PDA

View Full Version : RegelverkHundreogtieren
08-12-2007, 21:25
Finnes det noe generelt regelverk for trophy/challenge i Norge?

Krav til biler o.s.v. :p

Kaare
10-07-2007, 15:06
Regelverk Norsk Trophy Club (http://www.bebe.no/4x4/NTC/NTC%20regler.pdf)
Dette er ikke et endelig regelverk.
Sakset denne: "Der er blant annet med et punkt om NMK og NBF. Det punktet foregriper begivenheten, siden vi ikke er meldt inn i NMK enda og at treffet arrangeres under NBF dersom vi blir enige med de om regelverk. Medlemskap i NMK forutsetter også enighet med NBF."

Kaare
11-06-2007, 22:11
Jeg håper vi, eller dere rettere sagt, kan få på plass ett norsk regelverk for challenge. Jeg med flere har lyst til å begynne med denne konkurranseformen. Da trenger vi først et regelverk slik at vi vet hva vi har å forholde oss til når bilene skal bygges m.m. TT vil også være en god grunnlegende treningsform for challenge på samme måte som for trial.

Med tilføyelsen "løyper" tenker jeg f.eks. på steder som Wolfroad. La oss si at området er for stort i utstrekkning, men trekker vi ut veiene/sporene og begrenser kjøringen til de, snakker vi heller om en "løype" enn ett område. Forstår du hvor jeg vil henn?

Kaare
11-07-2007, 00:41
Bra.

Vedr. innspill Challenge/Trophy regelverket er det fint om dere ser litt på spørsmålet jeg stillte vedr "svarte skilter/rallyskilter" i denne tråden under Challenge: http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=7144

Arne
11-07-2007, 08:24
Bra.

Vedr. innspill Challenge/Trophy regelverket er det fint om dere ser litt på spørsmålet jeg stillte vedr "svarte skilter/rallyskilter" i denne tråden under Challenge: http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=7144

Jeg har dessverre ikke noe bedre svar foreløpig enn det som ligger i tråden.

Først må vi få etablert sporten i Norge og bygge den opp. Viser det seg å være et reellt behov for "værstingbiller" fra utlandet, får vi ta det opp når den tid kommer. Kjøres det utenfor offentlig vei, trenger vi uansett ikke skilter.

Årsaken til etablering av "rallyskilter" var blant annet de svimlende summer som f.eks. en avdanka WRC bil selges for. Skulle man betalt vanlige avgifter, hadde bilene blitt flere millioner dyrere på gata.

Så langt ser det ut som Trophy arrangørene prøver å holde seg unna Norges Bilsportforbund. Er det krefter som gjerne vil arrangere dette under vår paraply, hører jeg gjerne fra dere.

Frode
11-07-2007, 13:21
Hei, Arne..

At Trophy miljøet ønsker å holde seg utenfor NBF er et fullstendi feil inntrykk.
NTC har holdt en rimelig aktiv kontakt direkte med NBF og også med Tommy i år. Vi har allerede kommet med innspill og NBF er fullt klar over at vi ønsker å delta i utformingen av reglene.

Grunnen til at Wolfroad-treffet ikke ble kjørt under NBF var tidspress samt at vi følte at det ble vel mye styr for kun dette ene treffet som var så sent på året. Videre var det uklart om NBF sin forsikring ville gjelde for vår konkurranseform. Vi fant da et forsikringsselskap som tok på seg dette for ca samme pris NBF har til vanlig. Jeg tror grunnen var rimelig lik for Hoel som arrangerte minitrophy.

Dersom vi i vinter greier å få til et regelverk under NBF som NTC mener er akseptabelt vil vi mer enn gjerne inn under paraplyen. Vi har hatt samtaler med NMK om å melde inn NTC der. Har intrykk av at når vi er klar så tar de mot oss med åpne armer.:)

I siste mail fra NBF skriver Torill Raknerud at de jobber med forsikringsløsning som også gjelder vår aktivitet, dvs forsikring for folk som oppholder seg utenfor bilen. Hun sier at dette vil medføre en vesentlig merkostnad i forhold til TT og trial. NTC håper at dette ikke blir så dyrt at det velter mulighetene...

Arne
11-07-2007, 13:55
Hei Frode.
Jeg har lest NTC reglementet, men dette er jo ment kun for denne klubben.
For meg er det også vanskelig å forstå selve koknurransemomentet, det ser ut som valg av observatør i stor grad vil kunne påvirke resultatene.

Regner med at dere har fått litt erfaring fra det som er kjørt i år, slik at dere kan jobbe videre med reglementet. Flott hvis dere kan legge frem et forslag som alle potensielle arrangører kan benytte.

Frode
11-07-2007, 14:27
Regelverket som du har lest var i utgangspunkt ment som et innspill til NBF sitt ønske om et regelverk. Eneste kommentar vi har fått er som du sier at det minner for mye om et klubbregelverk. Vi kunne tenke oss at NBF kom med tilbakemelding enten på hvor vårt regelverk svikter eller på hvordan NBF ser det for seg.

Konkurransemomentetene i trophy er mange. Tid, veivalg, samarbeid, løsning av poster, reperasjoner osv..

Jeg kan være enig i at dette med observatør i en del tilfeller kan være et problem. Hovedsaklig pga plass i bil og mangel på observatører. Utover å tilse at ting går rett for seg har ikke observatøren så stor innvirkning, dersom målet er gjennomsnittstiden. Vi burde muligens finne bedre løsninger på dette, men så lenge vi kjører over relativt store avstander og ikke ønsker at bilene skal ta for store snarveier i terrenget må vi ha en måte å holde kontroll på..

bebe
11-09-2007, 09:51
Hei Frode.
Jeg har lest NTC reglementet, men dette er jo ment kun for denne klubben.
For meg er det også vanskelig å forstå selve koknurransemomentet, det ser ut som valg av observatør i stor grad vil kunne påvirke resultatene.

Regner med at dere har fått litt erfaring fra det som er kjørt i år, slik at dere kan jobbe videre med reglementet. Flott hvis dere kan legge frem et forslag som alle potensielle arrangører kan benytte.


Igjen tror jeg noen har lest feil dokument - for jeg syntes ikke forskjellen er så stor.

men som du sier Arne, har vi erfart det du sier om observatører. samtidig er dette en løsning om trophyet går over et stort område.

ellers syntes jeg Rett til himmels og Frode sier mye bra i denne tråden - ja du og Arne :-)

legger ved linker til reglene vi laget i forbindelse ved sist treff:

Regler:
http://www.bebe.no/4x4/NTC/NTC%20regler.pdf

Det som jeg tror Arne har lest som regler:
http://www.bebe.no/4x4/NTC/NTC%20beskrivelse.pdf

Litt info om NTC:
http://www.bebe.no/4x4/NTC/NTC_introduksjon.pdf

bebe
11-09-2007, 10:00
Konkurransemomentetene i trophy er mange. Tid, veivalg, samarbeid, løsning av poster, reperasjoner osv..


og løsninger som Arne nevner over - vi hadde jo den med vannglasset i høst.

Som Ronny sier, fiktive oppgaver, som å:
- liksom-passere en elv med mann i kasteblokk og wire over først
- få bilen over en oppstrammet wire med hjelpemidler du har tilgjengelig i laget
- winsje seg baklengs opp en bakke for egenhånd
- klippekort (orientering)
- skru av et hjul, trille rundt bilen og på igjen på tid

som Arne sier, det er opp til fantasien (og etter det vi har erfart hvor mange frivillige man har tilgjengelig)

sånn - nå må jeg jobbe ;-)

crom
11-18-2007, 21:08
Jeg håper man kan få på plass ett norsk regelverk for challenge. Jeg og flere andre har lyst til å begynne med denne konkuranseformen. men da må vi først ha et regelverk. jeg håper og ha en bil ferdig til våren som er til challenge bruk blant annet.

reglene til NTC er jo et utgangspunkt som kan gjøres om en del og kansje brukes syntes jeg.
Eller om vi tokk og brukte svenske og danske som utgangs punkt for et norsk regelverk????vi burde værtfall fått til noen regler som vi kunne brukt i 2008 og så event finn pusset på da videre..


Mvh
gorm

truls t
11-19-2007, 17:05
trophy og challenge reglene må tilpasses ett hvert løp.. det er sjelden att de løpene er så like att man kan kjøre etter de samme reglene hele tiden. kravene til de forskjellige kjøretøyene derimot må jo utferdiges. noen av transportstrekningene går jo på offentlig vei ...

Arne
11-19-2007, 17:30
Kan dere som brenner for denne grenen "snakke" litt sammen og se om dere kan komme opp med noe vi alle kan leve med?

Utpek gjerne en person dere ønsker skal være talsmann mot Norges Bilsportforbund, NBFs Ferdighetsseksjon vil gjerne ha noen få nøkkelpersoner å forholde seg til i hver gren.

Det bør legges opp til en viss likhet med de reglement som finnes ellers i Norden.

Challenge/Trophy ligger litt på is hos oss i Ferdighetsseksjonen for øyeblikket, vi må bruke energi på å få på plass regelendringene i eksisterende grener så snart som mulig.

bebe
11-20-2007, 09:37
Vi som brenner litt for dette snakker sammen ganske ofte - og vi har en bra ide om hva dette skal være og hvordan det bør fungere. Så om vi skal utpeke noen få så vil vel det være meg og Frode. men om det allikevel ligger litt på is virker det ikke som man får noe på plass enda uansett.

vi er klare og har en klar oppfatning av et Trophy regleverk

Tommy
11-20-2007, 09:42
Flott at noen kan tenke seg å ta tak i dete Bebe
Men slik vi ser det så vil et regelverk ligge ganske langt unna det dere skisserer og bruker.
Vi kan tenke oss et mere konkurransepreget regelverk, der vi ligger mere på det svenske regelverket.

Kaare
11-20-2007, 19:02
Men slik vi ser det så vil et regelverk ligge ganske langt unna det dere skisserer og bruker.

Litt tidlig med slakt før et konkret forslag er lagt frem vel?
Skisser er ideer man jobber videre på.
Ditt innspill er da et mer konkurransepreget regelverk mer tilpasset det svenske. Dvs notert.

Tommy
11-20-2007, 21:55
På ingen måte slakt, og jeg har allerede behandlet et forslag til regelverk fra Frode og Bebe, og slik jeg og Arne så det den gangen var dette mye nærmere TT er Challenge slik vi kjenner det fra f.eks Sverige, der man er 2 pr bil, begge med hjelm og kjøreutstyr og der man kjører dette mere som et rally med transportetapper og spesialetapper som går på tid, spesialetappenene kan være mye, brobygging, gjørmevinching, Ekstremtrial, osv...

Det vi for eks har sett på Rena sålangt ligger mye nærmere TT, og en slik type konkurranse som der kan heller være en viderutvikling av TT regelverket.

Kaare
11-20-2007, 22:10
Da forstår jeg bedre hva du mener og kan si jeg tenker i samme bane. Takk for innspillet

Arne
12-05-2007, 13:29
Vi skal ha et møte i NBFs Ferdighetsseksjon 10. desember.
Hvis dere har noen nye innspill til regelverk tar vi det gjerne i forkant av møtet.

Kaare
12-05-2007, 20:57
Mulig å få en kort oppsummering av hva dere allerde har?

Arne
12-05-2007, 21:50
Mulig å få en kort oppsummering av hva dere allerde har?
Det jeg har sett kommer vel fra NTC, men ble ansett å være en klubbsak og kunne værrt kjørt etter Terreng Touring reglementet.

Tenk både konkurranseregler og tekniske krav når dere går videre.

Det kan være en god ide å ta utgangspungt i det danske og svenske reglementet og ta det beste fra hvert av disse. Skal vi ha rally-etapper i tillegg, må vi inn med hastighetslisenser. Holder vi oss til rene ferdighetsprøver, kan vi bruke enklere lisenser.

Har sjekket litt rundt dette med godkjenning av registrerte biler med fullt veltebur og det ser ut som dette kan løses ved å ha årslisens på bilene.

Håper også å få klarhet i dette med forsikring av "personell ute av bilen" på møtet 10.12.

Ellers ser jeg for meg å bruke endel tid på Challenge/Trophy reglement i første kvartal 2008.

truls t
12-06-2007, 19:50
høres bra ut.. sjekk også trophy reglene til dlrk.dk

truls t
12-11-2008, 18:18
og herrene og damene har hatt møte og kost seg.. har dere funnet ut noe ang jobbing på utsiden av bilen og bruk av winch..

Sven Arne
12-16-2008, 21:59
spørsmål om lisenser...

Tenker på bygge meg en challenge bil. Det blir nok i så fall noen turer til danmark. Nedenfor er danskenes krav til lisens. Hva slags lisens må jeg da ha for å kunne tilsvare den lisensen. Spesialetappene går jo på tid, så da blir det kanskje vanskelig å bruke biltrial lisensen? Kanskje Offroad Racing ville passe?

CR.3 Licens
Føreren skal som minimum have en DASU klubrally licens og gyldigt kørekort til pågældende køretøj.
Co-driver skal som minimum have en DASU klubrally licens.

Sven Arne

Arne
12-17-2008, 19:15
spørsmål om lisenser...

Tenker på bygge meg en challenge bil. Det blir nok i så fall noen turer til danmark. Nedenfor er danskenes krav til lisens. Hva slags lisens må jeg da ha for å kunne tilsvare den lisensen. Spesialetappene går jo på tid, så da blir det kanskje vanskelig å bruke biltrial lisensen? Kanskje Offroad Racing ville passe?

CR.3 Licens
Føreren skal som minimum have en DASU klubrally licens og gyldigt kørekort til pågældende køretøj.
Co-driver skal som minimum have en DASU klubrally licens.

Sven Arne

Norsk Biltrial lisens burde kunne brukes, ettersom den hos oss er gyldig for TT, Offroad Challlenge og Biltrial.
Danskene har dessverre ikke egne offroad lisenser og må bruke det de har.

Ta kontakt med arrangør og be om bekreftelse på hva de godtar av utenlandske førere.

Arne
12-17-2008, 19:18
og herrene og damene har hatt møte og kost seg.. har dere funnet ut noe ang jobbing på utsiden av bilen og bruk av winch..

Det jobbes med saken og ser ut til å løse seg.
Satser på at et komplett regelverk for 2009 er på nett før 15. januar og regelboken i postkassa en måned senere.

bjopau
12-17-2008, 21:51
Det jobbes med saken og ser ut til å løse seg.
Satser på at et komplett regelverk for 2009 er på nett før 15. januar og regelboken i postkassa en måned senere.

kan det være en ide å legge ut noe av det dere har kommet frem til hittil. sikkert mange synspunkter.
jeg tror på samme måte som truls sa i et tidligere innlegg at det kan være vanskelig å låse konkuransereglementet, da det er mange måter å gjennomføre en konkuranse på, og at det er stor forskjell på dommerressurser og dimmensjon på kjøreområder.

Arne
12-17-2008, 23:18
kan det være en ide å legge ut noe av det dere har kommet frem til hittil. sikkert mange synspunkter.
jeg tror på samme måte som truls sa i et tidligere innlegg at det kan være vanskelig å låse konkuransereglementet, da det er mange måter å gjennomføre en konkuranse på, og at det er stor forskjell på dommerressurser og dimmensjon på kjøreområder.

Vi legger ut ferdig regelverk når dette er vedtatt. Flere har sagt de skal sende inn forslag men så langt har vi bare fra deg og NLRK.

Ut fra tidligere erfaringer kommer jeg nok til å styre unna regeldiskusjoner på nettet.

bjopau
12-18-2008, 21:36
Vi legger ut ferdig regelverk når dette er vedtatt. Flere har sagt de skal sende inn forslag men så langt har vi bare fra deg og NLRK.

Ut fra tidligere erfaringer kommer jeg nok til å styre unna regeldiskusjoner på nettet.

Nei det er sikkert ikke dumt å holde det vekk fra forumet nei. Håper likevel at alle som har sterke meninger og har lagt ned arbeid på å lage regelverk til lik bruk vil sende inn det til dere så dere får bruke det i utviklingen av regelverket.

Vollan
01-21-2009, 17:00
Hvordan går det med regelverket i challange?

Arne
01-22-2009, 19:26
Regelverket for 2009 blir uendret fra 2008.

Dersom en klubb har ønsker som ikke samsvarer med dette regelverket, sendes tilleggsreglene, i god tid, til Offroadseksjonen for gjennomsyn og godkjenning.

Kjøremåten i "Trøndercupen" anses å ligge innefor gjeldende regelverk.

Vollan
01-22-2009, 22:41
Takk takk

Tommylj70
02-23-2010, 22:38
Hvor ligger så dette reglemanget da? Kanskje vært en ide og ha det klistra øverst under challenge forumet...

Arne
02-23-2010, 23:20
Hvor ligger så dette reglemanget da? Kanskje vært en ide og ha det klistra øverst under challenge forumet...

Alle reglement for Bilsport i Norge ligger naturlig nok på Norges Bilsportforbunds sider:smile: KLIKK HER (http://bilsport.no/reglement)

Sven Arne
06-12-2010, 11:38
Hva er egentlig grunnen til at alder på co-driver er 14 år i challenge, mens det er 12 år i f.eks biltrial? Kan dette være aktuelt å endre på?

Sven Arne