PDA

View Full Version : Invitasjon til VestlandsMesterskap i Biltrial og Terreng Touring 9. juni i ModalenHelene
05-27-2012, 08:03
Invitasjon til Vestlandsmesterskap i Biltrial og Terreng Touring lørdag 9. juni 2012 i Modalen.

Løpsleder: Steinar Håland, tlf. 93 81 92 20

08.00 – 10.00 Registrering og teknisk kontroll.
10.30 Førermøte.
11.00 Løpet starter. Slutt når siste bil har kjørt siste seksjon.
Eventuell pause opplyses ved løpsstart.

Det blir felles grill i kjørefeltet.

VM Offroad for alle Biltrailklasser og Terreng Touring.

Løpene blir kjørt etter NC reglement.

Minimum 3 seksjoner som kjøres en og en, startrekkefølge blir trukket.
Seksjoner blir max 5 minutter. Mer info på førermøte.

Der skal være min tre porter i hver seksjon og likt antall porter i alle seksjoner.
Terreng Touring blir kjørt i samme seksjoner som Biltrial, men med løyper uten veltefare ihht. Terreng Touring reglement.
Biler som ikke er startklar i en seksjon, får maksimum prikker i denne seksjonen.

Det blir delt ut pokal til den med best poengsum i Terreng Touring.
Det blir delt ut pokal til den med best poengsum av klassene: Orginal, Standard og Light truck.
Det blir delt ut pokal til den med best poengsum av klassene: Modifisert, Pro Modifisert og Proto.
Poeng beregnes på samme måte som i NC.

Påmelding til offroadershordaland@gmail.com

For de som ønsker å ta helgen i Modalen, har vi fått låne fotballbanen til camping. Her er god plass for telt eller campingvogner. Kan også anbefale leiligheter på Mobryggja: http://www.mobryggja.no/


************

Tilleggsreglement:

Arrangør navn :
- KNA Bergen Offroaders Hordaland

Vestlands Mesterskap(VM) i Offroad for alle klasser likt reglement se over.
For førere med Norske lisenser.
For Terreng Touring kan alle biler som tilfredsstiller NBF's krav starte.

Start kontingent kr 350,-. I tillegg kommer lisens for bil og fører kr. 300,- og evt. passasjerlisens (co-driver) kr. 150,-.
Betales kontant på løpsdagen.

Løpet blir avholdt etter Det Nasjonale Sportsreglement.

Sportskomiteens medlemmers:
- Helene Netland, tlf. 41 50 19 57
- Steinar Håland, tlf. 93 81 92 20
- Bernt Solheim, tlf. 92 85 95 55

Tid og sted for Konkurransen:
- Modalen Lørdag 9. juni 2012

Oppfordrer alle til å melde seg på på forhånd da det letter arbeidet under registreringen. Etter anmeldelse godtas.

Løps start klokken 1100, start rekkefølgen blir trekt på førermøtet kl 10.30.
Løps slutt blir publisert på førermøtet.

1-2-3 Premie til minst prikkbelastning i Terreng Touring.
1-2-3 Premie til minst prikkbelastning av klassene: Orginal, Standard og Light Truck.
1-2-3 Premie til minst prikkbelastning av klassene: Modifisert, Pro Mod og Proto.

Det gis kun pokal til fører.
Resultat blir offentliggjort innen 1 time etter løpets slutt.

Arrangøren er fri til å plassere reklame på bilene.
Løpet blir kjørt etter NSR, likt NC reglement, protestfrist er ½ time etter resultatet er publisert.

Jury formann: Lasse Gjelsvik, ass. juryleder Bernt Solheim og Helene Netland
Løpsleder: Steinar Håland, ass. løpsleder Arild Vik
Teknisk kontrollant: Steinar Håland/Bernt Solheim

Funksjonærer tillates å stille som deltagere såfremt det er godkjent erstatter på plass.
Dette må opplyses på førermøte.