PDA

View Full Version : Innkalling til årsmøte 11.02.08Bergum
01-09-2008, 11:48
Det innkalles hverved til årsmøte 11.02.08 kl 19:00 i RødeKorsbygget i Østre Strandg. 40.

Se hjemmeside for komplett innkalling.
Oppdatering av innkalling på hjemmesiden vil være ferdig torsdag klokken 18:00

Viser til brev sendt fra styret, og ber medlemmene lese dette og ev komme med kommentarer innen 14 dager.

Utdrag fra regelverket:

§7 - Årsmøte
7.1
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen
utgangen av Mars måned.
7.2
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 (en) måneds varsel, skriftlig,
direkte til medlemmene via e-mail, post, SMS, oppmøte eller ved
kunngjøring i pressen. Adressene som brukes, er de som til enhver tid
er oppgitt klubbens kasserer. Det er medlemmets plikt til å holde dette
oppdatert.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest
2 (to) uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene på klubbens
websider, senest 1 (en) uke før årsmøtet.
--
§10 - Årsmøtets oppgave
10.1
Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Velge:
a) Leder og nestleder. begge sitter for 2 år av gangen, og velges
annethvert år.
b) 1 styremedlem, 1 varamedlem , 1 sekretær, 1 kasserer, 1 leder av
Kjøre område, 1 Pr ansvarlig.
c) Valgkommitè med leder, 2 medlemmer.

Bergum
01-11-2008, 08:42
Hjemmeside oppdatert med endring i vedtektene etter utsendt brev til alle.

Bergum
01-23-2008, 11:12
Hjemmeside oppdatert med endring i vedtektene etter utsendt brev til alle, enda en gang

status
02-11-2008, 00:41
Husk årsmøte i dag.

Sven Arne
02-19-2008, 20:33
Er det noe referat på gang?

Sven Arne