PDA

View Full Version : Nå Er Det Nok Regelendringer! Dork Tar Bladet Fra Munnen:jan terje
01-28-2009, 21:41
Hentet fra http://www.bunadraadet.no/index.htm :

5. Drakter som heilt eller delvis er fritt komponerte eller har mønster frå andre ting eller klede.
Den tidlege bunadrørsla, frå omlag 1900, har gjeve ein del av denne gruppa innarbeidd bunadstatus. Framleis kan ein i dag ofte sjå ein del fritt komponerte drakter vert oppfatta og marknadsførte som bunader utan at dei har noko slags rot i ein tradisjon. Dersom ein utarbeider slike drakter i dag, bør dei ikkje kallast bunad.


Ja, hva skal man si?

Vier
01-28-2009, 21:47
Jeg håper bunadsekspert Berge-Olsen leser dette, for jeg er rimelig sikker på at han har sterke meninger når det kommer til tolking av hva som kan kalles bunad eller ikke.

jan terje
01-28-2009, 21:49
Jeg hadde håpet att dette med Palestina skjerf ble skjerpet i år. Burde kun tilates sammen med sør Telemark stakk-ikke som nå når til og med utlendinger bruker det.

jan terje
01-29-2009, 16:09
Ikke alle er i mot de nye reglene:pissed::pissed::pissed:

Optikere applauderer nye regler
Kan gi færre synstap i Midtfylket.

http://www.bygdeposten.no/modum/article4080365.ece

jan terje
01-29-2009, 16:13
Mens andre heldigvis er i mot:smile::smile:

Raser mot nye fôr-regler fra EU
Nye EU-regler gir et lass ekstra papirarbeid til bønder som leverer korn for andre. Kornbøndenes interesseorganisasjon slakter reglene.

jan terje
01-29-2009, 16:30
Tiligere leder av Norsk språkråd Finn Erik Vinje vil ikke bli direktesendt her på Pirate, men dette skriver han om reglene etter å ha fått det meget direkte spørsmålet som opptar alle etter de siste regelendringene;
Kva ord blei norvagiserte i 1996?

Finn Erik Vinje:
(DORK har uthevet de viktigste tingene sett fra ett offroad perspektiv)

Engelske ord som ein kan skrive på norsk no (nokre har berre ei form, dei fleste kan skrivast anten på engelsk eller norsk; nokre ord, som desennium, har vi ikkje fått direkte frå engelsk):

breikdans
desennium el. decennium
ensyklopedi el. encyklopedi (og nokre andre liknande ord)
enterteinar el. entertainer (Sjeriffen, MadMax m.fl.)
fait, faite, faitar el. fight, fighte, fighter (dSverre)
feide, feiding, feidar el. fade, fading, fader
finisj el. finish (gjelder spesielt for DORKs biler)
gaid, gaide el. guide
hedde, hedding el. heade, heading (i fotball)
hipp – hipt – hippe
innputt el. input
innsidar el. insider (ein kvar som lysnar på JTSollis råd)
insentiv el. incentiv
insitament el. incitament
innsprøyting el. insprot (noko ikje ein kveit kor sjår ut)
kaps – kapsen – kaps(ar) – kapsane (Jan-Banan;fleirtal)
keitering el. catering
ketsjup el. ketchup (Har vi kjupt?)
kikk el. kick (ditta for ein kvar gong Sindre kjøyrar)
klinsj, klinsje el. clinch, clinche
konteinar el. container (dar kor monge meinar DORKs bilar borde vera)
overhedd el. overhead el. overheadprojektor (NMK leiar Geir;eintal pi)
pins – pinsen – pins(ar) – pinsane
polisj el. polish (noko dei brokar i AOK)
promosjon
pønk, pønkar el. punk, punker
rafte
rapp, rappe (musikk)
resetje [resette] (dvs. nullstille) (vestlands cop)
seif el. safe (subst., adj. og adv.) seife el. safe (verb)
sjampanje el. champagne (fransk ord!)
sjarter, sjartre el. charter, chartre
sjåk el. choke, sjåke el. choke (mange lyt hæva sjåk når dei ser Arctic (norøn) kvæltrar)
skript el. script
skup el. scoop (når før egsæmpel JTSolli skriv i DT)
skvåsj el. squash
snaksy
streit, streite el. straight, straight
sørvis el. service (det ein får på BT og apoteke i Eigersund)
taime el. time (verb)
tilte
utputt el. output
utsidar el. outsider (kva ska ein seia; kanskje om Kjetil snart får saman bila si)
feedback og playback skal bøyast som vanlege hankjønnsord, ikkje med -s i fleirtal

jan terje
01-30-2009, 07:09
Ja, så langt en hard debatt. Som redaktør og ansvarlig her på Pirate4X4s egne DORK sider er det mitt ansvar å sette foten ned om noen skulle gå over streken. Og vi ser sinnet gjennom den store bruken av caps lock knappen.
Men i denne debatten har jeg valgt, i samråd med adm.min.dir. Tommy Olsen, å tillate innlegg av en karakter som det normalt ville blitt slettet i av hensyn til damene på forumet.
Her på Pirate4X4 og ikke minst på DORK setter vi pris på engasjementet deres. Det er klart att med nye regler og innskjerpinger av gjeldene regler så blir det frustasjon, og vi ser det som viktig att dere har ett sted å blåse ut.
Både jeg og Tommy har drøftet saken innternt på PM. Vi ser også att dette med stakk, EU & for samt de nye reglene for hvordan ord skal utales på norsk vil få følger for mange.
Men samtidig synes vi det er bra att også de som er positive deltar i debatten, det gir ett mere nyansert bilde av hele saken.
Det ser ut til att når alle tok inn over seg att regelendringene ville redde svaksynte så innså de att også hardt rammende regler er begrunnet i virkeligheten.
Jeg håper alle har lært av debatten så langt, men att de samtidig ser nytteverdien i en slik utbasunerende debatt.
For DORK & Pirate4X4:
Jan Terje Solli & Tommy Olsen.

Her legges de nye reglene frem under "For & Stakk Konferansen" Man ser her horder av resurspersoner reagere voldsomt:

35011

tjd
01-30-2009, 16:05
Et lite land med 3 skriftspråk med ytterpunkter av fintrønder og sauamål. Vi bør få alle reglene tolket også på dialekter. Døvespråk og tungetaler bør også få sagt sitt.

Er det rart at vi er landet i Europa med flest ansatte i offentlig sektor. 1 av 5 passer på at du og jeg lever riktig. Ser du på eks Frankrike så har de dobbelt så mange i offentlig, men de er 20 ganger så mange innbyggere.

Kan vi ikke bare kopiere regelendringene fra Kina og Albanina - de er jo like flinke til å passe på.:shaking: