PDA

View Full Version : Slitasjemønstre på 4x4 dekk.1911
04-19-2009, 13:20
På oppfording fra Kaare i en annen tråd skal jeg nå si noen ord om forskjellige slitasjemønstre og årsaken til det.

Store dekk på 4x4 biler kan ofte ha rar slitasje. Det vanligste kommer av lufttrykk.

Om dekkene er slitt på begge kanter er det som regel for lavt lufttrykk over tid. Er dekket slitt mere på midten er det for høyt lufttrykk. Ser veldig ofte på breie dekk at det kjøres med for mye luft. Har dekket først begynt å slite midtbanen er det vanskelig å ta igjen med å slippe ned trykket. Kantslitasje er enklere å ta igjen med å regulere opp trykket. Så mitt tips ang luft trykk er å heller ha litt for lite i starten en å få slitasje i midten.

Om dekkene slites på innerkant eller ytterkant er det som regel hjulstilling som er årsaken til dette. Du kan også oppleve at dekket blir trappeslitt.

Et trappeslitt dekk kan også gi vibrasjoner som ikke lar seg ballansere bort. Dekk med mønster av mud typen kan få trappeslitasjen også ved korekt lufttrykk og hjulstilling. Det fårekommer også en annen rar slitasje på dekk av mud typen som vi kaller tå hæl slitasje. Di store knastene blir da slitt sånn at det er en forhøyning på knasten. Dette fårekommer mest på Bias dekk (diagonaldekk). Om dekket seipes kan dette problemet fårebygges.

Punktslitasje fårekommer også, årsaken til dette er som regel utslitte støtdempere eller at dekket ikke er rundt(billigdekk er en klassiker her) En annen årsak til punktslitasje er indre skade i dekkets cordlag. Dette fårekommer som regel på veldig gamle dekk. Eller et dekk som har fått en slagskade.

Kaare
04-19-2009, 20:55
Takk for god info!