PDA

View Full Version : Bilsportkonferansen 2009, Gardermoen 9.-11. oktoberArne
09-01-2009, 16:34
Minner om årets Bilsportkonferanse 9.-11. oktober på Gardermoen. Fullstending program og påmeldingsskjema ligger på NBFs sider; http://bilsport.no/nyheter/bilsportkonferansen-2009-2/


Vi er fortsatt åpne for innspill, men i hovedtrekkblir programmet som følger:

Offroadseksjonen lørdag:

Kl 1400 - 1515
Presentasjon av Offroadseksjonen, Gjennomgang av terminliste og arrangører i 2010. Tilbakeblikk på 2009 sesongen, gode og dårlige erfaringer

Kl. 1530 - 1700
Førerne samles i eget møterom. Samle innspill til NBF og arrangører foran 2010
danne førerforening, alternativt velges ressurspersoner

Kl. 1530 - 1700
Arrangørene samles i eget møterom, løpsledere, tekniske kontrollanter og løpsekretærer. Regelendringer, oppfølging av reglement, dokumentkontroll, teknisk kontroll, antidoping.

Kl. 1715 - 19.15
Ordet fritt, åpent Offroad forum


Offroadseksjonen søndag:

Kl. 1000 - 1300
Oppdatering av lisensiert personell, teorikurs.

Arne
09-14-2009, 10:38
Fra www.bilsport.no:

Norges Bilsportforbund ønsker velkommen til Bilsportkonferansen 2009, 9. - 11. oktober. Denne gangen på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen).
Klubber (tillitsvalgte), funksjonærer, utøvere og andre interesserte oppfordres til å møte opp og gjøre dette til det vi ønsker at det skal være; en samling for hele bilsport Norge.

Se invitasjon og program for nærmere informasjon om de ulike konferansene og kursene som tilbys.
Påmeldingsfrist er satt til 18. september. Etter denne datoen kan vi ikke garantere ledige rom.

http://bilsport.no/uploads/invitasjon-bilsportkonferansen-09.pdf

Arne
09-23-2009, 14:24
Fra Offroad er det 23 påmeldte til Bilsportkonferansen.

Hyggelig å se at alle arrangører av NC er representert;
Formula Offroad Norway
KNA Bergen Offroad
KNA Telemark Offroad
NAF Motorsport Romerike Offroaders
NAF Utkanten Offroaders
NMK Arendal
NMK Egersund
NMK Ringsaker Offroad