PDA

View Full Version : Konkurranser utenfor NBF - ADVARSELArne
10-14-2008, 12:38
En grunnleggende regel i Norge er at all Bilsport skal organiseres gjennom Norges Bilsportforbund. Vi ser at det fortsatt foregår konkurranser og trening i "privat" regi.

Deltagelse eller medvirking som arrangør kan medføre at man blir nektet å løse lisens for Bilsport for en kortere eller lengre tid. Dette vil også gjelde utsedelse av engangslisenser.

Ønsker du å konkurrere eller være lisensiert funksjonær i fremtiden, er det derfor smart å sjekke hvilke arrangement du deltar i. Sjekk at det finnes arrangørlisens og forsikringer ustedt av Norges Bilsportforbund hvis du er i tvil.

For NBFs Offroadseksjon
Arne Johannessen

unlimited
10-14-2008, 16:11
Er det lov å samle noen kompiser og dra opp i et kjørefelt for å trene uten at man gjør mer ut av det?

Bergum
10-14-2008, 16:17
Er du sikker på lovligheten av det du skriver her?
Hvordan vil det stille seg til konkurranser, med egen forsikring, som arangeres andre steder?
Vil kjørere fremdeles bli nektet å delta på bilsportsforbundets arrangementer etter å ha deltatt på slikt??

Paja
10-14-2008, 16:27
Er du sikker på lovligheten av det du skriver her?
Hvordan vil det stille seg til konkurranser, med egen forsikring, som arangeres andre steder?
Vil kjørere fremdeles bli nektet å delta på bilsportsforbundets arrangementer etter å ha deltatt på slikt??

Tror Arne vet meget godt hva han snakker om her.

Forskrift om motorsport på lukket bane (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010115-0026.html)

Ove
10-14-2008, 16:40
Tja , ser ikke at det du henviste til her sier dette .

Vis meg det ....

carlo
10-14-2008, 16:49
dette vil jeg også vete mer om

Holten
10-14-2008, 16:49
[COLOR="Yellow"][SIZE="4"]Deltagelse eller medvirking som arrangør kan medføre at man blir nektet å løse lisens for Bilsport for en kortere eller lengre tid. Dette vil også gjelde utsedelse av engangslisenser.

For NBFs Offroadseksjon
Arne Johannessen

Altså..hvis jeg kjører hjemme for å ha det gøy...og jeg legger ut bilde av det her på pirate å du/dere ser at det ikke er bilder fra en konkurannse, vil jeg da bli nekta å løse lisens??

Eller gjelder dette bare konkurannser utenfor NBF?

Paja
10-14-2008, 16:55
Tja , ser ikke at det du henviste til her sier dette .

Vis meg det ....


§ 1. Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund.

Står enkelt og greit at organisert trening og konkuransekjøring skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet NBF og NMF. Ingen andre har lov til å arrangere kjøring som er i strid med Vegtrafikkloven.

Jan
10-14-2008, 17:09
Står enkelt og greit at organisert trening og konkuransekjøring skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet NBF og NMF. Ingen andre har lov til å arrangere kjøring som er i strid med Vegtrafikkloven.

Så du mener at Gærhølet ikke har lov til å arrangere vintertreff på et avsperret område med tillatelse fra kommune og grunneiere?
Gærhølet er ikke medlem i noen organisasjon.

HAK5
10-14-2008, 17:29
I praksis er det sånn at hvis riktige navn står på papiret og det har vært innom alle folka som har noe å si og NBF har fått nok betalt så er det plutselig lovlig kjøring... GNORE.... (Sikkert mange av dem som "har noe å si" som blir provosert nå, men det er nå sånn det er...:shaking:)

Lasse suzicán
10-14-2008, 17:36
§ 1. Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund.

Står enkelt og greit at organisert trening og konkuransekjøring skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet NBF og NMF. Ingen andre har lov til å arrangere kjøring som er i strid med Vegtrafikkloven.
Det är naturligtvis även tillåtet att delta i organisert trenings- og konkurransekjøring i andra länder som t.ex Sverige om det är arrangerat av en SBF-ansluten klubb... (SBF = Svenska bilsportsförbundet)

HAH
10-14-2008, 17:46
Man må vel skille mellom kjøretøy med og uten skilt?

Kjøretøy uten skilt (og det gjelder vel de fleste biler som brukes i biltrial...) kan i følge Forskrift om Motorsport kun benyttes til organisert motorsport i regi av en NBF tilsluttet klubb på et område som er godkjent til formålet.

§ 3 gir kjøretøy som brukes i motorsport unntak fra Kjøretøyforskriften og Registreringsforskriften.

Registrerte kjøretøy kan i utgangspunktet benyttes overalt så lenge man har grunneiers tilatelse, dog ikke i utmark. Men selv om kjøretøyene er registrert og grunneieren samtykker, så tolker jeg Forskrift om Motorsport slik at organisert trenings- og konkurransekjøring uansett skal foregå i regi av en NBF tilsluttet klubb.

Spørsmålet er hvor grensen går. Jeg antar følgende (og dette vil jeg gjerne ha svar på fra noen som vet):

Hvis jeg og to kompiser får lov til å kjøre i et sandtak med registerte biler så er dette tillatt. Men hva om "Ytre Enebakk 4x4 klubb" arrangerer åpent kjøretreff for registerte biler i det samme sandtaket? Er dette forbudt eller tillatt?

Paja
10-14-2008, 17:51
Står enkelt og greit at organisert trening og konkuransekjøring skal skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet NBF og NMF. Ingen andre har lov til å arrangere kjøring som er i strid med Vegtrafikkloven.

Så du mener at Gærhølet ikke har lov til å arrangere vintertreff på et avsperret område med tillatelse fra kommune og grunneiere?
Gærhølet er ikke medlem i noen organisasjon.

Skjønner godt hva du mener. Kan ikke svare sikkert på dette. Om komunene har andledning til å gi evt en dispensasjon til noe sånt vet jeg ikke.
Vet ikke helt hva jeg skal svare på den. Rart isåfall at kommunen gir en slik tillatelse hvis dem ikke har anledning etter norsk lov til å gjøre det.
Spørs litt ka man legger i definisjonen organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kan man kalle et frikjøringstreff noe annet? Spørs litt hvordan man tolker definisjonen.

Men det som har vært diskutert her, og det Arne sir at ikke er lov er organisert trening eller konkuranse. Det er det etter min mening ikke tvil om.
Om det er mulig å arrangere frikjøringstreff på en juridsk lovlig måte kan jeg ikke finne ut om er lov eller ikke. Akuratt dette får evt NBF utale seg om.

Ove
10-14-2008, 18:05
Hmm , skulle vært morro å sett hva som hadde skjedd hvis feks Frelsesarmeen ønsket å arrangere løp , men ikke ville spytte penger i NBF's kasse - ordnet alle tillatelser og papirer med Politi ,kommunen , grunneier og forsikringselskap .

NBF anmelder dette og gir funksjonærer og utøvere karantene . Hva skjer så .... jo , en våken jurist i Frelsesarmeen ser at dette er konkuransehemmende virksomhet og melder dette inn til EU-domstolen - hvor sterkt stiller da NBF i den påfølgende saken ?

.

Mad Max
10-14-2008, 18:17
Men det som har vært diskutert her, og det Arne sir at ikke er lov er organisert trening eller konkuranse. Det er det etter min mening ikke tvil om.


Og hvor mange "skal vite om det" før det blir lagt under organisert trening da?? 3? 7?? 10???


Hmm , skulle vært morro å sett hva som hadde skjedd hvis feks Frelsesarmeen ønsket å arrangere løp , men ikke ville spytte penger i NBF's kasse - ordnet alle tillatelser og papirer med Politi ,kommunen , grunneier og forsikringselskap .

NBF anmelder dette og gir funksjonærer og utøvere karantene . Hva skjer så .... jo , en våken jurist i Frelsesarmeen ser at dette er konkuransehemmende virksomhet og melder dette inn til EU-domstolen - hvor sterkt stiller da NBF i den påfølgende saken ?Ett meget bra innlegg Ove.
Men for å dra det litt lengre, hva om NBF satte disse funksjonærene og utøverene i en karantene, hvem skulle arrangere og kjøre løpene da?
Ris til egen bak eller???

Eller er det sånn at makt er tingen i Norge??

Jeg er ingen motstander av NBF men når innlegget som ligger øverst her kommer etter en runde i Svinndal så må jeg få lov til å sette ett spørsmåls tegn...

Og til deg Arne, dette er ikke kritikk til deg som person, du gjør bare jobben din...

Jan
10-14-2008, 18:26
Så, NBF tar lisensen min for at jeg er med i en klubb som arrangerer et vintertreff med godkjenning av kommune, grunneiere og politi? Tillatelsen gjelder for et bestemt tidsrom, Det er både innmark og utmark. Registrerte og trialbiler. Dette er ren frikjøring på eget ansvar.

Tom K
10-14-2008, 18:26
Nå er det jo litt forskjell på å samle sammen en kamerat gjeng å "leke" litt i skogen kontra å delta i en konkurranse som er arrangert av en klubb eller forening , det er jo ikke noe i veien for å dra på treff å ha frikjøring selv om man har lisens,

wa-sho
10-14-2008, 18:50
[SIZE="4"]En grunnleggende regel i Norge er at all Bilsport skal organiseres gjennom Norges Bilsportforbund. Vi ser at det fortsatt foregår konkurranser og trening i "privat" regi.

/SIZE]

For NBFs Offroadseksjon
Arne Johannessen


hva som rammes er vel ikke så vanskelig å forstå..
det er heller ikke så vanskelig å kalle dette et rimelig fascistisk regime..:shaking::smokin:

Bergum
10-14-2008, 19:16
Når vi som klubb har arrangert kjøring på Evjemoen kjørefelt, så vil dette si at vi rissikerer å ikke få kjøre på NBF løp?
Om noen NBF medlemmer tilfeldigvis hadde lyst til å delta på denne sosiale kjøringen, så rissikerer de å miste kjøreseddelen, og bli utestengt???

Stemmer dette?

Om det skulle stemme, vil ikke dette være det samme som å ha monopol på offroadkjøring?

Dermed er vi tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
Er det lov å skrive det du har skrevet?
Egentlig er dette et åpent spørsmål til NBF.....

Vier
10-14-2008, 19:53
Om det skulle stemme, vil ikke dette være det samme som å ha monopol på offroadkjøring?


Jeg ser at flere omtaler dette som en monopolsituasjon, men hvis dere hadde sjekket litt hadde dere visst at NBF er satt sammen av bil/motororganisasjonene i Norge. Minner lite om monopol for meg.

http://bilsport.no/sider/om-nbf/mandat/

Jeg personlig ville ALDRI arrangert treff uten lisens (forsikring). Kjøring på eget ansvar eller ikke, jeg er sikker på at arrangør hadde slitt ved en eventuell ulykke.

Ove
10-14-2008, 20:04
Det er vi sikkert enig i alle Vier , ikke uten en form for forsikring som er dekkende .

Men hvorfor er det bare NBF som skal sitte å selge oss forsikringene og tillatelsen - samt bestemme hvem og hvor ?

Har du ordnet alle formaliteter på lovlig måte - UTEN NBF - hvorfor skal da NBF ha mandat til å straffe tiltaksyterene ???

Og la meg pressisere - så det ikke skal bli noen missforståelse - dette er IKKE et angrep på Arne :wink_animate:
.

Tom K
10-14-2008, 20:07
Må ha inntekt vet du :grinpimp:

Tom K
10-14-2008, 20:27
Problemet er at når dere løser lisens så godtar dere også å følge NBF sine lover og regler, så hvis dere da bryter disse så står NBF fritt til å utestenge dere.

Ove
10-14-2008, 20:39
Problemet er at når dere løser lisens så godtar dere også å følge NBF sine lover og regler, så hvis dere da bryter disse så står NBF fritt til å utestenge dere.

Bukken og havresekken ......

Og du synes dette høres helt greit og rettferdig ut ??

For all del , NBF gjør mye bra for motorsporten , ikke missforstå meg .
Hadde sikkert løst lisensen min der , selv om det hadde vært noe alternativ .

Men denne monopolsituasjonen er betenkelig , og som tidligere nevnt , er dette forenlig med norsk lov ?

Og en annen ting , hvor fremmede er dette for rekruteringen i sporten ?
Vi risikerer hvertfall da å miste de små, lokale "løp" eller organiserte treningene ....

Tom K
10-14-2008, 20:53
Hehe jeg synes nok IKKE dette er ok nei, jeg var vel den største (og nesten den eneste) motstander den gang biltrailen gikk inn under NBF :grinpimp:

supersvein
10-14-2008, 21:22
Tror kanskje vi skal vende litt på denne flisa, og se på mulighetene NBF gir oss som vil kjøre offroad/biltrial.

Det aller viktigste her er selvfølgelig forsikring.
...om du har tillatelse fra grunneier, kommune, politi og statsministeren er du i solid balleklem om der skjer en ulykke. Her kommer lisensen fra NBF (også arrangørlisenser) inn i bildet.
Er det noen som har forsøkt å finne en forsikring som dekker offroadkjøring?
...les forsikringsvilkårenen nøye :wink_animate:

Det er ikke noe sært ved at dette skal arrangeres i samsvarmed NBF - tilsvarende fungerer det om du vil drive annen organisert sport (fotball = NFF, håndball = NHF etc.)

NBF gir oss muligheten til å "ta av i skogen" med bilene våre i ordnede og trygge former dersom uhellet skulle være ute. At det medfører noen forpliktelser skulle bare mangle.

Formalitetene og kostnadene som dette innebærer er svært overkommelige, og min oppfordring er å ta ansvaret FØR en alvorlig ulykke skjer i miljøet!

Jørgen
10-14-2008, 21:27
er vel som tom k sier her, har mann valgt å løse lisens i nbf så må en følge de rettningslinjer de har.. velger en å kjøre konkuranse så kan en ikke delta på alt annet morro uten forsikring sånn er det bare.. vet litt om det med forsikring, fordi at vi strevde lenge i nmk arendal med å finne noen som kunne gjøre det. måten det løste seg på var å tegne helårspolise på våre fem kjørefelt gjenom nbf. men nå har nå vi valgt å følge nbf sine regler av den enkle grunn at jeg som leder for klubben ikke hadde turt å arr noe uten.. men er jo opp til hver enkelt hva mann vill kjøre å ikke. men har en valgt personlig lisens fra nbf så er det ikke lov å delta på slike treff, å det er vel det arne mener her. det var min mening på det her, å jeg skjønner at noen liker å delta på slikt men jeg skjønner ikke at de tør. hva om nå uhelet skulle være ute:shaking:

Tom K
10-14-2008, 21:40
Men hva med frikjøring, er de ikke lov å samle sammen en gjeng å kjøre litt i et kjørefelt bare som sosialt samvær?

knixen
10-14-2008, 21:45
såvidt jeg vet skal det ikke omhandle frikjøring...

Kaare
10-14-2008, 21:45
Ingen som har svart på dette her enda det jeg kan se: Frikjøringstreff i f.eks Svarstad el Svinndal for den saks skyld. Er dette plutselig å bryte alle regler? Det er jo å anse som en form for trening...?

Tom K
10-14-2008, 21:52
Det spørs jo hva det står i innbydelsen det da, står det at det er frikjøring så er det jo det, står det velkommen til trening så er det trening, man kan vel ikke være så trangsynt at man ikke får kjøre med bilen uten at det skal være et eller annet i regi av NBF??

roadrash
10-14-2008, 22:08
Jeg synes at jeg leste noe et sted for lenge siden som omfattet årsaken til at bilsportforbundet har "monopol" på å arrangere motorsport arragement. Dette er mange år tilbake og var noe om at norge/ politiet ikke vulle ha noen motorsport pga div stygge ulykker. Da ble bilsport forbundet dannet for å få ting i ordenede former. Dette er i korte trekk hva som hendte. Det samme gjelder motorsykkel forbundet eller idrets forbundet som det faktisk ligger under.
Alt dette gjør at de faktisk enda har siste ordet i det meste ang motorsport. Du vil heller ikke finne noen forsikrings selskap som vil forsikre et arrangement som ikke er igjennom et av forbundene.
Vet ikke helt om EU heller vil ha noen innvirkning her...

Kaare
10-14-2008, 22:19
Ingen som har svart på dette her enda det jeg kan se: Frikjøringstreff i f.eks Svarstad el Svinndal for den saks skyld. Er dette plutselig å bryte alle regler? Det er jo å anse som en form for trening...?

OK: Har da fått det stadfestet at dette IKKE gjelder rene frikjøringstref selv om det for den enkelte sikkert kan ses på som trening. Men "egentrening" er tydeligvis noe annet.

HAH
10-14-2008, 22:20
Det spørs jo hva det står i innbydelsen det da, står det at det er frikjøring så er det jo det, står det velkommen til trening så er det trening, man kan vel ikke være så trangsynt at man ikke får kjøre med bilen uten at det skal være et eller annet i regi av NBF??

Såvidt jeg har skjønt kan man ikke kjøre en uregistrert bil (løpsbil) hvis ikke kjøringen skjer på en trening eller konkurranse arrengert av en NBF tilsluttet klubb.

Det står svart på hvitt i "Forskrift om Motorsport" at kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Det er kun disse to organisasjonene som er nevnt i Forskriften. Altså har de monopol på motorsport i Norge siden det er kun arrengementer i regi disse to organisasjonene som har fått unntak fra Kjøretøyforskriften og Registreringsforskriften.

Tom K
10-14-2008, 22:28
så hvis man da bytter dekk på løpsbilen så får man ikke dra på et frikjøringstreff for å teste de, man må vente til det er et løp i regi av NBF? Da er det svært mange rallyførere som skulle vært uten lisens, alle har vel sett når de leker seg hjemme på gårdsveien når tv er der for å lage reportasje, tviler på at dette er i regi av NBF, :shaking:

carlo
10-14-2008, 22:43
jeg lurer bare på en ting?for dem som var og kjørte i svindal i helgen det sto i inbydelsen at vi måtte betale 50kr i forsikring ved andkomt,Gjeller da advarselen for meg da?????????

Arne
10-14-2008, 23:03
Mulig at jeg har ordlagt meg uklart her, men det snakkes altså om organiserte konkurranser og trening som avholdes i strid med NBFs regelverk.

Rene frikjøringstreff, hvor kun området stilles til disposisjon, anses ikke som organisert trening. Som andre også påpeker, kan kjøringen likevel være i strid med "Forskrift om motorsport på lukket bane eller område", men denne blir ikke håndhevet av NBF - her er det Politiet som sitter med ansvaret.

Lages det derimot baner/seksjoner hvor kjøringen bedømmes, og eventuelt også premieres, må dette skje i henhold til NBFs regler.
Alle som løser lisens, bekrefter samtidig at de vil følge NBFs regler for Bilsport.

Norges Bilsportforbund har ingen myndighet til å tvinge noen til å følge sine regler, men har altså rett til å avvise de som velger andre løsninger.

Vi har etterhvert fått mye enklere regler for trening i NBF og det burde være en enkel sak å holde seg til det som er foreskrevet i reglene.

Arne Johannessen
NBFs Ferdighetsseksjon

Jan
10-14-2008, 23:06
Takker for for svar,Arne

Geared
10-14-2008, 23:07
Hvis en NBF lisensiert fører og bil kjører noen runder på ett frikjørings treff i Svarstad da, er dette imot NBF's reglemang?

Arne
10-14-2008, 23:20
Hvis en NBF lisensiert fører og bil kjører noen runder på ett frikjørings treff i Svarstad da, er dette imot NBF's reglemang?

Normalt er løpsbiler kun til organisert konkurranse og trening, men vi har innen Offroad gitt aksept for bruk av bilene på frikjøring. Vær klar over at dere da kjører på eget ansvar og at ingen av NBFs forsikringer gjelder.

Dersom det utvikler seg med uorganiserte konkurranser, kan en konsekvens bli at det strammes inn på denne bruken. Dette er absolutt ikke ønskelig.

carlo
10-14-2008, 23:21
sånn treff det var i svindal da i helgen????????

Ove
10-14-2008, 23:29
Slapp av Øyvind , får nok ingen konsenkvens for deg ..... denne gangen :wink_animate:

Arne
10-14-2008, 23:30
sånn treff det var i svindal da i helgen????????

Tipper de fleste som var der selv vet svaret, ut fra mitt forrige innlegg.

Dette innlegget var ikke ment til diskusjon, kun informasjon.

carlo
10-14-2008, 23:33
ok takker for svar arne får lavære det neste gang da:smile:

Thunderbolt
10-15-2008, 07:29
Jeg har kjørt masse på fritreff opp gjennom årene, men har vært 100% klar over at alt da foregår på eget ansvar.

Finnes ikke en eneste forsikring som dekker deg, bilen eller tredjemann når man deltar på frikjøring i f.eks Svarstad eller noe annet sted.
Dette gjelder uansett om bilen er registrert eller ikke.

Eneste måten å få noen som helst forsikring ved kjøring utenfor offentlig vei er ved hjelp av lisens.

Bergum
10-15-2008, 07:37
Eller kontakte IF De kan forsikre arrangementet...
Det finnes andre forsikrigselskap som kan dekke enkeltforsikringer. Det er bare å lete....

Tommy
10-15-2008, 08:42
Eller kontakte IF De kan forsikre arrangementet...
Det finnes andre forsikrigselskap som kan dekke enkeltforsikringer. Det er bare å lete....

Dette jobbet vi med i flere år uten å lykkes, jeg vil gjerne vite hvordan og hva slags. også pris...

Om dette gjelder uregistrerte biler så forsikrer de faktisk noe som er ulovlig i følge norsk lov... så vidt jeg kan skjønne...

hoel-in-one
10-15-2008, 08:49
Ingen lisenser kunne deles ut den aktuelle helga fordi det var NBF-konferanse på Lillehammer.
Dette ble arrangert som et fritt treff av meg med hjelp fra frivillige uten NBF-lisenser , og vi kunne like gjerne delt ut medaljonger som de gjør i Holmenkollenstafetten eller et skoleskirenn.

Alle som deltok på treffet var forsikret etter å ha "løst" forsikring ved ankomst.
Listen med alle navn er sendt inn til selskapet, og fakturaen er betalt. På samme måte som i fjor og forrige året.

Det finnes en fin måte å drepe entusiasme og rektrutering - nettopp monopol på alt av treff. Det ble satt opp bånd man skulle holde seg innenfor, istedet for frikjøring i alle retninger, det skjerper konsentrasjon og gjør det mer artig. En påskjønnelse i slutten av dagen er altså det som skal til for å ødelegge hele arrangementet.

Jeg har fått advarsler og tolker det dit hen at jeg trekker meg vekk fra slikt i fremtiden. Det som har blitt tradisjon ser ut til å dø ut. De som har lyst til å sloss kan jo bare fortsette. Jeg tror jeg har full støtte fra alle deltakere de siste 4 årene, at dette høsttreffet er en fin avslutning på offroadsesongen.

Early Bronco
10-15-2008, 11:13
Jeg og sikkert fler takker dej for ditt brinnande intresse og ditt pågangs mot til at arangere treff for morro skyld og sette våres konkuranse instinkter på prøve men vi får vel improvisere til neste frikøring og ha kolonne kjøring så alle ser hvor man skal kjøre !! eller så kan man ju bruke gps kordinater da tråkker man kanske ikke noen på føtterna !!

Jørgen
10-15-2008, 17:25
det må da gå ann å melde dette inn for nbf å løse trenningslisens til 50 kr gangen. det er ikke være en det visst feltet er godkjent. ser ikke at det burde være noe problem i feks svinndal heller. er være de som gidder å styre med dette, men syntes mange har fort for å si at alt med nbf bare er noe herk:shaking:

Tom K
10-15-2008, 17:32
Men det må vel også være godkjente funksjonærer på et treningsløp ??

Jørgen
10-15-2008, 17:49
det trenger ikke være personer med lisens der på trening nei. det er ikke noe krav i biltrail at noen med brike må være der. på løp derimot trengs det. som sagt så har jeg holdt på lenge for å finne den rette måten å gjøre det på så det ikke blir feil for nbf.. det trengs, godkjening av området, dvs politi å grunneier tillatelse, å en form for forsikring. dette går ann å tegne gjennom nbf sitt selskap som er if visst jeg ikke husher helt feil.. å så trenger du en treningslisens til hver deltaker som ikke har lisens fra førThefinger

bjornar
10-15-2008, 18:38
§ 269 Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing (2008) (http://bilsport.no/uploads/269_Bestemmelser_om_organisert_trening.pdf)

Terje J
10-15-2008, 18:54
Vi i KNA telemark fikk godkjent kjøreterrenget vårt i våres og har tegnet helårs treningsforsikring hos NBF.
Vi kjører terrengtouring trening og biltrial trening flere ganger i måneden når det passer oss, ikke noe problem. Selger engangslisenser på hvert eneste treff til folk som vil prøve, eneste vi har diskutert er hvorfor gjorde vi ikke dette tidligere:shaking:
Ting er faktisk blitt lettere etterhvert som grunneiere, kommune og politi skjønnner mer hva vi driver med, vi har også nå mulighet til å disponere 2 sandtak til div kjøring noen ganger i året, bla Formula Offroad NC 2009 i Nenset.
Jeg har også tilgode å se folk uten lisens som snur og reiser hjem når de får beskjed om at de må løse lisens å betale 50kr (terrengtouring)eller 250kr(biltrial vogn og fører ureg bil) i engangslisens for å kunne kjøre i terrenget hos oss en dag. Thefinger

Kaare
10-15-2008, 20:43
Hørtes bra ut, Terje.

supersvein
10-15-2008, 21:36
Vi i KNA telemark fikk godkjent kjøreterrenget vårt i våres og har tegnet helårs treningsforsikring hos NBF.
Vi kjører terrengtouring trening og biltrial trening flere ganger i måneden når det passer oss, ikke noe problem. Selger engangslisenser på hvert eneste treff til folk som vil prøve, eneste vi har diskutert er hvorfor gjorde vi ikke dette tidligere:shaking:
Ting er faktisk blitt lettere etterhvert som grunneiere, kommune og politi skjønnner mer hva vi driver med, vi har også nå mulighet til å disponere 2 sandtak til div kjøring noen ganger i året, bla Formula Offroad NC 2009 i Nenset.
Jeg har også tilgode å se folk uten lisens som snur og reiser hjem når de får beskjed om at de må løse lisens å betale 50kr (terrengtouring)eller 250kr(biltrial vogn og fører ureg bil) i engangslisens for å kunne kjøre i terrenget hos oss en dag. Thefinger

Er det noe mer å si?
Utover at en sånn har ordnet seg meg forsikringer som gjelder, så har det andre fordeler.
...Klubb og utøvere har en langt sterkere sak i å få støtte og aksept for sine aktiviteter i lokalmiljøet når ting er i ordnede former med NBF i ryggen.

Ove
10-15-2008, 22:00
§ 269 Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing (2008) (http://bilsport.no/uploads/269_Bestemmelser_om_organisert_trening.pdf)

Denne paragrafen er for generell for meg å tolke , finnes det noe mer tilpasset vårt bruk ?

Kan ikke de ansvarlige i offroadseksjonen til NBF sette opp retningslinjer som er enkle å forholde seg til , slik at missforståelser og feiltolkning ikke forekommer ?

Og hva er hva - frikjøring eller organisert trening ?

Frikjøring forekommer vel sjeldent uten at klubben er innvolvert , og er klubben i dette tilfelle tilknyttet NBF , blir ikke det da organisert trening ?

Så hvis AOK bestemmer seg for at førstkommende søndag er det frikjøring på Brokelandsheia - er det egentlig en organisert trening ?

Og til deg Jørgen , de fleste av oss synes ikke at NBF er noe herk , men prøvde å få igang en debatt rundt dette og hva slags muligheter andre som ikke er under NBF's paraply har !

.

Jørgen
10-16-2008, 09:53
Denne paragrafen er for generell for meg å tolke , finnes det noe mer tilpasset vårt bruk ?

Kan ikke de ansvarlige i offroadseksjonen til NBF sette opp retningslinjer som er enkle å forholde seg til , slik at missforståelser og feiltolkning ikke forekommer ?

Og hva er hva - frikjøring eller organisert trening ?

Frikjøring forekommer vel sjeldent uten at klubben er innvolvert , og er klubben i dette tilfelle tilknyttet NBF , blir ikke det da organisert trening ?

Så hvis AOK bestemmer seg for at førstkommende søndag er det frikjøring på Brokelandsheia - er det egentlig en organisert trening ?

Og til deg Jørgen , de fleste av oss synes ikke at NBF er noe herk , men prøvde å få igang en debatt rundt dette og hva slags muligheter andre som ikke er under NBF's paraply har !

.
mente bare at noen var så negative til nbf. det er forbudt med motorisert ferdsel i utmark i norge, men jeg mener nå at nbf gir oss muligheten til dette visst en bare følger noen få enkle regler. så for de som ikke er under nbf må jo gjøre som de vill, mens vi som har nbf lisens må forholde oss til de sine regler.organisert motorsport bør gå gjenom en klubb som har papirene i orden visst en skulle være så uheldig at det skjer en ulykke. alt går på at en betaler noen få kroner i forsikring pr bil som er på et arr.

Severin
10-16-2008, 10:12
Da er vel frikjøring et uttrykk vi må bort ifra, det er enten trening til TT eller trening til biltrial, og det kan greit ordnes for de som er tilsluttet en klubb.

Det er vel et større problem når en vil ha en tur rundt låven, det er nok vanskeligere å få legalisert.

supersvein
10-16-2008, 10:41
Da er vel frikjøring et uttrykk vi må bort ifra, det er enten trening til TT eller trening til biltrial, og det kan greit ordnes for de som er tilsluttet en klubb.

Det er vel et større problem når en vil ha en tur rundt låven, det er nok vanskeligere å få legalisert.

Ganske riktig det Severin, og vi forsøker å være mere bevisste på at det er treninger vi kjører hos oss (biltrial). Men det er ikke alene nok - personer og biler som brukes skal også ha lisenser i orden - og sikkerhetsutstyr SKAL brukes etter samme regler som i konkurranser.

Turen din rundt låven vi nok aldri falle under dette regelverket, og kan nok også diskuteres om er i utmark eller ikke :wink_animate:
Men en kan jo være litt bevisste på hvilket spor en velger rundt låven også, sånn mtp. på at der ihvertfall ikke vil være noen dekkende forsikring om en skulle ha en "dårlig dag" (!)
...det finnes vel nok av "skulle bare-historiene" (??)

Severin
10-16-2008, 12:37
Ja det var akkurat det, skulle hatt en forsikring som gjelder alle disse "skal bare"-turene. (Ellers er det så bratt rundt låven, atjeg ikke har turt kjøre der ennå..)

Ove
10-16-2008, 15:13
Da kan man altså konkludere med at ALL kjøring på et godkjent kjøreområde er trening , og må kun utføres av lisensiert bil med lisensiert fører ??

Jørgen
10-16-2008, 16:02
Da kan man altså konkludere med at ALL kjøring på et godkjent kjøreområde er trening , og må kun utføres av lisensiert bil med lisensiert fører ??

nei det trenger ikke være det. er feks bare å kalle det motorsportsdag så er det likt med det vi kaller frikjøring. men alle uregistrerte kjøretøy må ha en slags lisens,eks en tt lisens eller treningslisens til 50 kr. er ikke noe god til å forklare det her fordi det værste jeg gjør er vel å skrive på edb makinThefinger. men det er bare å sette seg litt inn i reglene til nbf så vill en se at det ikke er så vanskelig som en tror:smokin:

Ove
10-16-2008, 16:08
Har lest litt , men blir egentlig ikke så mye klokere ....... kan ikke det forfattes et forenklet oppsett slik at selv jeg kan forstå det ??

Det kan kanskje virke enkelt for de av dere som var med og forfattet disse , eller har pløyd den jungelen i noen år - men for noen av oss andre kan det virke litt tåkete kanskje ....

Arne
10-16-2008, 19:41
Det er et vanskelig tema, men jeg forsøker med en forklaring:


En klubb tilsluttet NBF forplikter seg til å kun arrangere etter NBFs regler. I dette systemet finnes det ikke noe som heter frikjøring, alt skal være lisensiert og forsikret gjennom NBF.


NBF har selvfølgelig ingen myndighet over klubber som ikke er tilsluttet, men disse kan fort komme i konflikt med "Forskrift om motorsport på bane eller lukket område". Ingen form for organisert trening eller konkurranse er tillatt utenfor NBF. Klubber utenfor NBF kan likevel lovlig arrangere fritreff på et område hvor nødvendige tillatelser er innhentet fra grunneier, kommune og politimyndighet.Personer som løser NBF lisens forplikter seg samtidig til å ikke delta i konkurranse eller trening som ikke er i samsvar med NBFs regler. Dette betyr at alle slike arrangement må være lisensiert og forsikret gjennom NBF. Arrangøren bør ha disse tillatelser slått opp i sekretariatet.

Det gis aksept for deltagelse på offroadtreff som begrenser seg til frikjøring. Forutsetningen er at ]ingen[/B] form for bedømming eller premiering av kjøringen skal forekomme. Eventuelle merkede løyper må ha karakter av å være rene turløyper uten spesielle utfordringer. Men, husk at dere i slike arrangement kjører på egen risiko, NBFs forsikringer gjelder ikke her.


NBF har selvfølgelig ingen myndighet overfor personer som ikke har lisens, men kan samtidig velge å utestenge personer som deltar i "ulovlige" arrangement fra NBFs arrangement.


Arne J.

HAH
10-16-2008, 19:43
Har lest litt , men blir egentlig ikke så mye klokere ....... kan ikke det forfattes et forenklet oppsett slik at selv jeg kan forstå det ??

Det kan kanskje virke enkelt for de av dere som var med og forfattet disse , eller har pløyd den jungelen i noen år - men for noen av oss andre kan det virke litt tåkete kanskje ....

Her er en kortversjon jeg skrev i våres da vi (KNA Telemark) tok i bruk det nye kjøreterrenget vårt: http://www.pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=13501

Jeg kan ikke garantere at det jeg skrev er 100% korrekt, men det er i hvertfall ingen som har motsagt meg enda! Thefinger

Ove
10-16-2008, 19:47
Se det ... til og jeg kunne forstå dette nå :grinpimp:

Takk for utfyllende svar Arne , og du svarte også på andre spørsmål jeg var på vei med ...... :smile:


.

sven
10-16-2008, 22:08
Det er et vanskelig tema, men jeg forsøker med en forklaring:


En klubb tilsluttet NBF forplikter seg til å kun arrangere etter NBFs regler. I dette systemet finnes det ikke noe som heter frikjøring, alt skal være lisensiert og forsikret gjennom NBF.


NBF har selvfølgelig ingen myndighet over klubber som ikke er tilsluttet, men disse kan fort komme i konflikt med "Forskrift om motorsport på bane eller lukket område". Ingen form for organisert trening eller konkurranse er tillatt utenfor NBF. Klubber utenfor NBF kan likevel lovlig arrangere fritreff på et område hvor nødvendige tillatelser er innhentet fra grunneier, kommune og politimyndighet.Personer som løser NBF lisens forplikter seg samtidig til å ikke delta i konkurranse eller trening som ikke er i samsvar med NBFs regler. Dette betyr at alle slike arrangement må være lisensiert og forsikret gjennom NBF. Arrangøren bør ha disse tillatelser slått opp i sekretariatet.

Det gis aksept for deltagelse på offroadtreff som begrenser seg til frikjøring. Forutsetningen er at ]ingen[/B] form for bedømming eller premiering av kjøringen skal forekomme. Eventuelle merkede løyper må ha karakter av å være rene turløyper uten spesielle utfordringer. Men, husk at dere i slike arrangement kjører på egen risiko, NBFs forsikringer gjelder ikke her.


NBF har selvfølgelig ingen myndighet overfor personer som ikke har lisens, men kan samtidig velge å utestenge personer som deltar i "ulovlige" arrangement fra NBFs arrangement.


Arne J.


Men skal man drive med noen slags bilsport i Norge.... har man noen annet alternativ enn NBF??

Derav inlegget til Ove tidligere angående monopol...


Og hva skal til for en klubb for å bli NBF tilsluttet??

NMK?
KNA?
NAF?

alle disse stiller så langt jeg har forstått endel relativt strenge krav til klubben hva medlemsmasse og økonomi angår.. Noe som vil kunne ekskludere endel små klubber i startgropa når det gjelder å bedrive bilsport i organiserte former...

mulig jeg har misforstått litt her, men våger likevel spørre :)

Arne
10-16-2008, 22:26
http://bilsport.no/om-nbf/

EvoMan
10-16-2008, 23:13
var det ikke noe bråk med racer båt førerne og deres forbund i fjor sommer som gjorde at de dannet et nytt forbund og fikk nye regler.....

supersvein
10-17-2008, 07:22
var det ikke noe bråk med racer båt førerne og deres forbund i fjor sommer som gjorde at de dannet et nytt forbund og fikk nye regler.....

Hvis en synes det er mye styr å innordne seg etter NBF's retningslinjer, så hørtes jo det ut til å være enkel løsning som sikkert krever langt mindre innsats jah.:shaking::shaking::shaking:

EvoMan
10-17-2008, 07:42
hehe absolutt ingen småjobb det der nei...
jeg har ingen problem så jeg vil ikke ha jobben, men er jo noen som mener de har monopol på dette så det finnes løsninger hvis de ikke vil innrette seg

jan terje
10-21-2008, 21:52
En grunnleggende regel i Norge er at all Bilsport skal organiseres gjennom Norges Bilsportforbund. Vi ser at det fortsatt foregår konkurranser og trening i "privat" regi.

Deltagelse eller medvirking som arrangør kan medføre at man blir nektet å løse lisens for Bilsport for en kortere eller lengre tid. Dette vil også gjelde utsedelse av engangslisenser.

Ønsker du å konkurrere eller være lisensiert funksjonær i fremtiden, er det derfor smart å sjekke hvilke arrangement du deltar i. Sjekk at det finnes arrangørlisens og forsikringer ustedt av Norges Bilsportforbund hvis du er i tvil.

For NBFs Offroadseksjon
Arne Johannessen

Kan dette medføre problemer for norske førere som er kvalifisert/blir kvalifisert til Euro Trial i Tyskland om ikke arrangøren der er tilsluttet Tysklands "NBF"?
Hvis ja, hvorfor er da de 3 første rundene i NC i 2009 kvalifiseringsrunder?

Tommy
10-21-2008, 22:19
Hvem har sagt at de tre første rundene er Kvalrunder...

Arne
10-21-2008, 23:14
Hvem har sagt at de tre første rundene er Kvalrunder...

Akkurat dette ble diskutert på Bilsportkonferansen, men ingen vet vel engang hvem som bestemmer hvordan kvalifiseringen skal foregå.
NBF er ikke direkte involvert i Eurotrial eller uttagning til dette.

-----------------------

Når det gjelder spørsmålet fra Jan Terje, kan svaret være ja - dette fordi de norske lisensene og forsikringene i et slike tilfeller ikke vil være gyldige. Man kjører altså på egen risiko.

Jeg vil påpeke at NBF har ansvaret for bilsporten i Norge og ikke aktivt vil forfølge det som foregår i utlandet. Dersom det oppstår en personskade som medører bruk av forsikring, vil dette gjennom den norske forsikringspoolen kunne havne hos NBF. Deltagelse i uorgansiserte konkurranser vil da med stor sannsynlighet medføre stor avkortning eller full regress fra selskapet.

Tommy
10-22-2008, 06:24
Hvordan kvalifiseringen skal foregå har vært år blitt bestemt av arrangørene av Norgescupen, jeg har stått for det formelle utaket, og har skjønt på Janne at NBF ikke vil ha noe med dette utaket å gjøre...SKal ta en prat ang hvordan dette skal gjøres neste år, en ting som er sikkert er at de 2 beste fra hver klasse i årets Norgescup er klare, samt Pål.
Jeg har for å være helt ærlig et stort problem med å se hvorfor NBF har et problem med å innvolvere seg i med et slikt utak, selv om mesterskapet ikke er offisielt så burde vel ikke det være noe problem uansett, Den nordiske cupen i Formula er vel heller ikke så formell. Eurotrial er den største og viktigste konkurransen i Europeisk trial, så jeg skulle gjerne sett hvorfor det er et problem for forbundet å ta ut laget for eks.

Når det gjelder forbund i utlandet så skal e være klar over en ting, og det er at Norge står i en særklasse i Europa når det gjelder NBF's monopol, ellers i europa er tilsluttning til nasjonalt forbund helt annerledes og mere løselig. I Sverige så er blant annet bilsport underlagt idretten og alle klubber som også registrerer seg i idrettsforbundet kan ta arrangere og delta på løp. dette koster ingenting ekstra for klubber eller deltagere...
Her hjemme så har blant annet Traktorpulling sitt eget forbund selv om det andre steder i Europa er organisert gjennom nasjonale "NBF" så har ingen deltagere problemer med å delta i Norge sålangt jeg vet.
Jeg skal sjekke hvordan dette er i Tyskland til året, og jeg er sikker på at dette er i orden der. Som det har vært de årene jeg har vært med.

Når det gjelder kjøring i utlandet er det vel Danmark som skiller seg ut her hjemme, uvist hvordan dette er nå så har det opp til det siste ikke vært underlagt noe forbund eller forsikringer.

Arne
10-22-2008, 07:39
Når det gjelder forbund i utlandet så skal e være klar over en ting, og det er at Norge står i en særklasse i Europa når det gjelder NBF's monopol, ellers i europa er tilsluttning til nasjonalt forbund helt annerledes og mere løselig. I Sverige så er blant annet bilsport underlagt idretten og alle klubber som også registrerer seg i idrettsforbundet kan ta arrangere og delta på løp. dette koster ingenting ekstra for klubber eller deltagere....

Mye av dette er riktig, men i Sverige må man fortsatt stå under SBF for å kunne arrangere billøp. Det som er enklere er at man der kan melde klubben direkte inn i Idrottsforbundet, mens vi i Norge må være tilsluttet KNA, NMK, NAF, MA eller AMCAR.

Ellers taler jo dette innlegget for at det er vi i Norge som har det vanskligst med å få arrangert billøp "lovlig". Da bør vi samtidiig kunne forvente at alle andre land i Europa har sine arrangørlisener og forsikringer i orden, så er jo også "problemet" løst?

stegan
10-22-2008, 18:10
hei arne,lurer da på en ting,hva vil da skje om en klubb melder seg inn i traktorpuller forbundet.og den klubben arrangrerer ett treff.da kan vel ikke nbf si noen tingen og vet du hva kriteriene for at en klubb kan melde seg in i traktor puller forbundet,kan du sjekke det :beer::beer::beer::smokin:

Arne
10-22-2008, 18:19
hei arne,lurer da på en ting,hva vil da skje om en klubb melder seg inn i traktorpuller forbundet.og den klubben arrangrerer ett treff.da kan vel ikke nbf si noen tingen og vet du hva kriteriene for at en klubb kan melde seg in i traktor puller forbundet,kan du sjekke det :beer::beer::beer::smokin:

Pr idag er Traktorpulling underlagt NBF som egen seksjon, men de har muntlig varslet om at de vil gå ut igjen. I så fall kan de fortsatt drive med traktorpulling, men ikke bilsport.

Bruker ikke noe mer tid på å sjekke dette. Skal du drive med bilsport er det kun en måte å gjøre dette på i Norge.

Tommy
10-22-2008, 20:33
Mye av dette er riktig, men i Sverige må man fortsatt stå under SBF for å kunne arrangere billøp. Det som er enklere er at man der kan melde klubben direkte inn i Idrottsforbundet, mens vi i Norge må være tilsluttet KNA, NMK, NAF, MA eller AMCAR.

Ellers taler jo dette innlegget for at det er vi i Norge som har det vanskligst med å få arrangert billøp "lovlig". Da bør vi samtidiig kunne forvente at alle andre land i Europa har sine arrangørlisener og forsikringer i orden, så er jo også "problemet" løst?

Det første avsnittet er vel akkuratt det jeg skrev så der er vi enige...

Det andre avsnittet skjønte jeg ikke bæret av...
Håper ikke noen tar dette som kritikk fra min side mot NBF, jeg har stått på barikadene i flere år for at alle skal skjønne hvor enkelt det egentlig er.

Bruker ikke noe mer tid på å sjekke dette. Skal du drive med bilsport er det kun en måte å gjøre dette på i Norge.

Amen:smokin::smokin::smokin:

JHRacing
11-10-2008, 23:54
kan jo bare føye til en liten ting til!
når det gjelder ansvar på et OFFROAD TREFF.
så lenge en klubb (f.eks 4x4 drivers) har godkjenning fra politi og grunneier til å disponere et område til div aktiviteter som bilkjørings treff, og IKKE tar betalt for at folk kan kjøre der, har etter det jeg har forstått ikke klubben noe ansvar for dem som kjører, men viss klubben tar kjøreavgift så har klubben et ansvar.
Men jeg fåretrekker NBF på det sterkeste.

Måten tidligere 4xLav, nå KNA Telemark offroad ordnet dette på kan ikke gjøres bedre!!!!!

nybegynner_4x4
11-08-2011, 08:38
Som nybegynner innen dette felt må dette "monopolet" være ulovlig!!! All for for kjøring skal være presset inn i NBF sitt opplegg og pengesluk!!! Slik kan det ikke være....
Vi har fått omgjort et større område til motorsport. Dette er godkjent av fylke, kommune og politi(grunneiere osv) Vi har et ønske om at ungdom "uten for mye penger" skulle få mulighet til å kunne ha det gøy med med et billig kjøretøy, men med de krav NBF stiller er dette komplett umulig og det kveler hver et godt initativ for å starte opp.
Det er vel på sin plass at en jurist ser på lovligheten av virksomheten til NBF. Kanskje dette er en sak for domstolen om den ulovlige bruken av monopol. VI GIR OSS IKKE HER....

Brynjar
11-08-2011, 09:01
Du la merke til at tråden du svarer i er 3 år gammel?

Ove
11-08-2011, 16:04
Du la merke til at tråden du svarer i er 3 år gammel?

Men fremdeles like aktuell !

Ingenting er gjort med NBF's monopol , selv om det juridisk nok ikke holder ihht saken som ble kjørt i Sverige .

Jørn Høidalen
11-08-2011, 22:22
http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=46301

Se innlegget mitt her som er mer utfyllende om emnet...

nybegynner_4x4
11-09-2011, 07:54
Du la merke til at tråden du svarer i er 3 år gammel?

Svaret fikk du jo fra Ove. Veldig bra Ove.
Saken er like aktuell.
Og hvis dette er en påbegynt sak for 3 år siden bør den jo ikke stoppe opp.
Hvis det viser seg at NBF har laget reglement slik at utformingen blir monopol bør det settes en stopper for!!!
Vi (som nystartet klubb) skal "vende hver en stein" for å finne en løsning der ungdom (og andre) skal kunne kjøre uten at det "svir i lommeboken"
Vi ulmer kanskje nå, men dette vil ta fyr. Og vi gir oss ikke med det første.
Så til alle dere som fortsatt brenner for urettferdigheten, følg med.
En Facebook side er vel kanskje på sin plass!!

nybegynner_4x4
11-09-2011, 08:09
Som nybegynner innen dette felt må dette "monopolet" være ulovlig!!! All for for kjøring skal være presset inn i NBF sitt opplegg og pengesluk!!! Slik kan det ikke være....
Vi har fått omgjort et større område til motorsport. Dette er godkjent av fylke, kommune og politi(grunneiere osv) Vi har et ønske om at ungdom "uten for mye penger" skulle få mulighet til å kunne ha det gøy med med et billig kjøretøy, men med de krav NBF stiller er dette komplett umulig og det kveler hver et godt initativ for å starte opp.
Det er vel på sin plass at en jurist ser på lovligheten av virksomheten til NBF. Kanskje dette er en sak for domstolen om den ulovlige bruken av monopol. VI GIR OSS IKKE HER....

FOR ORDENS SKYLD:
De krav og rettningslinjer som er utarbeidet innen sikkerhet i henhold til biler, bane, publikum osv vil det ikke stilt spørsmål ved. Dette vil selvfølgelig bli fulgt opp. Det er "strømmen av pengekrav" til NBF vi vil ha en stopper for.
Altså; en må kunne trene når en vil og hvor ofte en vil uten å måtte betale og melde inn hver eneste gang.

Bergum
11-09-2011, 08:17
Er det ikke det du betaler årslisens for?
Er det ikke det du betaler banelisens for?

Tommy
11-09-2011, 09:55
Problemet jeg ser er at NBF har monopol på bilsport og måten de overholder det er å frata utøvere og funksjonærer lisensen om de deltar i konkurranser utenfor NBF.... Dette er garrantert i strod med konkurranseloven, og i Sverige gikk et lite frbund til sak og fikk forandret rettningslinjene til SBF (Svenske bilsport forbundet).
Det øsnkelige ville være at det samme skjedde i Norge, da hadde vi fått en sunn konkurranse situasjon, enhver måtte selvsagt opprettholt forsikringer og tillatelser, men da med flere muligheter for eksempel på trening, løp og lignende. Dette er en sak vi kommer til å følge opp her nede, og ta den sålangt det kreves for å få NBF til å forandre sitt regelverk og forandre punktet i veitrafikkloven som gir NBF og NMF monopol.

Konkuranse er sunt og vil sikkert skjerpe NBF mere

Bergum
11-09-2011, 09:57
Konkret, hvilken endring er det som ønskes?

Tommy
11-09-2011, 10:06
Som i Sverige at monopolet brytes slik at klubber andre forbund kan arrangere løp hvor alle kan delta uten å risikere å miste lisenser.... Dette er gjeldende praksis i de aller fleste andre land.....
Det er vanskelig å skjønne at det kan være noe problem for NBF at man deltar på et løp, eks.dette løpet i Svinndal som utløste denne tråden, om alt er forsikret og alle tillatelser er innhentet...

Arne
11-09-2011, 14:32
Dette bør vel starte som en politisk kamp for å få forandret lovverket.
Slik det er i dag er dette nedfelt i "Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart."
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20010115-0026.html

Blir forskriften endret, vil veien ligge åpen for andre aktører som følger de retningslinjer som er gitt i forskriften.

Tror ellers der er mange uttaler seg før de har satt seg inn i de faktiske forhold. Har man årspolise for et godkjent område og bilene er lisensiert, kan man trene så mye man vil uten ytterligere kostnader.

Offroadguru Solli
11-09-2011, 15:55
Her trener vi det vi vil. Vi har helårs treningsforsikring og ellers går det i engangs lisenser og/eller helårs lisenser for de som møter opp. Så jeg skjønner ikke problemet. Vi opplever ihvertfall ingen som klager selv om vi putter en 100 lapp på for kjøringen. Det at jeg kan komme i kjørefeltet og kjøre både lovlig og forsikret for en slik latterlig lav sum setter ihvertfall jeg pris på. En engangslisens koster det samme som en og en halv pølse på Shell.
Om man får bort monopolet som det etterspørs, så vil jeg tro kostnadsnivået vil være omtrent likt siden enhver arrangør må ha en form for forsikring.
Og i Norge er det umulig å miste lisens for å delta i konkuranser utenfor NBF, for etter norsk lov (se Arnes innlegg) kan ingen arrangere eller forsikre ett slikt arrangement. Og det er så vidt meg bekjent vist storsinn overfor dem som har deltatt i konkuranser utenfor FIA i andre land, det være seg Euro Trial eller Posteløp i DK.
Jeg synes folk snart bør sette pris på at vi har en god ordning og ikke hele tiden syte og klage over noen småkroner.

nybegynner_4x4
11-10-2011, 12:10
Konkret, hvilken endring er det som ønskes?

Når det gjelder konkurranser la gjeldende regelverk være som det er.
Når det gjelder trening og "bare for moro skyld" der en ikke deltar i løp eller konkurranser bør ALLE URIMELIGE PENGEKRAV FJERNES. Og hver og en selv kan løse ut en forsikring om ønskelig hos feks If.(her må jo lages en ordning) Ellers er det kjøring på eget ansvar. (Litt forenklet versjon. Biler uten skilt må jo være forsvarlig, en kyndig klubbansvarlig kontrollerer bilen!! Her må jo utarbeides rutiner i klubben internt)

Geir
11-10-2011, 12:17
Når det gjelder trening og "bare for moro skyld" der en ikke deltar i løp eller konkurranser bør ALLE URIMELIGE PENGEKRAV FJERNES. Og hver og en selv kan løse ut en forsikring om ønskelig hos feks If.(her må jo lages en ordning) Ellers er det kjøring på eget ansvar. (Litt forenklet versjon. Biler uten skilt må jo være forsvarlig, en kyndig klubbansvarlig kontrollerer bilen!! Her må jo utarbeides rutiner i klubben internt)

jeg klarer ikke å skjønne hva du mener er 'Urimelige pengekrav' ????

den årelige forsikringen på kjøreområdet som klubben betaler ?

lisenser som deltakere betaler?

hvordan kan du tenke deg at du skulle finne en rimeligere ordning på dette der en er forsikret?
- å kjøre uten forsikring skjønner alle ikke går.

Offroadguru Solli
11-10-2011, 13:10
Når det gjelder konkurranser la gjeldende regelverk være som det er.
Når det gjelder trening og "bare for moro skyld" der en ikke deltar i løp eller konkurranser bør ALLE URIMELIGE PENGEKRAV FJERNES. Og hver og en selv kan løse ut en forsikring om ønskelig hos feks If.(her må jo lages en ordning) Ellers er det kjøring på eget ansvar. (Litt forenklet versjon. Biler uten skilt må jo være forsvarlig, en kyndig klubbansvarlig kontrollerer bilen!! Her må jo utarbeides rutiner i klubben internt)

Tror du med hånden på hjertet at et forsikringselskap vil komme med en forsikring som strider mot norsk lov?
Og om de så gjorde, er det sansynlig at den blir billigere? Og hvordan tenker du, en forsikring fremforhandlet av en klubb kun for denne klubben eller ser du for deg nok en organisasjon som skal administrere dette? For det vil også koste, for betaler du ikke noen for å administrere dette så bryter det sammen etter kort tid-sann mine ord.
Vil dere endre dette systemet så er det en stortingsak først og fremst, det er ikke NBF som har gitt seg selv ett monopol-dette sier seg nesten selv.

Jeg får stadige henvedelser fra fx. ATV folk som vil bruke vårt felt. Det må vi avslå så lenge de kun vil kjøre ulovlig. Det er det samme som her, man er villig til å bruke store summer på utstyr men noen småkroner er helt umulig å betale.

Offroadguru Solli
11-10-2011, 13:13
Det første avsnittet er vel akkuratt det jeg skrev så der er vi enige...

Det andre avsnittet skjønte jeg ikke bæret av...
Håper ikke noen tar dette som kritikk fra min side mot NBF, jeg har stått på barikadene i flere år for at alle skal skjønne hvor enkelt det egentlig er.

Amen:smokin::smokin::smokin:

Ellers stiller jeg meg hundre prosent bak Tommy her, for det er både enkelt og bra systemet slikt det er per i dag.