PDA

View Full Version : Terreng Touring 2008, Regelverk diskusjonTommy
10-14-2007, 21:00
Heisann...
Vi ønsker innspill fra brukere og arrangører når det gjelder regelverket for neste år.....
ta det her eller på mail til meg, mailadressen finner dere under

EDIT:
Ettersom Tommy velger å trekke seg litt tilbake blander jeg meg inn i diskusjonen.Konstruktive innspill kan også gjerne mailes til meg på arne@lightfoot.no

Det eksisterende reglementet finnes her: http://www.bilsport.no/reglement/regl_2007/offroad/Konkurransereglement_Terrengtouring.pdf

Vi har sett at Terreng Touring i det siste har beveget seg vekk fra selve touringen og blitt kjørt som rene Biltrial konkurranser, dette var ikke intensjonen med reglementet.
Det åpnes riktignok for enkle ferdighetsprøver, men disse skal på forhånd være godkjent av NBF - dette er uteglemt i samtlige arrangement i 2007.

shortlux
10-16-2007, 15:14
Kan ikke si så mye annet enn jeg syns reglene er fine jeg. Fin mulighet for oss som ikke har trial bil men liker å kjøre litt trial og lignende

BerntS
10-16-2007, 19:35
Maksimal tillatt modifisering av kjøretøyet settes tilsvarende Biltrial klasse Modified.
Mener hele denne burde vært fjernet, og så la det være opp til arrangøren å bestemme.

Gjelder vel mest oss som ikke har så mange proto biler ol.
Vi vil da stå litt friere til å arrangere klubb løp ol.... og kan enkelt lage det vanskelig for denne klassen likevel...

Ang det med veltebøyler så er jeg litt for og litt imot....
Vil hemme rekrutering med å forlange veltebøyle i sukicabene....
Disse er ofte en rekrutering inn til sporten og hvis de ikke får kjøre organisert så kjører de andre steder...
Og skjer det en ulykke med en sukicab uten bøyle så er det bare å håpe på det beste:o

All kjøring skal foregå på avgrensede områder som er sperret for øvrig ferdsel.
Kanskje det kunne ha stått områder/løyper for å kunne ha litt mere Trophy muligheter?

Kaare
10-31-2007, 17:05
Mitt innspill:

1 Formål
Hensikten er å gi deltagerne opplæring og utvikle deres ferdigheter i terrengkjøring.
Terrengtouring er også ment som en forberedelse for kommende utøvere av biltrial og challenge.

2 Gjennomføring
All kjøring skal foregå på avgrensede områder eller i løyper som er sperret for øvrig ferdsel.
Det skal legges vekt på at kjøringen foregår på en trygg måte, slik at faren for velt er minimal.
Arrangementet overvåkes av stevneleder eller dommer autorisert fra NBF.
I tillegg til arrangørlisens fra NBF, skal også skriftlig tillatelse fra grunneier og politimyndighet
foreligge.

3 Deltagere
Fører må ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy. En passasjer, eventuelt ledsager, kan medtas i kjøretøyet. Sikkerhetsbelter skal benyttes.
Terrengtouring tillates fra fylte 16 år, dersom ledsager og kjøretøy oppfyller vegtrafikklovens krav til øvelseskjøring. Deltakere med Biltrial Junior lisens tillates også å delta med lisensiert kjøretøy, innenfor de regler som er satt i Reglement for Biltrial.

4 Kjøretøy
Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og ha en egenvekt mellom 600 og 3500 kg.
Dersom kjøretøyet ikke har fast ståltak, skal minimum 4 punkt veltebøyle være montert.
Maksimal tillatt modifisering av kjøretøyet settes tilsvarende Biltrial klasse Modified. Trenger vi dette avsnittet?
Teknisk kontroll av kjøretøyet skal foretas før kjøring på området. Det legges spesielt vekt på kontroll av bremser og styreinnretning. Batteri skal være godt fastsatt og alle ledninger og rør godt klamret.

5 Lisenser/forsikringer
Arrangør tegner NBFs forsikring for Terrengtouring, eventuelt årspolise for aktuelt område.
Enhver gyldig førerlisens utstedt av NBF kan benyttes i Terrengtouring.
For uregisterte kjøretøy tegnes vognlisens for Biltrial. Registerte kjøretøy med årsgyldige oblater kan delta uten vognlisens, men registreringsnummer og kjøretøyets eier noteres av arrangør.

6 Konkurranse
Det tillates konkurranse i form av ferdighetsprøver. Konkurransemomentene skal på forhånd godkjennes av NBFs Ferdighetsseksjon.
Eksempel på aktuell konkurranseform: Slalåm, hindergård, enkel terrengbane eller lignende.

Ta gjerne kontakt med NBFs Ferdighetsseksjon for utforming av prøvene.

BerntS
11-01-2007, 11:07
Der er teksten vi trenger :-)
Og så fjernes den linjen med modifiseringer...

Arne
11-06-2007, 20:42
Mitt innspill:

1 Formål
Hensikten er å gi deltagerne opplæring og utvikle deres ferdigheter i terrengkjøring.
Terrengtouring er også ment som en forberedelse for kommende utøvere av biltrial og challenge.

Pr. dato har vi ikke noe reglement for Challenge i Norge, forhåpentligvis kommer noe på plass i løpet av vinteren.2 Gjennomføring
All kjøring skal foregå på avgrensede områder eller i løyper som er sperret for øvrig ferdsel.
Det skal legges vekt på at kjøringen foregår på en trygg måte, slik at faren for velt er minimal.
Arrangementet overvåkes av stevneleder eller dommer autorisert fra NBF.
I tillegg til arrangørlisens fra NBF, skal også skriftlig tillatelse fra grunneier og politimyndighet foreligge.

Endringen har vel ingen praktisk betydning?3 Deltagere
Fører må ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy. En passasjer, eventuelt ledsager, kan medtas i kjøretøyet. Sikkerhetsbelter skal benyttes.
Terrengtouring tillates fra fylte 16 år, dersom ledsager og kjøretøy oppfyller vegtrafikklovens krav til øvelseskjøring. Deltakere med Biltrial Junior lisens tillates også å delta med lisensiert kjøretøy, innenfor de regler som er satt i Reglement for Biltrial.

4 Kjøretøy
Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og ha en egenvekt mellom 600 og 3500 kg.
Dersom kjøretøyet ikke har fast ståltak, skal minimum 4 punkt veltebøyle være montert.
Maksimal tillatt modifisering av kjøretøyet settes tilsvarende Biltrial klasse Modified. Trenger vi dette avsnittet?
Teknisk kontroll av kjøretøyet skal foretas før kjøring på området. Det legges spesielt vekt på kontroll av bremser og styreinnretning. Batteri skal være godt fastsatt og alle ledninger og rør godt klamret.

Opprinnelig var TT kun for registerte biler, vi kan godt gjøre unntak for godkjente biler som er ombygget mer enn til Modified.5 Lisenser/forsikringer
Arrangør tegner NBFs forsikring for Terrengtouring, eventuelt årspolise for aktuelt område.
Enhver gyldig førerlisens utstedt av NBF kan benyttes i Terrengtouring.
For uregisterte kjøretøy tegnes vognlisens for Biltrial. Registerte kjøretøy med årsgyldige oblater kan delta uten vognlisens, men registreringsnummer og kjøretøyets eier noteres av arrangør.

6 Konkurranse
Det tillates konkurranse i form av ferdighetsprøver. Konkurransemomentene skal på forhånd godkjennes av NBFs Ferdighetsseksjon.


Legg merke til setningen over.


Eksempel på aktuell konkurranseform: Slalåm, hindergård, enkel terrengbane eller lignende.

Ta gjerne kontakt med NBFs Ferdighetsseksjon for utforming av prøvene.

Mine kommentarer i gult.
Arne J.

OBS: Kommentarer vedrørende Challenge/Trophy er flyttet hit http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=5364

Arne
11-06-2007, 22:26
Jeg håper vi, eller dere rettere sagt, kan få på plass ett norsk regelverk for challenge. Jeg med flere har lyst til å begynne med denne konkurranseformen. Da trenger vi først et regelverk slik at vi vet hva vi har å forholde oss til når bilene skal bygges m.m. TT vil også være en god grunnlegende treningsform for challenge på samme måte som for trial.

Med tilføyelsen "løyper" tenker jeg f.eks. på steder som Wolfroad. La oss si at området er for stort i utstrekkning, men trekker vi ut veiene/sporene og begrenser kjøringen til de, snakker vi heller om en "løype" enn ett område. Forstår du hvor jeg vil henn?

Da er jeg med på tankegangen.
Dette er også i tråd med tanker Norsk Land Rover Klubb har for sin bruk av Terreng Touring reglementet. Ferdighetsseksjonen knytter forresten til seg en ressursperson fra dette miljøet også.

Ellers etterlyser vi innspill vedrørene Challenge / Trophy. Det finnes reglement i Sverige og Danmark som kan legges til grunn. Vi jobber med å få klarhet i forsikringsdekning i forbindelse med bruk av vinj og annet arbeid utenfor bilene.

BerntS
11-07-2007, 15:56
Mitt innspill:

1 Formål
Hensikten er å gi deltagerne opplæring og utvikle deres ferdigheter i terrengkjøring.
Terrengtouring er også ment som en forberedelse for kommende utøvere av biltrial .

2 Gjennomføring
All kjøring skal foregå på avgrensede områder eller i løyper som er sperret for øvrig ferdsel.
Det skal legges vekt på at kjøringen foregår på en trygg måte, slik at faren for velt er minimal.
Arrangementet overvåkes av stevneleder eller dommer autorisert fra NBF.
I tillegg til arrangørlisens fra NBF, skal også skriftlig tillatelse fra grunneier og politimyndighet
foreligge.

3 Deltagere
Fører må ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy. En passasjer, eventuelt ledsager, kan medtas i kjøretøyet. Sikkerhetsbelter skal benyttes.
Terrengtouring tillates fra fylte 16 år, dersom ledsager og kjøretøy oppfyller vegtrafikklovens krav til øvelseskjøring. Deltakere med Biltrial Junior lisens tillates også å delta med lisensiert kjøretøy, innenfor de regler som er satt i Reglement for Biltrial.

4 Kjøretøy
Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og ha en egenvekt mellom 600 og 3500 kg.
Dersom kjøretøyet ikke har fast ståltak, skal minimum 4 punkt veltebøyle være montert.
Maksimal tillatt modifisering av kjøretøyet settes tilsvarende Biltrial klasse Proto.
Teknisk kontroll av kjøretøyet skal foretas før kjøring på området. Det legges spesielt vekt på kontroll av bremser og styreinnretning. Batteri skal være godt fastsatt og alle ledninger og rør godt klamret.

5 Lisenser/forsikringer
Arrangør tegner NBFs forsikring for Terrengtouring, eventuelt årspolise for aktuelt område.
Enhver gyldig førerlisens utstedt av NBF kan benyttes i Terrengtouring.
For uregisterte kjøretøy tegnes vognlisens for Biltrial. Registerte kjøretøy med årsgyldige oblater kan delta uten vognlisens, men registreringsnummer og kjøretøyets eier noteres av arrangør.

6 Konkurranse
Det tillates konkurranse i form av ferdighetsprøver. Konkurransemomentene skal på forhånd godkjennes av NBFs Ferdighetsseksjon.
Eksempel på aktuell konkurranseform: Slalåm, hindergård, enkel terrengbane eller lignende.

Ta gjerne kontakt med NBFs Ferdighetsseksjon for utforming av prøvene.
Dette høres ok ut for meg iallefall.

Hva menes med feks hindergård? har du noen eksempler på dette?

Arne
11-07-2007, 16:34
Noen forslag, bare fantasien setter grenser..............
Det som foreslås nedenfor kan nok ses på som lek, men krever likevel sitt av fører.

Presisjonskjøring på en oppmerket bane i enkelt terreng, med forskjellige poster innlagt. Bedømmes etter prikkbelatning.

Beregn bredde;
Lag en port med en fast og en bevegelig stolpe, føreren bestemmer hvor bred den skal være fra fra 20 meters avstand. Større straff hvis porten er for smal.

Balanse;
Lag til en vippe og hold bilen i balanse i et antall sekunder.

Smidighet;
Sett fast et fullt vannglass på panseret, kjør banen med minst mulig søl.

Presisjon;
Heng et lodd i fremre støfanger, kjør frem og plasser dette i en blink 20 meter framme.

Sakte;
Bruk lengst mulig tid opp en sleip skråning, hjulene skal aldri stå stille.

Rygge;
Rygg gjennom en enkel terrengbane med et antall porter. Prikker for berøring og kjøring fremover.

Alt dette kan godt kombineres i en lang turløype dersom området tillater dette.

Dere som har vært med en stund kan nok kjenne igjen noe fra Trandum-Trohpy og Mini-Trophy i Svarstad....

bebe
11-08-2007, 22:08
jeg må lese gjennom dette - og jeg har sjukt mye å gjøre for tiden... hvordan skal dette ende!

anyway - leser gjennom på båten i morra tidlig... så håper jeg å ha innspill i løpet av dagen

Tom A-G
11-13-2007, 21:51
Jeg liker forslaget til BerntS. Jeg syns regelverket fungerer bra. Det eneste ulogiske i dagens regelverk er dette med begrensning opp til og med modifisert. Det vil jo ikke være noe mer usikkert å kjøre en protobil..

Men en ting som mangler er aldersgrense på co-driver. Her foreslår jeg at vi enkelt og greit sier at det ikke er noen grense, men at vi følger veitrafikkloven for festing av barn i bil: Mer info her. (http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=SVVartikkel&cid=1143038826141&pagename=vegvesen%2FSVVartikkel%2FSVVartikkelMedRe latert)

Så dette med ferdighetsprøver og godkjenning hos NBF. Hvordan skal dette fungere i praksis? holder det med en tlf og forklaring? Skal vi måtte gjøre dette hver gang?

Vår erfaring er at det enklest å ha kontroll på kjøringen (på vårt åpne kjørefelt) med å sette enkle seksjoner og kjøre disse en og en bil. Men dette blir jo da ferdighetsprøver. Det ville være enklere å å få til kontrollert touring i skogsområder med klare traseer.

crom
11-16-2007, 20:52
Jeg liker forslaget til BerntS. Jeg syns regelverket fungerer bra. Det eneste ulogiske i dagens regelverk er dette med begrensning opp til og med modifisert. Det vil jo ikke være noe mer usikkert å kjøre en protobil..

Men en ting som mangler er aldersgrense på co-driver. Her foreslår jeg at vi enkelt og greit sier at det ikke er noen grense, men at vi følger veitrafikkloven for festing av barn i bil: Mer info her. (http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=SVVartikkel&cid=1143038826141&pagename=vegvesen%2FSVVartikkel%2FSVVartikkelMedRe latert)

er enig med BerntS.
syntes reglene fungerer tålig greit. men syntes det burde være en alders grense på 10-12år som co-driver
mvh
gorm

Bergum
11-16-2007, 21:06
Mine barn ( 6 og 9) elsker offroad kjøring, og en plass på pallen for dem, ville vært drømmen.

Vær så snill og ikke knus drømmen til mine barn.....
Det er ikke alderen det kommer an på i TT, men oppdragelsen.

Tom A-G
11-18-2007, 13:33
Foreldrene kan jo selvfølgelig sette grenser for egne barn. Arrangør kan vel også sette strengere regler på egne arrangement om de vil.

crom
11-18-2007, 19:28
jeg var selv med fra jeg var ca 7 åring rundt i skogen som passasjer.. det var ikke alltid like lurt. heldigvis så har sikkerheten blitt litt strengere med tiden kontra hva den var i førsten av Trandum tiden. har selv ei her hjemme på 6 som er gallll etter og sitte på. men syntes ikke det skal være opp til foreldrer og avgjøre dette. er mye greiere at det er en laveste tillate alders grense i regelverket. dem kan heller få sitte på litt utenom når det ikke er trening eller konkurranser.
mvh
Gorm