PDA

View Full Version : Møte i OffroadseksjonenArne
11-27-2009, 14:52
NBFs Offroadseksjon har årets siste møte tirsdag 1. desember.

På agenda står terminliste og reglement for 2010. Alt skal være klart før jul og Offroadboken blir sendt til trykk i januar.

Etter møtet vil Janne Bronndal overta som leder av seksjonen, mens nestleder/sekretær som vanlig er en av de ansatte i NBF.
Svein Døsrønningen fortsetter som medlem av Offroadseksjonen og Mikal Johnsen kommer inn som nytt medlem. Arne Johannessen går helt ut av seksjonen.

Så langt har vi ikke mottatt noen forslag på ressurspersoner for 2010.


Alle med årslisens vil motta Bilsportboken sammen med førerlisens for 2010.
Vognlisenser må dere som vanlig be om å få tilsendt etter nyttår.