PDA

View Full Version : Kjøring på Herstua tirsdag 15/6-2010 kl. 17.00Tom A-G
06-07-2010, 21:48
Sessvoll skole har spurt om vi kan ha kjøring for dem på Herstua en ettermiddag før skoleferien. Det er en 10-12 ungdommer i alderen 13-16 år som kommer med 2-4 voksne. Datoen er tirsdag 15/6-2010.

Oppmøte kl. 17.00. Vi kjører etter TT-reglementet. Skolen betaler for lisenser og utgifter for de som stiller opp. Jeg tar med kullgrill. Ta eventuelt med grillmat.

Ta kontakt med meg på mob: 99245607, eller her om du kan stille opp.

Obs! du trenger ikke å være medlem i klubben for kjøre.