører er at man nå må begynne å tenke litt mer over banelegging og lage mer tekniske baner som ikke utgjør så stor sikkerhetsrisiko.
Arrangørene påpeker at det har blitt laget slike seksjoner for at det skal være publikumsvennlig.
Det var bred enighet om at man må se om det finnes et egnet område på kjørefeltet hvor man evnt kan lage en ”show” seksjon for publikum hvor det er litt fart og ”2 hjul i svingen” men da skal underlaget fortrinnsvis være av sand.
Har man ikke denne muligheten må man heller tenke alternativt for at det skal være morsomt å se på for publikum.
Konklusjonen er at banebygging må bli mer teknisk utfordrene bygget og ikke halsbrekkende seksjoner med stor fare for sikkerheten.

Janne Bronndal
10-20-2008, 07:21
OFFROADSEKSJONEN OG RESSURSPERSONER 2009
Navn Telefon Epost Ansvar:
OFFROADSEKSJONEN NBF
Leder Arne Johannessen 90 84 56 64 arne@lightfoot.no Offroadracing
Nestleder Vera Bakke Andresen 23 05 45 00 vera.bakke.andresen@bilsport.no Sekretær
Medlem Janne Bronndal 93 00 67 04 info@norskoffroadteknikk.no Biltrial,Terreng Touring,Offroad Challenge Regelspørsmål,opplæring og kurs
Medlem Svein Døsrønningen 97 64 74 33 svedoes@online.no Biltrial,Terreng Touring,Offroad Challenge Teknisk

RESSURPERSONER Klubb:

Terreng Touring
Tom Arentz- Grastvedt 99 24 56 07 tom.arentz@gmail.com NAF MR OR
Hans Petter Rognerud 90 88 78 40 petter@rognstad.as Norsk Land Rover Klubb


Offroad Challenge
Paul G Bjørnerud 99 60 26 50 bjopau@hotmail.com NAF Utkanten Offroaders
Mikal Johnsen 92 88 05 17 mikal@trebetong.no NAF Utkanten Offroaders
Tom Arentz- Grastvedt 99 24 56 07 tom.arentz@gmail.com NAF MR OR
Hans Petter Rognstad 90 88 78 40 petter@rognstad.as Norsk Land Rover Klubb

Biltrial
Mikal Johnsen 92 88 05 14 mikal@trebetong.no Naf Utkanten Offroaders
Bernt Solheim 92 85 95 55 bernt.solheim@stokkanlys.no KNA Bergen
Bjørnar Henriksen 41 62 59 83 bjornar@henriksen.cc NMK Molde
Geir Solli 92 42 49 55 geir.solli@akersolutions.com NMK Egersund
Svein Stiansen 91 77 07 58 supersvein@offroad.no NMK Arendal

Offroad Sport
Jon Henning Kristoffersen 91 72 89 53 jon.kristoffersen@osl.no NAF MR OR
Ronny Olaussen 91 70 16 77 ronny@hageanleggas.no NAF Utkanten Offroaders

Formula Offroad
Roar Johansen 90 74 43 46 roar.johansen@torshovbil.no Formula Offroad Norway