PDA

View Full Version : NYEDORK's resurspersoner blogger fra Campingkonferansen:jan terje
10-09-2009, 23:06
Vi venter i spenning, ikke minst siden det svært omdiskuterte kravet fra enkelte utøvere om endring i følgende regeltekst (endring merket med rødt):

Ved full pendling skal gangvei mellom toalettbygg og dusjbrakke på campingplassens nedre parkeringsarealer aldri medføre et lufttrykk i dekkene overstigende 450psi. Det tilates frakopling av vognens gasstilførsel om konkuransen kjøres etter lunsj og/eller etter inntak av medbrakt føde, fortrinsvis brød av grovkornet kvalitet.

vaktmester
10-11-2009, 19:40
Denne regelendringen er av konferansen godtatt med ett lete tillegg:

Områder med veltefare skal sperres av hvis det brukes alterativt drivstoff.

Hilsen Lasse
BLOGGER

jan terje
10-11-2009, 19:51
Denne regelendringen er av konferansen godtatt med ett lete tillegg:

Områder med veltefare skal sperres av hvis det brukes alterativt drivstoff.

Hilsen Lasse
BLOGGER

Og det ble det flertall for uten diskusjoner? Det er tydelig at selv de mest vulgære utøverne nå innser at skjerpelser er på sin plass, ikke minst i lys av ulykken i runde 2 der den kvinnelige utøveren fikk ødelagt hele Bjøro Håland kassett samlingen sin.

GORGON
10-12-2009, 21:51
Eg veit ikkje, nokon seier eg var på konferanse, eg veit ikkje kva da var, da va noko, om ikkje anna. Fyrste dagen gjekk greit, andre dagen var ikkje so den fyrste, men lik seg sjølv. Da vert ikkje betre om enn ikkje verre. Om eg ikkje no snarleg vert sams med meg sjølv kjem ueinigheita som ein uklår sky i horisonta, eg tror eg held meg unna eitt par dagar.

Helsing frå GORGON
Eg sparar meg