PDA

View Full Version : Info vedr styremøte i NBFJanne Bronndal
06-26-2012, 19:14
Det har i dag vært styremøte i NBF hvor vi har presentert vår innstilling til styret om endring av NSR § 52.
Denne er basert på utøvere og arrangørers innspill vedrørende bruk av engangslisenser og tellende poeng i cup'er.

NBF' styre hadde satt av god tid og var imøtekommende og positive til å vurdere saken på nytt.
Alle synspunkter og innspill som har kommet inn til offroadseksjonen har blitt presentert for styret i dag.

Vi avventer styrets beslutning som blir publisert så fort det foreligger.