PDA

View Full Version : Årsmøte KNA TELEMARK OFFROADTerje J
01-31-2010, 13:25
Kongelig Norsk Automobilklubb
Telemark Avdelig

Årsmøte Offroad Gruppa
Sted: Bedriftsveien.100.Møtelokalet KNA Telemark
Tid: Tirsdag 2.Februar KL:18:00

Årsmøtet.
Fremmøtte, betalende hovedmedlemmer over 18år, har stemmerett, vis medlemskort.
Regnskaps- og Rapportåret følger kalenderåret. Detaljert regnskap på årsmøte i hoved foreninga.
Personvalgene får id midlertidig konsekvenser med en gang generalforsamlingen er over.

Ordinær dagsorden på årsmøtet Offroad.
1 Konstituering

a) Valg av møtedirigent.
b) Valg av referent.
c) Valg av tellekorps.
d) Opptelling av stemmeberettiga.
e) Godkjenning av dagsorden.
f) Valg av protokollunderskrivere

2 Framlegging og godkjenning av styrets årsberetning.

(vedlegg 1. treffkalender)

3 Fremlegging og godkjenning av styrets budsjett og årsplaner. Innkomne forslag.

(vedlegg 2).

4 Valg av formann 2010 - 2012

5 Valg av styre Nestformann og Styremedlem.

6 Valg av terreng komite: Leder for terrengkomite:
Medlemmer:

7 Valg av Huskomite representanter 1pers.
Utgår, ikke behov.

8 Valg av Valgkomite.
Forslag fra valgkomite Morten Kikut og Tom Børre blei stemt inn.

I tillegg er det årsmøtet som skal behandle følgende saker:

9 Eventuelt saker som er anmeldt på reglementer måte.
Anleggskoordinator GMS offroad : Tom Børre Stensland
Sammenslåing 4x4 Drivers Svarstad

Styret
Offroad

Eeerik
02-01-2010, 13:55
Dette var en sen innkalling...
Har ikke lovverket til kna noen frister på dette?

lurulf
02-01-2010, 19:55
det har vel stått en go stund på kalendere hvis jeg ikke tar helt feil

Eeerik
02-01-2010, 21:01
Åja, da har jeg nok klart å overse den. :)