PDA

View Full Version : Referat klubbmøte/årsmøteHelene
01-24-2014, 08:29
Tilstede: 19 deltakere

Nytt styre består av Paul Håkon, Ruth Anita, Tom, Mariel og Helene. Helene kaller inn til styremøte i uke 6 hvor styret konstituerer seg selv.

Kurs for funksjonærer.
5 funksjonærer trenger repetisjonskurs og 2 ønsker 1. gangs kurs. KNA dekker kursavgift for sine medlemmer. Kurs settes opp når kursleder Bernt er klar og har mottatt alle papirene fra NBF.
NBF krever nå politiattest av alle som er ansvarlig for aktiviteter hvor barn/ungdommer er involvert, og dette gjelder også oss. Funksjonærene må ordne dette selv og sende attesten til Helene som koordinerer dette til NBF.

Pinsetur Valen.
Kolliderer med Rena. Siden flest ønsker å dra til Rena, prøver vi å flytte Valen-treffet til f.eks. Kr. Himmelfartshelgen. Aksjon: Tom og Ruth Anita

Arrangement i Modalen.
Vi prøver å få til 2 helgearrangementer (Offroad Camp). Vi må har minst ett arrangement for å kunne søke midler fra KNA, og dette er vi avhengig av for å dekke inn leien av kjørefeltet.

Kjøredag.
Flertallet ønsker kjøring på lørdager. Fra og med mars endres derfor kjøredagen til lørdag.

Container til kjørefeltet er klar, og venter på transport til Modalen (med kranbil).

Avtalen med Trohaug går ut våren 2016. Vi vet ikke om vi får forlenget denne. I mellomtiden bør vi kanskje se oss litt rundt om etter alternative kjørefelt.
Det kan bli muligheter for et kjørefelt i Fjell Kommune. Knut sjekker dette i samarbeid med Bernt.
Crossbanen på Sotra er også aktuell, men kun for enkelttreff, når det kommer snø.