PDA

View Full Version : Skene MS i sverige inbjuder till 7H-cupen deltävling 3, 29 September 2007AndersW
09-07-2007, 22:14
Arrangör: Skene MS, backa 511 63 Skene
Tävlingsplats: Backabanan Skene, skyltat ifrån R41 och väg 156.
Tävlingsledare: Anders Wiberg – 0046739-874299
Teknisk chef: Christer Johansson – 0046706-351318
Domare: Lars Dahl – 004670-5556041
Deltagare/Bilar: Tävlingen är öppen för alla med gällande licens, nedan kallat klass 3-4. I samband med tävlingen arrangeras även TerrängTouring nedan kallat klass 1-2.Dessa behöver INTE licens
Tävlingens genomförande: Klass 1&2 börjar dagen med en utbildning och får sedan i utbildningssyfte köra i Trialsektioner och bli bedömda på samma sätt som tävlande i klass 3&4. Observera att det är fullt möjligt att deltaga med en fyrhjulsdriven gatbil.
Tidsplan:
Anmälan och besiktning av bilarna: 07.30-09.00.
09.30 Obligatoriskt förarmöte.
10.00 Start
12.00 Grillar tänds för grillning av medhavd korv.
15.00 Tävlingen avslutas.
Kom i tid.
Föranmälan ej nödvändig, men det uppskattas mycket om vi får ett mail, sms eller telefonsamtal som talar om hur många ni är som kommer för vår planerings skull.
Anmälningsagift.200:- Jämna pengar.
Miljö: Håll rent runt era bilar. Eventuellt spill eller miljöavfall lämna vid miljöstationen i depån.
Ansvar: Deltagande sker på egen risk, SBF, SDF, Skene MS, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för eventuella olyckor, skador eller dyl.
Obs: Medtag gärna hjälm.