PDA

View Full Version : Biltrial for dummiesBrynjar
11-27-2010, 22:19
Hadde noen giddet å forklare kort for noen som er helt ukjent med dette hva det handler om?
Hvilke biler brukes, hvilke modifiseringer gjøres, hva slags kjøring/løyper er det etc.
Fortinnsvis for standardklassen (den minste?)

Mye Zukier såvidt jeg kan se, hvorfor? Hva er alternativene?


Har søkt og lest her inne men er akkurat så treg i huet nå at en forenkling hadde vært stas Thefinger

sukitom
11-27-2010, 23:15
standarklassen: der er det fritt til å bytte motor og gir,5cm heving av karoseri, inngen fjør heving, og fritt med hjul bare det er plass, ikke lov å lage plass til støre hjul.6punkt bur og 4punkt sele.

derfor det brukes mye suki er for det er en enkel bil å skru på å ''var'' lett og ''bilige'' så det kostet ikke så mye for dem, og dem er jo små oxo.

vet ikke om dette gjir deg svar på av det du lurer på, men prøver... :smile:

sukitom
11-27-2010, 23:27
Reglement for Biltrial 2010

1 Konkurranseform
Biltrial er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring med firehjulsdrevne kjøretøy. Konkurransen avvikles i henhold til NSR og dette reglement.
Fører må ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy*) og gyldig førerlisens fra sitt nasjonale bilsport-forbund. Eventuell co-driver må være minst 12 år gammel og ha gyldig lisens.
Co-driver under myndighetsalder må ha med skriftlig samtykke fra foresatte.
Kjøretøy skal ha gyldig vognlisens fra eget lands bilsportforbund.
Startnummer tildeles av arrangør og skal plasseres godt synlig på hver side av kjøretøyet.
*)Biltrial Junior:
Førerlisens for Biltrial Junior (BTJ) kan løses i perioden fra det året man fyller 16 år til det året man fyller 19 år, kravet til førerkort faller da bort. Deltagere med BTJ lisens må ved all kjøring ha en ledsager som har fylt 20 år og har hatt førerkort sammenhengende i minst 2 år. Ledsager skal ha personlig lisens som er gyldig for Biltrial og står ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Ledsager må innestå for at fører har grunnleggende kjøreferdigheter og nødvendig kjennskap til det aktuelle kjøretøy.
Dersom fører/ledsager ikke er eier av kjøretøyet, må det ved påmelding fremlegges skiftlig tillatelse fra eier for benyttelse av kjøretøyet.
2 Klasseinndeling
Kjøretøyene deles inn i 6 klasser:
Klasse 1 Original
Kjøretøy i tilnærmet original utførelse.
Klasse 2 Standard
Kjøretøy i lett modifisert utførelse.
Klasse 3 Light Truck
Kjøretøy i modifisert utførelse, akselavstand over 260 cm.
Klasse 4 Modified
Kjøretøy i modifisert utførelse
Klasse 5 Pro Modified
Kjøretøy med relativt fri oppbygning, begrensninger på styre-
systemer og aktiv fjæring
Klasse 6 Prototype
Kjøretøy med fri oppbygning.

6 Bane
En konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner/baner, disse kan kjøres en eller flere omganger. Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Seksjonens lengde kan varieres fra 20 til 250 meter, avhengig av vanskelighetsgrad. Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og målport.
Portene skal være minimum 4 meter brede, målt vannrett mellom markeringene.
Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd. Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm. Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og bambus/plastpinner/stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side. Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert. Den trase som skal velges av de respektive klasser skal være merket med fargede og nummererte bambuspinner/plastpinner/stikker inne i seksjonen;
Original – blå
Standard - hvit
Light Truck – sort
Modified – gul
Pro Modified – gul
Prototype - rød.
Antall porter for hver klasse i seksjonen skal angis på skilt ved seksjonens start. Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i bilen ved en velt. Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør forefinnes.

8 Teknisk kontroll
Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollant før kjøring i baneområdet. Bremsetest er obligatorisk. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Deltagernes klassetilhørighet avgjøres av teknisk kontrollant.
9 Førermøte
Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start skal et førermøte avholdes. Deltagere som uteblir fra dette, kan bli utelukket fra konkurransen.
10 Prøvekjøring
Et avsperret område for prøvekjøring skal finnes. Deltagere skal ved prøvekjøring alltid benytte sikkerhetsbelte og personlig sikkerhetsutstyr. Det skal kun være en bil i dette området av gangen. Det skal også være en funksjonær tilstede med brannslukker, brekkjern/boltsaks og kniv.
11 Avvikling
Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for besiktning minimum 2 timer før start. Normal maksimaltid pr seksjon er 3 minutter, eventuelt avvik skal være angitt i løpets tilleggsregler.

12 Bedømming
Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen. Deltakeren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.
Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:
12.1 Rygging:
3 prikker eller differensiert fra 1 til 6 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: rygge er når bilen kjører/ruller bakover, sklir bakover (10cm eller mer) eller hjulene har drift bakover. Om en bil rygger, stopper og gjenopptar ryggingen, regnes dette som 1 rygg.
Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.


12.2 Berøring av port: 5 prikker
Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner.
(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).
12.3 Bruk av port tilhørende annen klasse: 5 prikker
Det tillates bruk av andre klassers porter som transport til egen port, men dette straffes med 5 prikker. I tillegg vil ytterligere prikker idømmes dersom porten berøres eller knekkes.
12.4 Berøring av merkebånd: 5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).
12.5 Nedkjøring av port, pinne eller tre med merkebånd: 25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
- Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
- Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
- Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.
12.6 Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål).
Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.


12.7 Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt. Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:
a) Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
b) Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps / nett er korrekt fastspent
c) En fører gir tegn til at han gir opp
d) Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
e) Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
f) Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
g) Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
h) Fører eller co-driver løsner på personlig sikkerhetsutstyr
i) Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
j) Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr
k) Overskredet angitt maksimal tid
l) Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port.
m) Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge
12.8 Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.


fant oxo dette tror litt av det du lurer på står greit fortalt her...

toresailor
11-28-2010, 01:11
Står jo veldig mye over her, men noen få tillegg..


Orginal klassen er "den minste" klassen. Her er det ikke lov å gjøre særlig mye forandringer på bilen. Må sette i veltebur, 6 punkts bur. nærmere beskrivelse over hvordan det kan bygges står på www.bilsport.no
Du må også ha minst 4 punkt sikkerhetsseler.

Små endringer på chassi tillates, men ikke mye. Det skal stå nevnt i reglene at det er lov.

Kjøringa er ferdighets kjøring. 4-5 seksjoner som kjøres 2 ganger eller minst 8 forskjellige seksjoner.

I seksjonene er det fra 3-5 "porter" som du skal igjennom i nummerert rekkerfølge. Fra start til mål. Disse er medregnet som porter. Kjøringa mellom portene og passering av portene er det som bedømmes. Du får prikker for fører feil (rygging og berøring av porter, merkebånd og andres porter) Du får også prikker for porter du ikke passerer før tiden er løpt ut. Tid for hver seksjon er normalt 3 minutter, men kan endres i henhold til tilleggsregler.

Klassene kjører normalt forskjellige porter, og det er viktig å prøve å holde seg til egne porter.

Når det gjelder klasse inndelinga nevnt over, så er det vel verdt å nevne at Light Truck ser ut til å være på vei ut. iallefall i Norgescup.

Dette ble vel dessverre ikke en kort forklaring, men håper det ble greit å forstå

Ta gjerne kontakt om det er noe spesielt du lurer på.

Brynjar
11-28-2010, 08:52
Takk for infoen.
Hvilke biler utenom Zuki bruker folk i original/standard klassene? Finner bare bilder av Zukis..
Ser det er tillatt med bodylift i standard, er unibody-biler som f.eks Jeep XJ uegnet?

Blir nok mye "dumme" spørsmål her.. kanskje Pirate skulle hatt klistret en sånn forenklet oversikt over de forskjellige klassene med eksempler på biler og hva som er gjort med dem. Kan kanskje bidra til rekrutteringen..

Tommy
11-28-2010, 09:02
litt vanskelig å si ang Jeep XJ... men har virkelig blitt imponert av disverse jeeper i terrenget... en lengre bil vil få færre prikker for rygg så det er merkelig at ikke noen tester andre typer... i utlandet så er kort G Wagen, Defender, Daihatsu biler som brukes endel... han som vant Eurotrial i Standard i år kjørte Vitara.... så dette er nok en bil som kommer til å komme mer og mer...

Jeg har kjørt noen "Starte med biltrial" kurs tidligere med eksepler og litt om kostnader... skal se om jeg kan finne den... hadde også en "Hvordan skaffe seg sponsorer" del

toresailor
11-28-2010, 13:38
Flere bil typer...

Ole brum teamet fra sverige kjører vel kort pajero og en jeep om jeg ikke husker feil. Kan hende at Hi-lux kommer tilbake i Orginal klassen nå som light truck er borte.

Kan vel egentlig bruke de fleste biler med 4x4.. som Tommy sa så er det mindre prikker for rygg med lengre bil.

Noe jeg tror er viktig er å se på hvilke typer bil det er lett å få tak i reserve deler til. for det hender det går litt istykker, og det er vanskelig å få tak i reserve deler så blir det fort tungt å få bilen klar til neste kjøring.

Et av problemene med Suzuki er jo at for orginal klassen så er det liten motor. Det er heller ikke lov å skifte til annen motor i den klassen, så biler med mere motor kan nok kansje gjøre det bra der..

Begynner vel også å minke på suzukiene nå.. mener da tilgjenngelige delebiler hehe Har vel selv slaktet 5 stykker totalt..

Brynjar
11-28-2010, 17:41
Ikke endring av akslinger heller i original/standard.. dvs. ingen sperrer tillatt? Da har vel biler med orig. sperre et fortrinn?

toresailor
11-28-2010, 18:01
I orginal har du lov til å ettermontere sperre i en aksel, bak.

I standard er det lov å ettermontere sperre i begge aksler..

Men du har ikke lov til å endre til annen type aksler eller f.eks SPOA.

I standard, så har du lov å endre motor, men må beholde antall sylindere i motoren, kan endre til f.eks volvo 4 syl. i en suzuki med orginal motor med 4 cyl

Brynjar
11-28-2010, 18:04
Aah.. se da ble alt klarere :D Takk for oppklaringa :smile: