PDA

View Full Version : Referat fra BilsportkonferansenJanne Bronndal
10-10-2012, 21:30
Referat Bilsportkonferansen, Lillehammer 5-7 oktober 2012

Seksjonen ønsket velkommen og presenterte offroadseksjonens medlemmer:
Leder Janne Bronndal, Nestleder Arild Antonsen (NBF), Oddbjørn Thingsbæk og Trond Ihle.
Fra 01.01.2013 kommer Rita Sagbakken inn som nytt seksjonsmedlem.

Det var godt oppmøte ca 30 stk, både arrangører og utøvere, de arrangørklubber som var representert var følgende: NAF MR Offroaders, NMK Arendal, Formula Offroad Norway,NMK Sør Gudbrandsdal, Mjøsa Offroad Klubb, NMK Ringsaker, KNA Telemark Offroad, NAF Oslo & Omegn, NAF Motorsport Ålesund, NMK Sarpsborg/Rudskogen, KNA Sokndal Motorsport, Utkanten Offroaders NAF, Norsk Land Rover Klubb, NAF Motorsport. I tillegg var det utøvere og funksjonærer fra flere klubber.

Konferansen fortsatte med evaluering av de forskjellige grenene innen Offroad:

Terreng Touring:
Nyhet lisenser: Familielisens er nå en realitet i TT, denne dekker : mor, far og barn, dvs alle barn registrert på samme adresse i folkeregisteret . Pris kr 900 for kalenderåret. Fullstendig ordlyd kommer i Bilsportboka for 2013.

Løypelegging TT:
Terreng Touring er ikke Trial. Det er en tendens til at banene i TT legges for tøft for både bil og fører. Problemet virker etter det Offroadseksjonen får tilbakemelding på, størst i de tilfeller hvor det skal kjøres både biltrial og TT i samme seksjoner (men forskjellige løyper). Det er av største viktighet at banene prøvekjøres med en vanlig veiregistrert bil som ikke skal få lakkskader og lignende etter en TT trening eller konkurranse. Det anbefales at klubbene legger standarden noe ned på vanskelighetsgraden i TT. Terreng Touring skal verken gå fort eller ha veltefare/ fare for skade. Terreng Touring er den raskest økende grenen i forhold til antall nye utøvere. Dette er gledelig med tanke på videre rekruttering inn til Biltrial. Vi ser allerede noen TT utøvere har gått over til Biltrial.

Biltrial:
Det har vært arrangert 6 sørlandscuprunder til nå, NC er enda ikke ferdig med siste runden. Det er en nedgang i antall deltagere i Biltrial men det kan se ut som dette er i ferd med å snu.Arendal Offroad Klubb- NMK Arendal sto for det 1 NM arrangert i Biltrial, dette var et vellykket arrangement selv med kort tid til forberedelser , høyt antall deltagere (40 stk) . Arendal Offroad klubb sier de har fått mange erfaringer gjennom dette NM arrangementet og at det er mye som kan gjøres bedre neste gang, de vil dele sine erfaringer med neste års arrangør hvis det blir en annen klubb enn NMK Arendal . FUN klassen som var så etterlengtet har hatt 0 deltagere i 2012. Det blir ikke gjort noen større endringer .

Offroad Cross
Det har vært arrangert 1 prøveløp hos NMK Ringsaker med godt resultat. Publikumsvennlig og morsomt for førere er tilbakemelding fra arrangøren. De erfaringene arrangør har gjort skal hjelpe til med justeringer av reglene for 2013. Flere klubber vurderer å arrangere dette neste sesong.

Offroad Challenge
Ikke avholdt i 2012.

Formula Offroad Norske løp
Formula Offroad Norway har hatt 2 helger med løp i 2012, gode løp med bra arrangering men lite publikum ca 300, pga grustakets beliggenhet. KNA Telemark har hatt 1 helg med løp, 4000 tilskuere og godt arrangement. Utkanten Offroaders NAF jobber har problemer med å få tak i sandtak til å arrangere Formula Offroad i . De jobber videre med dette for 2013.

Formula Offroad NEZ
Sverige, Finland, Island: Litt dårlig kjøreområde i Sverige og Finland, dette pga mye ødeleggelser på det materielle (bilene).Island er generelt forbundet med høye reisekostnader , bra kjøreområdet og samtlige NEZ arrangører hadde gode arrangement med de minus som nevnt ovenfor.

Monster Race:
1 løp arrangert i Norge, KNA Telemark Offroad i mai mnd. Svenske deltagere var meget fornøyd med både kjøreområdet og publikum. Publikum var også meget fornøyd.

Generelt:
Vedr lisenser: Offroadseksjonen vet at det er ønskelig at man kan fortsette med engangslisenser som tidligere (tellende i cup’er og lokale løp) og vil på oppfordring fremme søknad om dispensasjon for lokale cup’er og løp også for 2013. Offroadseksjonen skal skrive en evaluering for 2012 til styret i NBF vedr bruk av engangslisenser. Offroadseksjonen vil fremme forslag til NBF om at klubbene skal kunne få utstede personlig lisens på arrangementer i TT, Biltrial, Offroad Challenge, Offroad Cross. NB dette er ikke avgjort om blir en realitet- men det kan være en god løsning i forhold til problematikken rundt engangslisenser hvis vi får til dette.
Forslagene til regelendringene som ble tatt opp for 2013 er:

BILTRIAL
 Forslag vedr Portpassering : endres til 2 hjul på innsiden av porten for godkjent passering .
 Batteri: endringer batterifeste : Ny tekst blir omtrent: det skal være beskyttelse over polene. Plassering er fri. Batteriet skal være sikkert fastmontert ved bruk av et stålbånd i min. 20 x 2 mm eller over/underliggende ramme med gjennomgående bolter.
 Forslag vedr Dekk i Modified : Fjerne min 80km/t - eurotrial 3 pga problemer med godkjenningsmerking/støy
 Karosserikrav Fun klasse : Karosseriet skal være gjenkjennelig med en bil . Det skal Rekke fra aksel til aksel ellers fritt .
 Promod tilbake i gul – samme bane som Modified.

TERRENG TOURING:
 Endringer fra 2013: Overstrøket fjernes
3.5 Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert med metallfester på tilnærmet original plass og utstyres med væsketett lokk. Gelebatteri trenger kun beskyttelse over polene. Ny regeltekst fra 2013: Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over polene på batteriet

Innkomne forslag:

Biltrial:
 Deltakere i NM . Minimum 5 startende i hver klasse . Kun norske deltagere.
 Mulig med 1 dags NM ? Teknisk/registrering fredag . Løpstart f.eks kl 08.00.
For mulighet til større premieutdeling, med mere sosialt ?
 Skal NM kunne kjøres som en serie over flere helger ? NEI, over 1 helg ble det bestemt.

Formula Offroad:
 NM reglement Formula -utkast
 Gjeninnføre passasjer i Formula ?

Monster Race:
Sverige skal endre ordlyd, vi har fått oversendt foreløpig utkast fra SBF Offroadseksjon (Svenske Bilsportforbundet)
 Vad gäller reglerna i monsterrace så vet jag mer efter helgen (förarföreningen har möte)
Annars är det bara punkten ORM-TF 3.5 Elsystem
 Alla fordon i Fullsize måste vara utrustad med en fungerande RII-mottagare..........
 Ändras till.
 Alla fordon i Fullsize bör vara utrustade med en fungerande RII-mottagare........
motivation för detta är att dom RII boxarna inte fungerar tillfredställande dom kan slå av tändningen okontrolerat vilket kan vara en säkerhetsrisk när man kör som vi gör. Jag håller på att titta på om man kan göra om detta system för att få en säkrare funktion men som sagt så vet jag lite mer efter helgen
 DVS – endelig tekst er ikke klar

Følgende løp er meldt inn for 2013- terminlisteNM/NC Biltrial er ikke ferdig enda

AOK
Klubbmesterskap 01 Juni
Funksjonær dag 02 Juni.
(Ikke løp, men arrangement/samling for å stelle litt med funksjonærene våre)
SC runde 1 og 2 15-16 Juni - Skien/Svarstad/Sokndal
SC runde 3 og 4 17-18 august - Skien/Svarstad/Sokndal
SC runde 5, finale 21 September, men feiring på kvelden. Brokelandsheia

Formula Offroad Terminliste 2013
11 mai NM runde #1 , Matrand Ekeberget , arrangør Formula Offroad Norway
12 mai NM runde #2 , Matrand Ekeberget , arrangør Formula Offroad Norway
7 sept NEZ runde #1 Nenset Sandtak Skien, arrangør KNA Telemark Offroad
8 sept NEZ runde #2 Nenset Sandtak Skien, arrangør KNA Telemark Offroad
21 sept NM runde #3 Matrand Ekeberget, arrangør Formula Offroad Norway
22 sept NM Runde #4 Matrand Ekeberget, arrangør Formula Offroad Norway

Monster Race Terminliste I Norge:
Det blir arrangert løp i Skien – dato kommer.

Sist ble det spurt fra NBF til alle seksjoner om hvor man ønsket neste års Bilsportkonferanse: Oslo Gardermoen eller Lillehammer
Offroadkonferansen var enstemmig om Lillehammer . Hvor det blir neste år blir avgjort når alle seksjoner har gitt sin tilbakemelding inn til NBF.

Offroad seksjonen har siste uke fått 3 nye kursinstruktører :
Bernt Solheim (KNA Hordaland)
Bjørnar Henriksen (NAF Ålesund)
Jahn Robert Græsdal (NAF Ålesund)

Det ble søndag avholdt kurs for nye løpsledere, teknisk kontrollanter og jury, samt oppdateringskurs.

For NBF’s Offroadseksjon
Janne Bronndal