PDA

View Full Version : Grensen for når det er utmark, og ikke veiBergum
08-25-2010, 19:15
www.skogselskapet.no/asset/213/1/213_1.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/1996/T-196-Motorferdsel-i-utmark.html?id=278801