PDA

View Full Version : ÅrsmøtetMjøsa
03-10-2013, 17:20
Styret i Mjøsa offroadklubb innkaller til Årsmøtet TORSDAG 11. April 2013 TID : KL 18:00
Vi er pålagt av NMK Ringsaker å ha Årsmøtet for å få avviklet offroadgruppa i NMK Ringsaker. Trodde dette var i orden da vi ordnet i regnskap og papirer før nyttår. Enkelte i NMK Ringsaker er ikke enige i det. Alle medlemmer i offroad gruppa har meldt overgang til NMK Sør Gudbrandsdal fra nyttår.
Saker:

INNKALLING TIL
ÅRSMØTE 2013
NMK RINGSAKER OFFROAD


STED : Svein Døsrønningen
Slettumveien 10A
2390 Moelv

DATO: TORSDAG 11. April 2013
TID : KL 18:00


FRASIGELSE AV VERV SENDES
Svein Døsrønningen Slettumveien 10A 2390 Moelv
SKAL VÆRE VALGKOMITEEN I HENDE INNEN
ONSDAG 27. MARS 2013

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder og sekretær

4. Godkjenning av dagsorden

5. Godkjenning av frammøtte representanter

6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

7. Godkjenning av regnskap

8. Avvikling av offroadgruppa i NMK Ringsaker

9. Avslutning

FORSLAG TIL ÅRSMØTE SENDES STYRET
V/ TOM DØSRØNNINGEN KÅSHAGVEIEN 156, 2380 BRUMUNDDAL
SKAL VÆRE STYRET I HENDE INNEN
ONSDAG 27. Mars 2013


STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å MØTE OPP!!!Styret

Mjøsa
03-20-2013, 18:42
Nå vi er ferdige med årsmøtet, som vi kanskje bruker max. 1 time på, tar vi opp fremtiden til Mjøsa Offroadklubb
Hva gjør vi med klubben, pengene og alle tingene vi har........
Kom med forslag her eller en mail til meg (svedoes@online.no) eller helst møt opp på møtet.

Mjøsa
04-06-2013, 14:33
husk årsmøtet!!!!