PDA

View Full Version : Ny samarbeidsavtale - tessGeir
05-11-2010, 14:29
"Avtalen er nå tilgjengelig for alle våre medlemmer over hele landet og man benytter NMK medlemskort og avtalenummer som beskrevet i vedlagte informasjon for handel.Informasjon om avtalen legges på www.nmk.no samt sendes ut i neste nyhetsbrev via racing direkte til våre medlemmer.

Se også www.tess.no for håndbok 2010 med produktoversikt.Fint om dere klubbene informerer om avtalen også.""SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK MOTOR KLUBB OG TESS
Norsk Motor Klubb har nå inngått en samarbeidsavtale med TESS, dette gir rabatterte priser til våre medlemmer over hele landet. Dette er starten på noe vi ser som et gryende samarbeid for fremtiden, men på bakgrunn av at dette er nytt for begge parter velger vi å starte med de produktgrupper som presenteres her. Her ser både TESS og Norsk Motor Klubb potensiale for videre og bredere samarbeid for medlemmene og klubbene våre.
TESS har i dag over 100 servicesentre rundt om i landet hvor Norsk Motor klubb har veldig mange avdelinger, noe som gjør at vi kan dekke de fleste medlemsområder i landet med samme priser.

Pr i dag inneholder TESS håndbok 33 700 hovedartikler fordelt på 57 varegrupper. TESS er landets største leverandør av slanger, sveiseprodukter og tilhørende tjenester, og dessuten en ledende leverandør av DVH-produkter. TESS tilbyr også en mengde andre produkter som kan relateres til motorsporten.
For å kunne benytte avtalen må man medbringe medlemskort med kvittering for betalt medlemskap og man oppnår rabattene som ligger i vedlagte rabattmatrise. For medlemmene gjelder kontantsalg, dvs. oppgjør under handelen.

Avtalen står registrert med NMK sentralt- kontant og har avtalenummer 219448.

Når det gjelder klubbene blir det opprettet et kundenummer for hver NMK avdeling hvor klubbene får faktura. Her er det viktig at det opprettes en kontaktperson pr klubb slik at alt annet salg går via kontant.

TESS vil være med Norsk Motor Klubb på våre største arrangement og stille med stand for å møte medlemmene og klubbene våre."

.

Geir
05-11-2010, 14:32
Rabattmatrise