PDA

View Full Version : 33x12.5R15 på L200Petz
11-23-2009, 23:20
Hva må gjøres for å få på 33"x12.5 dekk på en 1989mod L200?
Holder det med å justere opp torsjon, eller må det mere til?
Må man kappe litt eller noe?

HardKåre
11-23-2009, 23:28
Det må seriøst mye mer til... Med max på torsjon får du NESTEN på 31" så for 33" må du kappe en god del...