PDA

View Full Version : Klare til Søndagstur på GSM 30/1Guttorm Eng
01-29-2011, 15:39
Er det noen som er på GSM søndag ,gjerne med motorsag etc.
Det er vel noen som kan testkjøre noen nye traseer??????. og bål blir det.

Svein Martin Hansen
01-29-2011, 18:34
Sef er jeg på plass kl 10.00. Saga og pølser er med.