PDA

View Full Version : Referat årsmøte Offroaders Hordaland 28.05.2011Helene
04-04-2011, 17:25
Agenda:
Årsberetning
Innkomne saker
Saker fra styret
Nytt fra KNA
Valg
Eventuelt

Tilstede: 13 deltakere

Årsberetning
Årsberetning og regnskap/budsjett styres av KNA. Vi har meldt inn våre aktiviteter til årsberetning samt et underskuddsbudsjett for 2011 som ble godkjent. Dette underskuddet skyldes i hovedsak den høye leien for kjørefeltet i Modalen.

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker

Saker fra styre:
For å dekke inn litt av underskuddet på kjørefeltet ønsker styret å heve kjøreavgiften fra hhv. 100 (KNA medlemmer) og 200 (ikke KNA medlemmer) til 150 og 250 kr.

Dette ble vedtatt på årsmøtet.

Valg
Lasse B og Lasse G går ut av styret og blir erstattet med Lene Krydsby og Jan Sverre Christensen.

Styret består nå av:
Helene Netland (leder)
Bernt Solheim
Simon Noel
Steinar Håland
Lene Krydsby
Jan Sverre Christiansen

Eventuelt

VM i Modalen 4/6.
Vi skal arrangere VM i Modalen. Bernt melder dette inn til NBF. Bernt/Steinar lager tilleggsreglement og melder dette også inn.
Arbeidsgruppe for arrangementet: Tom, Trond, Jan Sverre, Linda, Ørjan, Steinar og Kim.
Løpsleder er Bernt (og/eller Helene)

Det blir også juniortrening ifm. dette arrangementet. Dette må også meldes inn til NBF