PDA

View Full Version : Info fra seksjonsmøte 28/8-12+ BilsportkonferansenJanne Bronndal
08-29-2012, 18:52
Litt kort info fra seksjonsmøte 28 august
Offroadseksjonen har fått ny nestleder : Arild Antonsen (tidligere generalsekretær i NBF) Vi ønsker ham hjertelig velkommen.

Noen av sakene som ble tatt opp:
NM Formula - Vi går i gang med å lage reglement for dette med mål at det er klart til sesongen 2013 - mer info får dere om dette på Bilsportkonferansen

Poeng på NBF's sider: Dette blir nå tatt tak i og ryddet på NBF's lister. Vi henstiller samtidig til at arrangørene sender resultatlistene i henhold til reglene og sender det direkte til Tom A. Granli.

Bilsportkonferansen: Her blir programmet klart og publisert neste uke på www.bilsport.no
det blir i tillegg lagt ut her.

NB!! Viktig at arrangører og utøvere møter opp på Bilsportkonferansen , det blir mye informasjon som er viktig at dere får med dere!
Lørdag 6 oktober blir det konferanse for arrangører og utøvere. Så hold av datoen.