PDA

View Full Version : Anbefaling vedrørende anskaffelse av CB / WTBergum
01-20-2012, 07:04
Det er kommet nye regler når det gjelder effekten på Walki Talkier.
Nå kan du sende 12w på ssb
ssb er en modulasjonsform som ganske enklet rekker bedre.

Pass på at din nye WT/CB har 12w ssb når du kjøper.....!

§ 40. Mobilradio(1) Frekvensbåndet 26,960-27,410 MHz med unntak av senterfrekvensene i båndet som
fremgår av § 36 første ledd, tillates brukt med kanalseparasjon 10 kHz, og som beskrevet i
standardene EN 300 135 og EN 300 433. For mobilradio (PR 27) med vinkelmodulasjon er
maksimal tillatt utstrålt effekt 4 W e.r.p., for dobbel sidebåndmodulering er maksimal tillatt
utstrålt effekt 4 W e.r.p. (målt som RMS-verdi) og for enkel sidebåndmodulering er maksimal
tillatt utstrålt effekt 12 W e.r.p. (målt som maks-envelope-effekt)

http://www.npt.no/ikbViewer/Content/134914/Forskrift%20om%20generelle%20tillatelser%20til%20b ruk%20av%20frekvenser.pdf

HAK5
01-20-2012, 20:40
Dette var gresk for meg...

Vil det si at den vanlige sendestyrken som har vært brukt hele tiden, fortsatt er maks 4w?

Er "sidebåndmodulering" en måten frekvensen er "oppdelt" på?

bruktmoped
01-31-2012, 21:20
Betyr dette at jeg kan lovlig bruke en President Washington? Den er 4W AM pg 12w USB. Eller er det fortsatt slik at man kun kan bruke 0.5W på AM:question:

Chevysub
02-10-2012, 17:52
Bare hvis radioen er CE merket. Dette er jo en gammel radio og ikke CE merket.

Men det er ingen som bryr seg uansett, så det er bare å kjøyra på.