PDA

View Full Version : 74 mod Bronco til 15 000,-Tom K
01-20-2009, 13:23
Fant denne på finn.no det må da være billig ?
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13484112&sid=xz3cbaja4c1029319&pos=null&tot=null

Chevy-Sheriff
01-21-2009, 09:08
Klenodie!

Denne MÅ noen ta seg av.

.....hadde jeg ikke vært så sær, så hadde jeg kjøpt den....:grinpimp:

sandviper
01-21-2009, 12:34
Jeg ringte på denne for en stund siden, og ting er ikke så fryd og gammen som det høres ut som i annonsen desverre.

Bilen er fra Island, og er omygd til spiralfjærer fremme og bak, så det må nok bygges tilbake til orginalt før registrering. Papirene på 35" er fra Island. Motor og kasser står ikke i bilen, og motoren som følger med er en 360 V8 noe denne bilen aldri kom med orginalt?? så det kan bli vanskelig å veteran registrere bilen med den motoren.

Med litt arbeid går alt og håper noe tar seg av denne.

Ronny
01-21-2009, 13:27
Det stemmer at det var myerart med den for jeg ringte også på den

Tom K
01-21-2009, 13:39
Har akkurat snakket med en jeg kjenner på trygg vesta og det er ikke noe problem å få veteranforsikring selv om bilen er uoriginal, men hvis den er godkjent ombygd på Island så skal den kunne godkjennes i Norge også

lulle
01-21-2009, 23:50
Har akkurat snakket med en jeg kjenner på trygg vesta og det er ikke noe problem å få veteranforsikring selv om bilen er uoriginal, men hvis den er godkjent ombygd på Island så skal den kunne godkjennes i Norge også

Er ikke 100 sikker men mener at biler nyere enn 70-71 som importeres på "30 års regel" må vere helt orginale eller så orginale som det er mulig å få til for å godkjennes i Noreg.Dette pga at kjøretøyforskriften ble mye strengere i 70-71.Amcar hadde vel en sak om en som ikke fikk godkjent en pickup pga ettermontert propanannlegg.Det er det vel noen av propanfolket her som vet mer om.Problemet er att det ikke kan dokumenteres at bilen tilfredstiller kravene som kom fra 70-71 og oppover så de kodkjennes på dispans som motorhistorisk og må da vere helt orginal.Noen som vet med sikkerhet at dette stemmer?

Tommy
01-22-2009, 07:12
Er ikke 100 sikker men mener at biler nyere enn 70-71 som importeres på "30 års regel" må vere helt orginale eller så orginale som det er mulig å få til for å godkjennes i Noreg.Dette pga at kjøretøyforskriften ble mye strengere i 70-71.Amcar hadde vel en sak om en som ikke fikk godkjent en pickup pga ettermontert propanannlegg.Det er det vel noen av propanfolket her som vet mer om.Problemet er att det ikke kan dokumenteres at bilen tilfredstiller kravene som kom fra 70-71 og oppover så de kodkjennes på dispans som motorhistorisk og må da vere helt orginal.Noen som vet med sikkerhet at dette stemmer?

Da lurer jeg på hvordan de får importert alle beachbuggyene hit... er alle de bygd på eldre bobler?? og hvorfor er det lettere jo eldre bilen er...

Mad Max
01-22-2009, 07:54
Har akkurat snakket med en jeg kjenner på trygg vesta og det er ikke noe problem å få veteranforsikring selv om bilen er uoriginal...


Akkurat det er det nok forskjellig praktisering av i fra forsikring til forsikring selskap.
Gjensidige Nor forsikret IKKE sugga som veteran uten at den var 100 prosent original og at det forelå minst 10 oppdaterte bilder av hele bilen (interiør - motor - utvendig osv) i saksmappen hos dem..

IF tok ikke dette så nøye og forsikret den som veteran.
Di har ALDRI spurt et spørsmål.

Mad Max
01-22-2009, 07:59
Er ikke 100 sikker men mener at biler nyere enn 70-71 som importeres på "30 års regel" må vere helt orginale eller så orginale som det er mulig å få til for å godkjennes i Noreg.Dette pga at kjøretøyforskriften ble mye strengere i 70-71.Amcar hadde vel en sak om en som ikke fikk godkjent en pickup pga ettermontert propanannlegg.Det er det vel noen av propanfolket her som vet mer om.Problemet er att det ikke kan dokumenteres at bilen tilfredstiller kravene som kom fra 70-71 og oppover så de kodkjennes på dispans som motorhistorisk og må da vere helt orginal.Noen som vet med sikkerhet at dette stemmer?


Jeg har diskutert litt frem og tilbake med biltilsynet og tollvesenet og hoved konklusjonen dems er at ALLE kjøretøy som importeres som veteran bil og 30 års regelen skal være til nærmet lik originalen..

Selvfølgelig så blir dette praktisert forskjellig fra sted til sted..

broncozx
01-22-2009, 11:09
Hei.

Eg håpe og at noen kan ta seg av denne.

Den grå som er på bildet i annonsen, hadde eg en " frame off" restaurering på for noen år siden. Den er godkjent med 11-15" dekk(tror eg d va) som er ca 32- 33 ".

Nå holde eg på me "frame off" restaurering på en -77 mod, som eg tok inn fra tyskland i -07, godkjent med 33" dekk. Bilde ligge under : vis oss din ford.
Den va enkel å få godkjent, så lenge det viktigste va der: vognkortet.

Går en på østlande, imp fra sverige godkjent me 38".


Når d gjelde den islendingen, så vil eg anbefale, hvis en vil ha skilt på, og iallefall senke den, da det er 4" bodylift og 4" heving på understell. Evt sette på badfjære bak- som orig. Framme, for de som kjenne te Ford, er det orig med spiral.
Motorblokk,amc 360, og girkasser,727?-904?,d20, står i bilen. toppene og innsug + div ligge inni bilen.

Ha en fin dag.

Early Bronco
01-22-2009, 11:17
++

lulle
01-22-2009, 11:22
Gå inn på Amcar.no og søk på 1-15.Der står det mye om dette.1-15 er egentlig paragraf 1-15 og omhandler import av motorhistorisk kjøretøy.Sikkert mest om import fra USA.Vet ikke om det er anderledes ved import fra eu/eøs.

Mad Max
01-22-2009, 14:14
Gå inn på Amcar.no og søk på 1-15.Der står det mye om dette.1-15 er egentlig paragraf 1-15 og omhandler import av motorhistorisk kjøretøy.Sikkert mest om import fra USA.Vet ikke om det er anderledes ved import fra eu/eøs.


Godkjenningsproblemer for 1971 og nyere veteran!
Fra 1. januar 1971 kom et helt nytt regelverk som overtok for Motorvognforskriftene av 1942. En bevaringsverdig motorvogn skal tilfredsstille forskriften fra 1942.
For enkelt å få godkjent en 1971-modell og nyere veteran/bevaringsverdig motorvogn må denne være i original stand eller tilnærmet original stand slik det står i § 1-9 i Kjøretøyforskriften. Hvis bilen er ombygd betraktes den ikke som bevaringsverdig motorvogn og må registreres som vanlig bruktimport. Bilen må da tilfredsstille norske tekniske krav som gjaldt i det året da den var ny. Dette innebærer krav til bilbelter, riktig farge på lysutstyr, støykrav fra 1972, varmkjøringskrav på bremser fra 1972, avgasskrav fra 1974 m.m. Slik dokumentasjon er umulig å skaffe til veie. For å slippe fremlegging av dokumentasjon når det gjelder bilbelter, lys, støy, bremser osv. er altså alternativet å registrere 1971-modell og nyere som bevaringsverdig motorvogn. Da kan det gis unntak fra kravet om at bilen skal godkjennes etter de norske tekniske krav som gjaldt for aktuelle årsmodell.
Men husk at det er krav til at bilen er original!
Ombygd bil kan heller ikke benytte de forenklede godkjenningsreglene etter § 1-15 i Kjøretøyforskriften da det også her kreves at bilen er original som fra fabrikk.

Godkjenningsregelen...
- Skjerpede krav til originalitet for registrering under § 1-15
Forenklet godkjenning etter § 1-15 falt bort, som tidligere omtalt i Amcar Magazine, for lastebil, buss og ambulanse fra 1. juni 2006. Her ble gitt en overgangsordning med frist for registrering innen 1. oktober 2006.
Samtidig ble det også innført skjerpede krav til originalitet, og Vegdirektoratet har gitt beskjed om at dette skal håndheves strengt. Hvis en skal benytte seg av § 1-15 må både personbil og varebil kl. 2 være original som fra fabrikk.
Hvis du kjøper en Extended Cab pickup som har baksete, blir ikke denne godtatt som varebil kl. 2. Forenklet godkjenning etter §1-15 tillater ikke lenger at du tar ut baksetet for å avgiftstilpasse bilen til Norge. Slike tilpassninger tolker Vegdirektoratet som for omfattende til å kunne anse bilen som original i teknisk forstand. Snakk om å være firkantet! Dette er etter AMCAR's mening ren underminering av § 1-15! Det betyr i praksis at hvis du skal kjøpe pickup eller van med tanke på å registrere det som varebil, må det være Regular Cab eller ren Cargo Van. SUV's er helt utelukket som varebil. Varebil kl. 2 som bygges om ved at for eksempel seter fjernes kan fortsatt godkjennes som varebil kl. 2, men du må da legge frem full dokumentasjon på at den tilfredsstiller norske kjøretøyteknisk krav. Er det mulig! AMCAR ser på saken.

Ove
01-22-2009, 16:09
Da har jeg vært så frekk og hentet ett innlegg fra et annet forum , og det ser vel ikke så veldig lyst ut for fremtidlige godkjenninger ......Den nasjonale kjøretøyforskriften fjernes!


Alle § 1.15 biler må godkjennes snarest!

For å være på den sikre siden anbefaler AMCAR nå alle som har importert biler, men ikke fremvist disse for godkjenning og registrering, å bestille seg time hos Trafikkstasjonen for å fremme bilen for godkjenning snarest. AMCAR tolker det nå slik at man i forbindelse med innføring av nye direktiver - som i sin helhet skal erstatte Kjøretøyforskriftene - løper en risiko med å ikke ha bilen sin godkjent før de nye reglene trer i kraft.

Et nytt EU-direktiv som trer i kraft 29. april 2009 vil få konsekvenser vi per i dag ikke vet omfanget av. Det foreslås at det på sikt vil bli avkrevd EU-typegodkjenningsdokumentasjon for alle biler nyere enn 30 år som fremsettes for 1. gangs registrering i Norge. Derfor er det bedre å være på den sikre siden - fremstill bilen for registrering nå dersom du ikke har slik dokumentasjon (§ 1.15 er en unntaksregel fra et slikt dokumentasjonskrav). Vegdirektoratet har sendt ut en høring på direktivet der det konkluderes med at det nye EU-direktivet setter en stopper for godkjenning etter nåværende § 1-15 i Kjøretøyforskriftene. Det nye EU-direktivet omhandler primært typegodkjenning av ny bil, men tar også for seg hvordan enkeltgodkjenning av bruktimport kan godkjennes ved at man har nasjonale krav og tillater alternative standarder. Men Vegdirektoratet ønsker ikke å tillate mer enn de må. Derfor er AMCAR i gang med å utrede de endelige konsekvensene rundt dette. Og ettersom høringen reiser en rekke spørsmål, og inneholder en del selvmotsigelser, har AMCAR stilt en rekke spørsmål til Vegdirektoratet som vi må ha svar på før vi kan behandle og svare ordentlig på høringen.

Hvis det verste tenkelige skjer, og § 1-15 forsvinner 29. april 2009, må alle som har biler som skal teknisk godkjennes etter denne unntaksparagrafen for fremleggelse av EU-typegodkjenningspapirer, gjøre dette før denne dato. I høringen er det snakk om en overgangsordning, men det sies ikke noe om hvordan Vegdirektoratet ser for seg dette og hvor lang denne overgangsperioden vil bli. Dette har vi spurt om og kommer tilbake til mer info om dette når vi får svar fra VD. Se www.amcar.no for brev med spørsmål til Statens Vegvesen og link til nye direktiver.

broncozx
05-03-2009, 12:42
Ja, d va vel bra for de fleste at den regelen ikke gikk gjennom

Vier
05-03-2009, 13:34
Ja, alle bilentusiaster kan takke Amcar for mye. Uansett bilmerke.

Bronx
05-03-2009, 20:39
Ja, alle bilentusiaster kan takke Amcar for mye. Uansett bilmerke. Helt klart. Amcar er vel de eneste som virkelig står på barrikadene og kjemper for oss bilfolk.

Early Bronco
12-29-2009, 16:54
++

lulle
12-29-2009, 17:49
Nå er den solgt :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

Hvor havnet den?

Early Bronco
12-29-2009, 19:27
++

lulle
12-31-2009, 03:17
Den har fått 3 Søsken i Oslo !! :beer: :beer: :beer: :beer:

Tolker vi Oslo litt grovt er det da mulighet for to eller tre steder.

Early Bronco
12-31-2009, 16:22
++