PDA

View Full Version : Svarte skilter?Kaare
10-07-2007, 14:01
Ønsker å få i gang en diskusjon her som på sikt åpner muligheten for å kunne bruke biler med svarte skilter i Trophy og Challenge sammenheng. Så langt jeg har forstått det hittil må vi få på bena et regelverk som kan godkjennes av bilsportforbundet. Riktig?

Dette håper jeg på sikt vil åpne mulighetene for bruk av biler som vi ikke må ha biltilsynets godkjennelse av. Mulighetene blir dermed større og vil for forhåpentlig gjøre det lettere for de fleste å kunne realisere ett prosjekt/en bil kun ment for denne typen bruk. M.a.o. bilsport slik det nå stilles krav til f.eks. på Rena. Miljøet vil da etter det jeg håper kunne øke, konkurransen og interessen det samme.

Innspill?!

Tommy
10-07-2007, 14:15
Vil bare poengtere en ting, svarte skilter eller såkalte rally skilter betyr kun at bilen er fritatt for engangsavgift, Teknisk må den følge de regler som finnes for vanlige skilt...

Tommy
10-07-2007, 14:20
Ellers vil vi prøve å få på plass et challenge regelverk i løpet av vinteren, regelverket vill sannsynligvis enten bli som det svenske eller det danske, det er ikke særlig ønskelig med 3 helt forskjellige regelverk i Skandinavia.

Utfordringen vi pr nå jobber med er forsikring av personen(e) som oppholder seg utenfor bilen.

Kaare
10-07-2007, 14:37
Vil bare poengtere en ting, svarte skilter eller såkalte rally skilter betyr kun at bilen er fritatt for engangsavgift, Teknisk må den følge de regler som finnes for vanlige skilt...

Da kan jo det løse noen utfordringer - som de økonomiske f.eks. dette bør jo kunne åpne mulighetene for f.eks import av mer eller mindre "fiks ferdige", brukte challenge biler fra utlandet?
Synd og stor utfordring vil det dog være med begrensningene på det rent tekniske. Dette setter jo stopper for både rørfangere og annen beskyttelse. Vinsjmontering, fjæringsvandring +++?!

Kaare
10-07-2007, 14:37
Ellers vil vi prøve å få på plass et challenge regelverk i løpet av vinteren, regelverket vill sannsynligvis enten bli som det svenske eller det danske, det er ikke særlig ønskelig med 3 helt forskjellige regelverk i Skandinavia.

Utfordringen vi pr nå jobber med er forsikring av personen(e) som oppholder seg utenfor bilen.

Hvem er "vi"?

Tommy
10-07-2007, 14:50
Vi er ferdighetseksjonen i NBF, der jeg sitter med ansvar for biltrial og TT

EvoMan
10-07-2007, 21:08
men er det ikke lov å kjøre bil med svarteskilter og hvite bokstaver tall pr i dag under konkuranse? hva er spesielt med challenge ?

Kaare
10-07-2007, 22:04
Problemet er først og fremst at en del av transportetappene foregår på offentlig vei.

Tommy
10-08-2007, 06:04
men er det ikke lov å kjøre bil med svarteskilter og hvite bokstaver tall pr i dag under konkuranse? hva er spesielt med challenge ?


Dette er lov, men du får ikke registrert challenge biler med slike skilter.. er hovedsakelig det som er problemet

EvoMan
10-08-2007, 12:47
transport etapper er ikke noe problem, det er fult lovlig..

men er nok noe med at det ikke går som tommy skriver ja, og det er jo rart når alt annet kan regges slik, vanlige biler/motorsykler/atv ja og mye mer.. det ligger kanksje i at bilsportforbundet har ikke tenkt over dette før? det skal sikkert ligge noen grunnregler til for dette bruket under denne type kategori..

EvoMan
10-08-2007, 12:51
faen..får ikke redigert

, skulle egentlig spørre om hva er det som gjør at en ikke får regga challenge bilene slik? er det utstyret på bilene som gjør at de ikke blir godkjennte? trodde dette var sjenerelt biler med vanlige skilter og alt da skulle være godkjennt og lov?

jan terje
10-08-2007, 13:15
Mener det stilles krav til att bilen skal være, og her staver jeg nok feil men, homologisert(?). Det er vel en bekreftelse fra fabrikk om ett spesifitift antall produserte biler.

Arne
10-08-2007, 14:24
Vi begynner vel litt i feil ende her? For å kunne fremme noe ønske om bruk av "rallyskilter", må vi vel faktisk etablere løpsformen under NBF.

jan terje
10-08-2007, 14:30
I følge NBF er vistnok disse arrangementene som det som ble kjørt på Svindal forsikret på en annen måte.
Hvordan vet jeg ikke.

Tommy
10-08-2007, 16:44
Svinndal ble kjørt som TTT og som Biltrial...
Og som Aren sier så må først og fremst grenen etableres i NBF

EvoMan
10-08-2007, 20:39
ok, så challenge er ikke en godkjennt løpsform i norge pr i dag? da skjønner jeg.. ellers så er det ingen problem å få svarte skilter med hvit skrift til hvilken bil som helst.. men er det ikke noe å bruke den til så er det jo ingen sak enda:)

Kaare
10-08-2007, 22:01
Vi begynner vel litt i feil ende her? For å kunne fremme noe ønske om bruk av "rallyskilter", må vi vel faktisk etablere løpsformen under NBF.

Jobber Ferdighetsseksjonen i NBF med dette også?

Arne
10-08-2007, 22:39
Jobber Ferdighetsseksjonen i NBF med dette også?

Usikker på hva du spør om, men hvis det er Trophy / Challenge reglement så står det på dagsorden i NBFs Ferdighetsseksjon denne vinteren.

Når det gjelder "rallyskilter" er ikke dette prioritert. Som Tommy skriver er det kun snakk om import uten betaling av engangsavgifter, de har ingen direkte sammenheng med graden av ombygging.
Det stilles ganske strenge krav til bruk av biler med "rallyskilter" og dessverre har det forekommet noe misbruk som kan vanskeliggjøre situasjonen.

Kaare
10-09-2007, 09:39
Ja - det var det jeg spurte om.

Tanken min er at bil(-er) til challenge/trophy bruk i utgangspunktet er beregnet til bilsport. Dvs ikke tenkt brukt i annen sammenheng (les brukt på vei til daglig). Dette på samme måte som rene trailbiler eller formula for den saks skyld. Utfordringen for challenge biler kontra en trailbil f.eks er transportetappene på offentlig vei mellom seksjonene. Dvs det trengs godkjente biler men dette reduserer - om ikke direkte torpederer - mulighetene til å bygge en optimal bil for challengebruk. Veldig mye av det utstyret en challenge bil vil trenge (Beskyttelse, vinsj, heving, hjulstr osv osv) går dårlig overens med rettningslinjene i norsk lovverk for bil godkjent for veibruk.

Mitt spørsmål i utgangspunktet dreide seg i så måte om en bil registrert på svarte skilter kunne fritas for en del av disse kravene i og med at bruken i all hovedsak vil foregå i et lukket område, men med noen etapper på offentlig vei. Dvs på samme måte som i f.eks rally.

En annen fordel ved svarte skilter dersom dette betyr at det gir avgiftsfritak vil det bli rimeligere å gå til anskaffelse av en bil ment kun for challenge/trophy. Det vil kunne åpne for import av fiks ferdig rigga biler fra f.eks Danmark eller Frankrike. Når prisen på denne "morroa" isåfall går ned vil dette igjen kunne medføre at flere vil kunne ta seg råd til et slikt prosjekt og vi igjen på sikt vil kunne bygge opp et skikkelig challenge-/trophymiljø i Norge.

Dvs det er dette jeg drømmer om og ønsker å få til.

jan terje
10-09-2007, 09:48
Jeg tror nok ikke du skal tro det finnes så mange godkjente danske Challenge biler.
Og sikkert ikke i så mange andre land heller, det må i så fall være i England eller Sverige der de har OK regler for ombygging av bil.
vil tro de fleste godkjenner bilen, for så å bygge den om. Og så er det bare å håpe att ikke Biltilsynet står langs transport etappen.
Jeg tror faktisk det er enklere å få godkjent ombygging av bil i Norge.
Problemet her er att en bør lage tilnærmelses likt regelverk i hvert fall i Norge, sverige og Danmark. Med Danmark som det store forbildet da sporten er stor der. Det er viktig for å sikre nok deltakere att det er åpent for biler fra nabolandene.

Kaare
10-09-2007, 10:13
Dvs samme utfordringen der som her... OK! Da får jeg redusere det til gode utgangspunkter å bygge videre på...

Felles nordisk el europeisk regelverk = helt klart ett stort pluss.

Hva BT gjelder langs transportetappene så er man vel garantert besøk. Dvs eneste muligheten jeg ser der er isåfall at det kan gis dispensasjon i slike sammenheng og/eller at vi rett og slett må finne oss i å frakte bilene på henger el med en annen form for bilfrakter. Mulig for NBF utvalget å jobbe litt med denne tankegangen også?

jan terje
10-09-2007, 11:34
I Danmark gjør faktisk Suzuki 413 det veldig bra, og det i temmelig orginal utførelse. Vinsj, sperrer og 30 tommere. Det burde vel ikke virke som en magnet på lovens lange arm vil jeg tro.

EvoMan
10-09-2007, 12:29
men men men jeg kjenne rikke til noe regler så må bare spørre.. skal en challenge bil ha skilter og være godkjennt i følge trafikloven? sånn som heising og hjul og alt skal være godkjennt for veibruk siden bilene har disse transportettapene? tenker da på der de har disse konkuransene og hva er evnt tenkt her til lands

Kaare
10-09-2007, 21:46
Slik jeg forstår Tommys første innlegg på denne tråden så er svaret på det spørsmålet - ja.

Kaare
10-09-2007, 21:48
I Danmark gjør faktisk Suzuki 413 det veldig bra, og det i temmelig orginal utførelse. Vinsj, sperrer og 30 tommere. Det burde vel ikke virke som en magnet på lovens lange arm vil jeg tro.

Hva om man er 190 lang og ikke ønsker å sitte tvekrøka bak rattet i en zuki

Tom A-G
10-09-2007, 23:08
Jeg har tenkt de samme tanker som Rett til himmels en god stund nå. Jeg snakket en del med han som er ansvarlig for registreringen av Rally-biler i NBF. Det døde litt ut fra min side da jeg ikke hadde tid til å jobbe videre med saken. Men han mente det burde være mulig å få inn Challenge-biler på samme måte som Rally-biler.

Det som er kjernen er det som står i kjøretøyforskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-008.html#8-5

Målet vårt bør være å få inn noe tilsvarende for Challengebiler. Kort fortalt står det at så lenge bilen følger reglementet til Norges Bilsportforbund så er det greit. Med andre ord, står det i Challengereglementet at bilene kan ha store hjul, så kan den det.

Rallybiler går på både hvite og svarte skilt. Forskjellen er som nevnt over at de med svarte skilt er fritatt for engangsavgiften. Denne ordningen må vedtas på statsbudsjettet fra år til år. Årets tekst her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/ltavd1/filer/sf-20061128-1342.html&emne=rally*&#map004 Bla ned til paragraf 6.

Dersom vi kunne fått til dette ville en kunne ta inn og få svarte skilt på en bil slik som Hoel'ern sin. Det en måtte betale av avgifter er vel kun moms...

Men som Arne påpeker, regelverket for challenge mangler enda...

Tom A-G
10-09-2007, 23:16
Bra link om de forskjellige skilttypene i Norge:

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilskilt

Kaare
10-10-2007, 21:20
Målet vårt bør være å få inn noe tilsvarende for Challengebiler. Kort fortalt står det at så lenge bilen følger reglementet til Norges Bilsportforbund så er det greit. Med andre ord, står det i Challengereglementet at bilene kan ha store hjul, så kan den det.

Dersom vi kunne fått til dette ville en kunne ta inn og få svarte skilt på en bil slik som Hoel'ern sin. Det en måtte betale av avgifter er vel kun moms...


Der traff du spikern på hodet og fikk veldig godt frem hva jeg var på jakt etter!

Arne
07-26-2008, 10:35
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/07/24/541683.html

Svein54
06-14-2010, 18:15
Har det skjedd noe mer her ang. regelverk?

Absolut Offroad
01-05-2013, 22:34
Noen år har gått, har det skjedd noe mer?

Tommy
01-06-2013, 07:57
Jeg aner ikke... men tror ikke dette er en sak det jobbes med i forbundet lengre

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2