PDA

View Full Version : Referat fra årsmøtet i Formula Offroad NorwayArne
02-08-2009, 18:47
Formula Offroad Norway avholdt sitt årsmøte i Lillestrøm 7. februar.

Janne Bronndal ble valgt til ny leder og overtok etter Ole Geir Gjørvad som, sammen med Lars Solli, gikk ut av styret.
Ole Kristian Rustan og Espen Skogen kom inn som nye styremedlemmer.
Styret for 2009 består i tillegg av Roger Johnsen, Roar Johansen og Arne Johannessen.

Ønsker du å vite mer, se nedenfor.

Dokumenter framlagt på møtet (http://formulaoffroad.no/Dokumenter_arsmote_2009.pdf)

Protokoll fra møtet (http://formulaoffroad.no/Protokoll_arsmote_2009.pdf)