PDA

View Full Version : Kan noen forklare denne reglen?Bergum
09-03-2007, 21:03
Veltebur:
Veltebur skal ha minst seks festepunkter og minimum bestå av;
tverrgående heldragen hovedbøyle, tverrgående frontbøyle og langsgående siderør mellom hoved- og frontbøyle, alternativt 2 sidebøyler og tverrgående frontrør mellom disse, to bakoverstrevere fra hovedbøylens øvre hjørner til bakre festepunkter, diagonalstag i hovedbøyle, eller fra øvre hjørne i hovedbøyle til motsatt bakoverstrevers nedre festepunkt. (Staget kan være demonterbart.)

1. Hovedbøyle går over hodet (bak) fører
2. Tverrgående frontbøyle går paralelt med hovedbøyle, over frontruteramma.
Hva er da:
langsgående siderør
2 sidebøyler og tverrgående frontrør mellom disse
diagonalstag i hovedbøyle, eller fra øvre hjørne i hovedbøyle til motsatt bakoverstrevers nedre festepunkt

Noen som kunne være så elskverdige å sette inn et blide med piler for en stakkars uinvidd?

Ove
09-03-2007, 21:28
Kan dette oppklare litt ....

8726

Chevy-Sheriff
09-03-2007, 21:30
Jeg skal prøve å lage noen tegninger i PAINT - ett meget avansert programm jeg har fått opplæring av Jan Terje i å mestre....:cool:

Alternativ 1:

8727


Alternativ 2: Her blir sidebøylene på en måte den andre hovedbøylen.

8728

tigger
09-03-2007, 22:22
Det var fine tegninger sheriff. Til og med JEG skjønte tegninga denne gangen crossboned crossboned

Bergum
09-04-2007, 05:56
Veldig bra. Tusen takk.