PDA

View Full Version : Styre Styremedlemmer 2010BerntS
10-01-2010, 07:40
Da var årsmøtet 2010 gjennomført .

Referat fra årsmøte i Offroaders Hordaland 06.04.10

Tilstedet: Lasse Bruvik, Lasse Gjelsvik, Steinar Håland, Bernt Solheim, Helene Kaland Netland, Simon *****, Jarle Netland, Tom Solvang, Trond Henriksbø, Jan- Ove Jacobsen og Linda Sivertsen Håland.

Innkallingen ble godkjent og Bernt ble valgt til møteleder/referent.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Videre ble klubbens planer om egen brakke og skilting av feltet tatt opp.
Linda informerte litt om midler fra årets julebordslotteri og at der vil bli kjøpt inn en godkjent kjøredress for pengene. Dressen skal kunne brukes av medlemmer etter behov.
Der vil være representanter fra klubben tilstede på arrangjør- konferansen, som går på vårparten. Der vil også være representanter tilstede ved bilsport- konferansen som går av stabelen om høsten. Der er budsjettert ca kr: 15.000 til dette formål.
Økonomien i klubben er ikke bra. Vi trenger sponsorer og må ellers spare inn der vi kan. Det koster 30.000 pr år å leie plassen i Modalen og i tillegg koster det å arrangere Norges cup.

Rekruttering av nye medlemmer er viktig. Lasse Bruvik skaffer oss en oppdatert logo og kan få trykket infoskriv om klubben og hva vi driver med. En liste over arrangementer ble også nevnt. Bernt skriver, Lasse printer og Simon laminerer.
Der kom forslag om å lage ”nybegynnerløyper”, og gjerne en ”fadder” ordning der en med litt erfaring gjerne ble med nye deltagere på en runde i deres biler.
Videre er der et ønske om en mulig Vm- runde i 2011 på Valen dersom dette er gjennomførbart.
7. VM går av stabelen 18-20.06.10 med Haugalandet som vertskap. Vi stiller selvfølgelig med mannskap dersom det er ønskelig. Felles avreise kan sikkert ordnes, nærmere info på nettet.

Norges cup 2010
Vi kommer til å satse på Nord Hordaland røde kors ved Nc den 29.05.10. Traktor er også nesten på plass og flere frivillige har allerede meldt seg. Vi trenger flere! Vi får antagelig kun bruke skolen som sanitæranlegg i 2-3 timer lørdag ettermiddag. Ellers blir der satt opp toaletter både på feltet og på campen. Strøm vil også være tilgjengelig. Kioskdriften ble nevnt- her trengs der frivillige.

Valg:
Helene Netland ble valgt til leder
Bernt Solheim, styremedlem
Lasse Gjelsvik, styremedlem
Steinar Håland, styremedlem
Lasse Bruvik, styremedlem
Simon , styremedlem.

Modalsgruppe:
Med denne flotte gjengen blir det nok fart på både dugnader og løyper i 2010!
Lasse Bruvik, Steinar Håland, Trond Henriksbø, Jarle Netland, Jan- Ove Jacobsen og Tom Solvang.