PDA

View Full Version : Referat fra Eurotrialmøtet i Tyskland 27/1Tommy
02-03-2007, 18:09
Eurotrialmøtet, Bruchsal, Tyskland
27/1 2007

Tilstede
Russland, Italia, San Marino, Tsjekkia, Sveits, England, Ungarn, Finland, Østerrike, Sverige. Tyskland, Norge

Velkomst ved Jurgen Wagner.

1
Eurotrial in Finland
Organisasjonsansvarlig Vesa Muiko forteller at Eurotrial forhåpentligvis går 5000 Euro i pluss, om de siste sponsorpengene kommer inn.
Alle virker fornøyd med eurotrial, men noen klager på premieutdeling.
Resultatservice var dårlig og Norge klagde over det, Vesa skyldte på et program som ikke virket, han unnskyldte også at nasjonsresultatene der Norge helt klart skulle vunnet.
Klage fra England på at tiden ble utvidet uten at de fikk beskjed, det hersker tvil om dette virkelig skjedde.

2
Teknisk i fremtiden skal gjøres grundigere, fra nå av skal teamlederen gå over biler før de kommer til Eurotrial, det blir en egen klassifisering i teknisk kontroll og det blir trukket ut 3 biler i hver klasse for en ekstra teknisk kontroll.
Da blir det kun pålagt ”Parc Ferme” på søndagen etter konkurransen, men arrangøren kan velge å ha bilene i Parc Ferme lengre.

3
Italia tok opp dette med å være både codriver og fører i samme bil.
Tyskland synes dette er OK, men både Italia, Norge og Sverige er uenige. Engelskmennene er også enige med Tyskland om at man lærer vel så mye med å se bilen fra utsiden.
Saken ble stemt over og regelen ble ikke forandret, det er altså fortsatt tillatt å være både codriver og fører i samme bil.

4
Dekk, det ble besluttet å lage en liste over lovlige dekk i Originalklassen.
Det vil også bli laget en liste over ulovlige dekk.. står ikke dekket som brukes på en av disse listene så skal det sendes en mail til eurotrialkomiteen med bilde, og dekke klasifiseres ut fra det, og føres opp på listen.
Tsjekkeren tok opp dekkstørrelsen i Standard, og det ble besluttet ved avstemming at bredden på dekk økes til 320 mm istedenfor 300mm dette for at man kan bruke dekk som er 12,5” brede.

4
Tsjekkerene tok opp problemet med at det ikke er angitt størrelse på hjul i Modified, men i Promodified, dette ble diskutert. Men regelen ble stående som den er..

5
Karroserikravet i Promodified ble tatt opp av tsjekkerne, de vil helst fjerne karosserikravet.
Dette ble diskutert fram og tilbake, Regelen blir ikke forandret, men det henstilles til Teamledere å ta dette opp for at bilene skal bygges mer lik biler.

6
Så fortsatte tsjekkerene opp en del spørsmål. Blant annet så ble det tillatt å bytte over sjakler slik at på biler med sjakler framme kan sette disse bak, det er heller ikke tillatt å bygge om fjærfesten i ramma.
Det er ikke tillatt å flytte støtdemperfestet på rammen.

7
Det ble drøftet om walki talki bruk skulle forbyes, grunnet mistanke om missbruk, det ble ikke gjort noe med dette annet enn at fremtidige arrangører fikk være oppmerksomme på dette.

8
Kjøremåte, her ble det vedtatt at arrangøren selv kunne velge hvilke måte de vil kjøre på, men dette må gies beskjed om dette på eurotrialmøtet, dette gjelder kun muligheten til å kjøre andre klassers port, slik Finland praktiserte.

9
Tsjekkerne hadde mye på hjertet og foreslo at man skulle ha minst 2 hjul i sekskjonen, dette ble nedstemt og regelen med et hjul blir stående…

10
San Marino holdt en redgjørelse for årets Eurotrial

11
Fremtidige Eurotrial
2008 – Norge
2009 – Tyskland
2010 – Sverige ??
2011 – Tsjekkia??

12
Det ble vedtatt at fremtidige Eurotrial skal betale 3 Euro for hver deltager det starter med San Marino. Pengene skal gå til drift av Eurotrial.org

13
Norge tok opp dette med Eurotrial komiteen.
Ungaren går ut av komiteen og Norge kommer inn (Norge har nå to representanter i komiteen).
Komiteen må også jobbe sammen med mer struktur og møter, neste Komitemøte blir i San Marino, hvor arrangør skal redgjøre for arrangementet.
Det ble besluttet at de fire faste medlemmene i Komiteen skulle ha reele oppgaver på fremtidige Eurotrial, Tommy Olsen og Jurgen Wagner skal bistå teknisk, Claus Hoffmokel og Roberto Cevenini bistå banebyggere og dommere.

Mjøsa
02-10-2007, 18:29
Et par spørsmål: Når kommer listen over dekktyper i original? og hvilken klasser er det punkt 6 omfatter?
Hilsen Svein

Tommy
02-10-2007, 18:37
rettesnoren for Dekk Svein er at BF Goodrich Mud Terrain som er det groveste....
Listen er forhåpentligvis oppe i løpet av en mnd.. jeg skal purre dem litt..

Punkt 6 gjelder Modified klassen

Mjøsa
02-10-2007, 21:07
Kjempebra Tommy! Skal kjøpe nye dekk snart som jeg håper å få brukt for neste år også...........
Hilsen Svein.

Tore Hansen
02-11-2007, 19:30
Ang. punkt to

-hvis teknisk i fremtiden skal gjøres grundigere,pluss at i tillegg tre biler fra hver klasse skal gjennomgå en enda mer omfattende teknisk kontroll,vil ikke dette ta veldig lang tid??
-må begynne med teknisk på bilene kanskje allerede fra torsdagen av eller?
- det blir vel plass til litt sosialt vel???:cool: :cool:

Tommy
02-11-2007, 20:15
Ang. punkt to

-hvis teknisk i fremtiden skal gjøres grundigere,pluss at i tillegg tre biler fra hver klasse skal gjennomgå en enda mer omfattende teknisk kontroll,vil ikke dette ta veldig lang tid??
-må begynne med teknisk på bilene kanskje allerede fra torsdagen av eller?
- det blir vel plass til litt sosialt vel???:cool: :cool:

Det kommer ikke til å ta mere tid, intensjonen er at det skal være flere på teknisk, en gjeng til hver klasse... På Brokelandsheia ble det tatt veldig grundig teknisk kontroll, 121 biler på en dag, pluss en mengde etterkontroller...